Hjelpetiltak for barn med nedsatt funksjonsevne

Hjelpetiltak for barn med nedsatt funksjonsevne

Her får du oversikt over ulike tiltak for barn under 18 med funksjonsnedsettelser og deres familie, og informasjon om hvordan du søker.

Det er helsestasjonen som er kontaktpunkt og veileder for deg som har omsorg for et barn med nedsatt funksjonsevne.

SIST OPPDATERT: 12.01. 2024 - 15:27
[easy-social-share]

Individuell plan og koordinator

På helsestasjonen får du råd og veiledning, og en individuell plan med tiltak og tilrettelegging tilpasset ditt barn og din familie. Vi koordinerer også oppfølging og hjelp dere får fra de ulike tjenestene.

Du får veiledning og hjelp til å søke på tiltak som kan hjelpe ditt barn og din familie.

Tiltak dere kan søke om

Avlastning

Du kan søke om avlastning når du har langvarig og tyngende omsorgsansvar. Avlastning er en gratis tjeneste, og kan være:

 • døgnopphold i kommunal avlastningsbolig for barn og unge med funksjonsnedsettelser
 • privat avlastningshjem i blant annet helger
 • tilbud i SFO for barn fra 8. trinn

Støttekontakt

Når du trenger tilrettelegging for å delta i sosialt samvær og få en meningsfull fritid kan du søke om støttekontakt.

 • Du får et fast antall timer per måned. Du og støttekontakten din bestemmer hva timene skal inneholde.
 • Støttekontakt er gratis. Du kan søke om ledsagerbevis, slik at støttekontakten kan bli med gratis på aktiviteter som svømming, kino, konserter og mer.
 • Du dekker dine egne utgifter til kinobillett, inngangspenger, leie av utstyr og andre aktiviteter du deltar på.

Omsorgsstønad

Du kan søke om omsorgsstønad når:

 • du utfører omfattende, varig og tyngende omsorgsarbeid.
 • din omsorg vurderes av kommunen som best og nødvendig for den som trenger omsorgen
 • aktuelle avlastningstiltak er utprøvd eller vurdert
 • du har søkt hjelpestønad fra NAV

Slik søker du

 • Ta kontakt med helsestasjonen. Vi gir råd om hvilke hjelpetiltak dere bør søke på, og hjelper deg å søke.
 • Du fyller ut søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester, digitalt eller på papirskjema. Søknaden blir behandlet av forvaltningskontoret.
dame og jente leker med treleker

Kontakt oss

Røros helsestasjon
Telefontid: mandag–fredag 8-15
Telefon: 72 41 94 95 / 40 40 04 21
E-post: helse@roros.kommune.no

Adresse
Øverhagaen 7
7343 Røros

X