Barne- og ungdomskultur

Barne- og ungdomskultur

Røros Kommune har mange ulike tilbud innen barne- og ungdomskultur. Her skal det være mulig å både lære, delta og oppleve innenfor et bredt spekter av kultur og idrett.

SIST OPPDATERT: 01.09. 2023 - 07:52
[easy-social-share]

Barne- og ungdomskultur

I kommunen vår er det muligheter for å være med på mange ulike aktiviteter, både innenfor det organiserte og uorganiserte kultur- og idrettsliv. Her går det an å både lære, oppleve og delta – i grunnskolen, i barnehagen, igjennom ulike organisasjoner, idrettslag, på Ungdommens Hus, UKM og kulturskolen.

Ungdommens Hus Røros

Ungdommens Hus Røros (UH) er et møtested og aktivitetssenter for ungdom. UH ligger midt i Røros sentrum. Ungdommens hus er åpent for deg fra du begynner i 7. trinn og helt frem til du blir 18 år+.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en satsing som skal bidra til at alle våre elever fra 1. trinn til og med videregående skole får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

DKS er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skoler i Norge. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunen utvikler også sitt eget program.

I Røros Kommune får elevene besøk av ulike kulturproduksjoner gjennom skoleåret. Noen av besøkene i kommunens grunnskoler er det den kommunale samarbeidsgruppen som har bestilt, andre igjen er del av det fylkeskommunale tilbudet som turnerer fylket.

Den kommunale DKS-gruppen består av representanter fra samtlige grunnskoler, kulturskolen og biblioteket. Det er kulturkontoret som har koordineringsansvar.

Se mer om Den kulturelle skolesekken her.

UKM - Ung Kultur Møtes

Ung kultur møtes er for ungdom mellom 13 og 20 år. Gjennom UKM kan du være med på ulike kurs og workshoper, samt den årlige UKM-happeningen på Ungdommens Hus. På UKM kan du delta med akkurat det du vil – innenfor kulturfeltet.

Sjekk ut UKM Røros’ facebookside – hvor du finner det du trenger å vite, påmeldingsskjema og nyheter!

Aktivitetskortet

Aktivitetskortet er et tiltak for å gi barn og ungdom i alderen 2-16 år i lavinntektsfamilier mulighet til å delta i kultur- og aktivitetstilbud. I et samarbeid med NAV har Holtålen kommune, Os kommune og Røros kommune igangsatt Aktivitetskortet i våre kommuner. Kortet er et ubyråkratisk tiltak som er treffsikkert i forhold til målsettingen.

Kortet fungerer som et digitalt klippekort, hvor aktivitetstilbydere det er inngått avtale med fastsetter et bestemt antall klipp per kalenderår. Eieren av kortet har anledning til å ta med seg en venn eller forelder/foresatt på flere av aktivitetene. NAV administrerer korttildeling.

For mer informasjon – ta kontakt med NAV Røros/Holtålen eller kulturkontoret på Røros, Os eller Holtålen.

Kulturskole

Har du lyst til å spille et instrument? Er du glad i å synge? Har du lyst å drive med bildende kunst, dans eller teater? Da er Røros kulturskole plassen for deg. Gå direkte til kulturskolens egen side: Røros kulturskole

Kulturprosjekt i skolen

Skolene i Røros Kommune jobber mye med ulike kulturprosjekt. Blant annet er det store musikk-/teateroppsetninger i flere trinn ved både Røros skole, Brekken lokal- og oppvekstsenter og Glåmos oppvekstsenter.

10. trinn har årlig et omfattende drama-/musikkprosjekt i Storstuggu, kommunens kulturhus. Produksjonene er tverrfaglige prosjekt.  For mer informasjon, ta kontakt med skolene.

Musikkbrakka - øvingsrom for alle!

Musikkbrakka er et topp utstyrt øvingsrom i hjertet av Røros sentrum – tilknyttet Ungdommens Hus Røros. Det er Ungdommens Hus som administrerer utlån av Musikkbrakka. Se mer på Musikkbrakkas egen facebookside.

Trygt hjem for en femtilapp

Ungdom er spesielt utsatt for trafikkulykker natt til lørdag og natt til søndag når de sitter på med kamerater eller tilfeldige, uerfarne sjåfører. Gjennom ordningen “Trygt hjem for en femtilapp” gjør vi hjemreisen både trygg og billig for ungdom mellom 14 og 19 år. De blir da kjørt med taxi fra ulike arrangement hjem til bostedsadresse i Røros kommune. Ordningen er et samarbeid mellom taxisentralen, Røros kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Retningslinjer for bruk av ordningen

 • Trygt hjem for femti kan brukes av ungdom fra det året de fyller 14 til og med det året de fyller 19 år
 • Taxi må bestilles per telefon 72 41 12 58 før klokken 18.00 samme dag
 • Seneste avreise fra hentested er klokken 01.30
 • Ordningen gjelder kveld/natt til lørdag og kveld/natt til søndag i skoleåret
 • I tillegg gjelder ordningen natt til helligdager i jul og påske, samt natt til 1. og 17. mai og større arrangement som faller på ordinær hverdag.
 • Det bør være minimum tre passasjerer som skal hjem til samme område
 • Ordningen gjelder transport hjem fra offentlige arrangement (offentlig fest ol), andre større arrangement, som juleball, konserter, klassefester ol. og transport hjem fra serveringssteder
 • Ordningen gjelder ikke vennebesøk, kjøring mellom private boliger eller fra private sammenkomster.
 • Ordningen gjelder transport hjem til bostedsadresse i Røros kommune
 • Ordningen omfatter også transport hjem til Røros kommune fra arrangement i Os kommune og Holtålen kommune.
 • Det betales en egenandel på kroner 50,- per person

NB!
Innlandet fylke har egen ordning. Ungdom som ønsker transport hjem til Os (evt Tolga, Tynset osv) må derfor ringe taxi i egen kommune om de skal kjøres fra Røros kommune og hjem.

Holtålen kommune har ordning for hjemkjøring innen egen kommune, samt hjemkjøring fra Røros.

Illustrasjonsfoto for Kultur, idrett og fritid

Kontaktinformasjon

Kulturkonsulent
Caroline Oksdøl Søberg
Tlf: 90 55 14 46
E-post: caroline.soberg@roros.kommune.no

Avdelingsleder Ungdommens Hus Røros
Ove Testad
(UH, Musikkbrakka, UKM)
Tlf: 918 10 347
E-post: ove.testad@roros.kommune.no

Røros Kulturskole
Nils Graftås (Rektor Røros kulturskole. Ansvar for Den kulturelle skolesekken 2021)
Tlf: 72 41 95 17
E-post: nils.graftas@roros.kommune.no

X