Arbeid

Arbeid

Arbeid gir det enkelte menneske økonomisk selvstendighet og handlingsrom og er samtidig den viktigste arenaen for sosial inkludering.

SIST OPPDATERT: 24.01. 2018 - 12:04

Arbeid

I partnerskap med Arbeids- og velferdsetaten (NAV) er vårt samfunnsoppdrag å bidra til bred deltakelse i arbeid og samfunn.
Arbeid er førstevalget, og virkemidlene skal styrke brukernes muligheter til å komme i arbeid.

  • Vi gjør inngangen til arbeidslivet enklere for de som trenger større innsats for å komme i jobb
  • Vi bistår arbeidsgivere med å få ned sykefraværet, hindre utstøting og rekruttere arbeidskraft
  • NAV bidrar til at arbeidssøkere lett får tilgang til ledige jobber, og at arbeidsgivere lett får tak i nye ansatte
Ledige stillinger

Velkommen som jobbsøker i Røros kommune.

Utlyste stillinger

Liste over kommunale stillinger i Røros
Utlyste stillinger i Røros hos NAV

Om søknadsprosessen for kommunale stillinger

Har du spørsmål vedrørende utlyste stillinger, bes du om å ta direkte kontakt med kontaktpersonene oppgitt i annonsen.

Merk at dersom du bruker det elektroniske søknadsskjemaet og er inaktiv i 20 minutter blir du kastet ut av programmet. Det kan derfor lønne seg å skrive søknaden i Word eller et annet skriveprogram først, for deretter å lime den inn i skjemaet. På den måten blir du ikke så lett kastet ut.

Trenger du mer informasjon om søkeprosessen, eller om jobbmuligheter i Røros kommune, kontakter du kommunens servicetorg på tlf.72 41 94 00

Nyttige lenker

Jobbmuligheter i fjellregionen

Ledige stillinger i Holtålen

Ledige stillinger i Os

Ledige stillinger i Tolga

Ledige stillinger i Tynset

Nedsatt arbeidsevne
Sykmeldt

Publikumstjenester hos NAV

Møter
Forhåndsavtalte møter kan avholdes på NAV Røros eller i Holtålen kommunehus.

Lån av PC
NAVs publikums-PC er tilgjengelig hos NAV Røros, samt på servicetorget i Holtålen kommunehus.

Illustrasjonsfoto for Arbeid, aktivitet og familie

Kontaktinformasjon

NAV Røros og Holtålen

Enhetsleder

Leif Tore Smedås
E-post: leif.tore.smedas@nav.no

Markedsrådgiver

Ella Margrete Sundt
Tlf: 454 54 842
E-post: ella.margrete.sundt@nav.no

Åpningstider
Mandag, onsdag og fredag kl. 10-14

Besøksadresse
Kjerkgata 15,
7374 Røros
Tlf. 55 55 33 33
nav.no

X