Helse og omsorg

Røros kommune er godt i gang med opplæring i Helseplattformen. En viktig del av opplæringsstrategien er egentrening i et testmiljø som Helseplattformen oppretter for alle kommuner. En av dem som er i gang med egentrening er Trine Nyrud, en av våre superbrukere. Hun har akkurat vært på klasseromsundervisning, og denne dagen fant vi henne på […]

Klikk her for å lese videre

HelsaMi er en digital inngang til helse- og omsorgstjenester i Midt-Norge som vil gi deg mange nye muligheter. HelsaMi er tilgjengelig via en egen app eller i nettleser, og her kan du få oversikt over helseopplysningene dine, kommunisere med helsepersonell og få tilgang til flere digitale løsninger som spørreskjemaer, konsultasjoner med mer. Det er helt frivillig […]

Klikk her for å lese videre

I dag var første dagen med opplæring for de som skal være superbrukere for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og assistenter for institusjon. Det var en spent gjeng med ansatte fra Røros, Os og Holtålen som stilte klar til dyst i dag tidlig på Glåmos skole. PC’er og skjermer var rigget og klar til bruk, og etter litt […]

Klikk her for å lese videre

Som en del av innføringsløpet med Helseplattformen gjennomføres tre viktige “stopp-punkter” som kalles “E-vi-klar”. E-vi-klar gjennomføres 90, 60 og 30 dager før produksjonssetting, og 25 august deltok vi på første gjennomkjøring. Maj Britt Fjerdingen, lokal innføringsleder var tilstede på Piren i Trondheim og representerte Røros. Hensikten med dagen er å undersøke og få bekreftet om […]

Klikk her for å lese videre

Pårørendeskolen er et gratis tilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.  Årets kurs har fem samlinger, og starter opp 19. september.  Samlingene består av faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler og gir kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende […]

Klikk her for å lese videre

Frits Solvang (født 29. juli 1941 i Tromsø) er en anerkjent norsk fotograf. Han har arbeidet med fotojournalistikk, reklame- og teaterfotografi. Han har vært tilknyttet Nationaltheatret og har også illustrert flere bokutgivelser. Solvangs Rørosfoto – et unikt tidsdokument Rørosmuseet fikk for noen år siden digitalisert en serie med foto som Solvang tok på Røros i […]

Klikk her for å lese videre

Foto: Bjørn Salvesen Mandag kunne vi endelig markere ferdigstillelse av det nye bo-, helse- og velferdssenteret vårt med offisiell åpning og åpen dag på Øverhagaen. Det ble en fin markering med over hundre besøkende hvor det var opptreden fra kulturskolen, omvisninger, kake og kaffe. Kommunedirektøren ønsker velkommen   Vel gjennomført prosess Å fullføre prosjektet i […]

Klikk her for å lese videre

Den 16.06.2022 vedtok kommunestyret å legge planprogrammet for revideringen av Kommuneplanens samfunnsdel 2016 – 2028 ut på høring og offentlig ettersyn. Sammendrag Røros kommune skal revidere kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen er kommunens viktigste overordnede plan. Planen setter mål for hva slags sted vi ønsker å ha i 2028, og hvilke strategiske virkemidler vi vil bruke for […]

Klikk her for å lese videre

Gjennom 6 uker til høsten skal 300 ansatte i helse- og omsorg gjennomgå kurs og opplæring i Helseplattformen. Opplæringen gjennomføres ved at alle ansatte først gjennomgår et e-læringskurs før de kommer til klasseromsundervisning. De aller fleste ansatte skal gjennomgå et heldagskurs i klasserom, og da er vi så heldige at vi får disponere to klasserom […]

Klikk her for å lese videre

Når ansatte skal kurses i den nye journalløsningen så kreves det dyktige instruktører. I tillegg til at det kommer instruktører fra Helseplattformen hit til fjellregionen, så utdanner hver kommune egne instruktører innenfor utvalgte områder. På den måten sikrer vi kompetansen i eget hus også når det kommer nye ansatte som trenger opplæring. I tillegg vil […]

Klikk her for å lese videre

Vi har gledet oss til nye lokaler lenge! Mandag 20. juni inviterer vi alle som har lyst til ÅPEN DAG på det nye bo- helse og velferdssenteret, fra kl. 15.00 til 17.00. Vi byr på: Underholdning v/Kulturskolen fra kl. 15.00 Omvisning i lokalene Kaffe og kake Velkommen på åpen dag!

Klikk her for å lese videre

Øya helsehus tok i bruk Helseplattformen natt til 7 mai sammen med øvrige tjenesteområder i Trondheim kommune. Oppstarten gikk langt over all forventning, og overlege Leif-Anders Stuevold omtaler Helseplattformen som et paradigmeskifte i helse- og omsorgssektoren, og sammenligner endringen med da nettbanken ble tatt i bruk i sin tid. Les mer om oppstarten her. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/05/11/lettelse-og-begeistring-tre-dogn-etter-oppstart/#

Klikk her for å lese videre

Som et ledd i forberedelser til Helseplattformen har vi nå startet med internundervisning for alle ansatte. Hensikten med internundervisningen er å legge til rette slik at ansatte skal være så forberedt som mulig når kursingen starter til høsten. Innføring av nye systemer vil alltid bety at man sannsynligvis må endre noe i måten man jobber […]

Klikk her for å lese videre

Fra og med mandag 23. mai finner du Røros legesenter og helsestasjonen på Øverhagaen 7. Dagens lokaler i Henrik Grønns vei skal bygges om, og legesenteret og helsestasjonen flytter midlertidig inn i det nye bygget til Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter. Legesenteret er stengt 19. og 20. mai Fra torsdag 19. til søndag 22. mai flytter vi […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune og Klinikk for akutt- og mottaksmedisin ved St. Olavs Hospital arrangerer en nasjonal erfaringskonferanse på Røros. Vi vil presentere et samarbeidsprosjekt som vil ha overføringsverdi til mange helsetjenester. Tjenesteinnovasjonsprosjektet har pågått i 3 år og er i sin avslutningsfase. På konferansen vil vi presentere hele reisen, fra ide til prosjektslutt og evaluering. Tjenesteinnovasjonsprosjektet […]

Klikk her for å lese videre

Helseplattformen vil gi oss enklere samhandling og bedre bruk av ressursene innen helse- og omsorgstjenestene våre.

Klikk her for å lese videre

Nå har vi startet arbeidet med å innføre Helseplattformen i Røros kommune. Helseplattformen er et felles pasientjournalsystem for kommunehelsetjenesten, sykehus og fastleger i Midt-Norge. Bakgrunnen for prosjektet i Midt-Norge er regjeringens nasjonale målsetning om «En innbygger – en journal». Hva betyr det for deg som innbygger? Alle dine helseopplysninger fra møter med spesialisthelsetjenesten, fastlege og kommunal […]

Klikk her for å lese videre

I April måned vil Vitusapotek Røros ved Domussenteret stå for all koronavaksinering i Røros Kommune. Det betyr at det kommunale tilbudet med drop-in på onsdager avsluttes i denne omgang. Hos Vitusapotek kan du få både 1.dose, 2.dose og oppfriskningsdose. Time for vaksinering bestilles via helseboka (https://www.helseboka.app/booking/staff/3824528) eller ved å ta kontakt med apoteket. I påskeuka […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune innfører nå Helseplattformen- et pasientjournalsystem for kommunehelsetjenesten, sykehus og fastleger i Midt-Norge. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. For helse- og omsorgssektoren i Røros kommune betyr det at vi skal fase ut fire journalsystemer og erstatte disse med Helseplattformen. På denne nettsiden kan du lese aktuelle […]

Klikk her for å lese videre

Tjenesteavtalen som regulerer forholdet mellom kommunene og Helseplattformen er klar, og Røros ble sammen med Holtålen de første kommunene til å signere tjenesteavtalen. Signeringen er en viktig milepæl for innføringsprosjektet. Helseplattformen er et stort forbedringsprosjekt for helsetjenester og pasienter i Midt-Norge der helseforetak og kommuner samarbeider om en felles digital plattform. Systemet skal støtte helsepersonell […]

Klikk her for å lese videre

X