Arbeid

Arbeid

Arbeid gir det enkelte menneske økonomisk selvstendighet og handlingsrom og er samtidig den viktigste arenaen for sosial inkludering.

SIST OPPDATERT: 12.02. 2020 - 14:21

Arbeid først

I partnerskap med Arbeids- og velferdsetaten (NAV) er vårt samfunnsoppdrag å bidra til bred deltakelse i arbeid og samfunn.
Arbeid er førstevalget, og virkemidlene skal styrke brukernes muligheter til å komme i arbeid.

  • Vi gjør inngangen til arbeidslivet enklere for de som trenger større innsats for å komme i jobb
  • Vi bistår arbeidsgivere med å få ned sykefraværet, hindre utstøting og rekruttere arbeidskraft
  • NAV bidrar til at arbeidssøkere lett får tilgang til ledige jobber, og at arbeidsgivere lett får tak i nye ansatte

Publikumstjenester hos NAV

Møter
Forhåndsavtalte møter kan avholdes i Holtålen kommunehus, Bakkavegen 1, 7380 Ålen, og i Os Kommunehus, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen.

Lån av PC
NAVs publikums-PC er tilgjengelig på NAV-kontoret på Røros og på servicetorget i Holtålen kommunehus og Os kommunehus.

Illustrasjonsfoto for Arbeid, aktivitet og familie

Kontaktinformasjon

NAV Røros, Os og Holtålen

Virksomhetsleder

Leif Tore Smedås
E-post: leif.tore.smedas@nav.no

Åpningstider
Åpent for drop-in mandag, onsdag og fredag kl. 12.00 – 14.00. Åpent for timeavtaler mandag til fredag 08.00 – 15.00.

Besøksadresse
Kjerkgata 15,
7374 Røros

Telefon:  55 55 33 33 eller nettsiden www.nav.no

X