Kulturskolen

Kulturskolen

Lyst til å utforske en spennende verden av muligheter?

 

Da er kulturskolen plassen for deg!

Kulturskolen på Røros har en rekke spennende tilbud, både innen musikk, billedkunst, dans, teater, samisk kunst og kultur og tilrettelagt musikk.

Søknadsfrist for neste år er 15. juni!

Kulturskolen er kommunens kulturelle kompetansesenter og samarbeider med en rekke virksomheter og organisasjoner innen både kultur-, helse- og oppvekstområdet. Kulturaktivitet er folkehelse!

SIST OPPDATERT: 23.02. 2024 - 13:21
[easy-social-share]

Kulturskolen – variert og mangfoldig!

Kulturskolen holder til i egne lokaler i Verket Røros og her syder det av kreativitet og engasjement. Vi har også undervisning i Brekken og på Glåmos.

Undervisningen varierer i lengde på time, gruppestørrelser og varighet. Normalt følger vi kommunens skolerute, med noen unntak som er spesifisert under de fagene det gjelder.

Du søker på en elevplass og vi sørger for at du  får en god tilpasset undervisning. Vel møtt!

Nedenfor finner du informasjon om vårt undervisningstilbud, hvordan du søker og mere til. Ønsker du undervisning på disipliner som ikke er nevnt nedenfor, ta konhttps://youtu.be/AxHXh6wqyqQtakt.

→ Klikk her for å se hva du kan gjøre på kulturskolen!

Passer dette for meg / mitt barn?

På kulturskolen kan du velge mellom mange ulike fag og disipliner. Det er ikke alltid like lett finne ut hva som passer for enkelte og hvor tidlig man kan begynne. Vi har derfor laget oversikt med noen anbefalinger. Dette baserer seg på mange års med pedagogisk erfaringer i forhold til fysikk, mental modenhet og fagenes egenart. Det vil alltid være mulige avvik fra dette. Utfyllende informasjon om  den enkelte disiplin finner du videre på hjemmesiden.

Tilrettelagt musikk: Ingen aldersgrense, men vi prioriterer elever under 20 år.

Fra 0 – 1 år: Babysang – settes i gang fra høsten 2023.

Fra 1. trinn: Dans, fele, piano og Kulturlab (for elever i 1. og 2. trinn)

Fra 2. trinn: Barnekor

Fra 3. trinn: Rett i band, blåseinstrumenter, billedkunst, gitar, bass, slagverk

Fra 4. trinn: Teater

Fra 5. trinn: Duedtie, sang

Utfyllende informasjon om den enkelte disiplin finner du videre på hjemmesiden.

Tilrettelagt musikk

I tilrettelagt musikk bruker vi musikk og samspill til å legge til rette for mestring og gode fellesskapsopplevelser.  Vi tar utgangspunkt i den enkeltes interesser, ressurser og fokuserer på musikkglede!

Tilrettelagt musikk er et tilbud for elever med nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nevroutviklingsforstyrrelser eller nedsatt kognitiv funksjon.

Ingen aldersgrense, men vi prioriterer elever under 20 år.

Babysang

Velkommen til babysang!
Røros kulturskole tilbyr babysang for nybakte foreldre/foresatte og barn 0-1 år fra og medhøsten 2023. Babysang går over 8 uker, med én musikkstund per uke.

Babysang er et samarbeid mellom Røros kulturskole og Røros helsestasjon.
Babysang ledes av musikk- og helsearbeider Ane Linn Haagaas ved Røros kulturskole. Hun har lang erfaring med musikksamlinger for småbarn i gruppe og har også erfaring fra ledelse av babysang.

Hva skjer i babysang?
Babysangstunden følger en fast mal, og inneholder sanger, rim og regler, innspilt og levende musikk og bevegelse til musikk. Musikk som en positiv fellesaktivitet og kilde til å skape tilknytning og trygge relasjoner er fundamentet i samlingene. Du trenger ingen musikkerfaring for å være med, dette er et tilbud for alle! Innholdet i babysangen er livssynsnøytralt.

Når og hvor skjer det?
Fredager klokken 11.00 på helsestasjonen, Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter. Babysang går over 8 uker, med én musikkstund per uke. Ny runde  babysang starter i uke 11. Mer informasjon gis ved påmelding.

Hvor lenge varer det?
Babysangen varer ca 45 minutter. Når vi er ferdige er det muligheter for videre sosialt samvær, spise matpakke eller kjøpe mat og drikke i kantina på Øverhagaen bo-, helse og velferdssenter.

Påmelding
For å melde deg og barnet ditt på babysang, kan du gå inn her: roros.kommune.no
Du finner kulturskolen ved å gå til Barn, unge og utdanning.

Pris
Pris per (voksne) deltager per babysangrekke: kr. 500,-
Lurer du på noe?

Har du spørsmål om babysang, praktiske ting eller annet, ta kontakt med oss på kulturskolen eller helsestasjonen.

Ane Linn Haagaas // Musikk- og helsearbeider

M: ane.linn.haagaas@roros.kommune.no
T: 924 31 207

Nils Graftås // Rektor Røros kulturskole
M: nils.graftas@roros.kommune.no

T: 928 25 647
Bjørg Todalshaug // Ledende helsesykepleier
M: bjorg.todalshaug@roros.kommune.no
T: 928 27 464

Rett i Band

Rett i band er et nytt tilbud for elever fra 3. trinn og oppover, med fokus på mestring og glede gjennom samspill. Gjennom kurset vil deltakerne tilegne seg grunnleggende ferdigheter på bandinstrumentene: trommesett, gitar, bass, keyboard og vokal.

Noe skriftlig materiell vil brukes i undervisningen, men det vil i stor grad være en praktisk tilnærming, der lytting til egen spilling og de andre i bandet vil være i fokus.

Ingen krav til forkunnskaper, aktuelle søkere vil grupperes etter alder og nivå.
Rett i band kan ses på som en “bro” mellom nybegynnertilbudet Kulturlab for 1. og 2. klassinger og ordinær instrumentalundervisning i kulturskolen.  Gjennom deltakelse i Rett i band vil man få muligheten til å prøve ulike bandinstrumenter, for å få en større klarhet om hva man helst ønsker å fortsette å spille videre.

Organisering av undervisningen: Undervisningsformen er ukentlige bandøvinger i 45 min med erfarne lærere fra kulturskolen som veiledere, samt opptreden på scene og studioinnspilling, ofte ifm. med semesteravslutning

Anbefalt nedre aldersgrense er 8 år (3. trinn)

Billedkunst

Illustrasjonsfoto gave til kulturskolen

Billedkunst er et praktisk og skapende fag, som tilbyr et bredt spekter av materialer og teknikker. Faget varierer tilbudet fra år til år. Det er fokus på et møte med kunstneriske virkemidler, som redskaper, teknikker og en inspirerende undervisning. Faget vil gi elevene muligheten til kreativitet og skaperglede. Å skape, formidle, reflektere og sanse står sentralt i alle emnene og gir ideer og føringer for tilrettelegging av opplæringa. I løpet av et år kan elevene delta i enten et tverrfaglig samarbeid, en utstilling eller et utadrettet arrangement. Arbeidsformene i faget er allsidige og lekne, men også disiplinerte og målrettet.

Organisering av undervisningen: Undervisningen foregår hver uke i 90 minutter i et komprimert semester, oppstart ca 1. oktober og avsluttes ca 1. mai.

Anbefalt nedre aldersgrense er 8 år (3. trinn)

Dans

Illustrasjonsfoto kulturkafé

Undervisning i dans gir barna muligheten å komme inn i en annerledes verden – i kunstnerisk atmosfære med meningsfylt og skapende arbeid å oppdage gleden av balletten, skjønnheten av bevegelsene og verdifull musikk, utvide sin plastitet, artistisitet og berike sin kultur. Elevene får innføring i både moderne og klassisk danseteknikk som er tilpasset den enkelte elev/alder. Formidling er en viktig del av opplæringen. Hver gruppe arbeider med spesielle koreografier, knyttet til teknikken de har lært. Målet for hvert semester er å forberede barna til den årlige avslutningsforestillingen. Formatet for visningen vil variere og tilpasset alder og gruppe

Organisering av undervisningen: Undervisningen foregår ukentlig og varer i 60 minutter. Fra andre år går ballettelevene to ganger i uken. Det kan også var aktuelt at gruppene jobber sammen, avhengig av koreografiene.

NB! Det er svært viktig med oppmøte til undervisningen, spesielt når når man begynner koreografiene. Etter endt prøvetid /tre uker er det obligatorisk å delta ut året.

Anbefalt nedre aldersgrense er 6 år

Duedtie - sørsamisk kunst og handverk

Duedtie

 Hva skjer?
Med opplæring innen sørsamisk kunst og handverk, blir elevene kjent med tradisjonelle metoder og teknikker i møte med det moderne. Her vil elvene få mulighet til å lage flotte bruksgjenstander, for eksempel et sørsamisk knivbelte i lær, utsmykket med tekstiler, glassperler, tre, bein og horn. Lage støpeformer (eget design) med gjenbruk av tinn og lage egne tinnknapper, smykker og amuletter og mye mer.

Bærekraft, tradisjon og moderne liv
Vi legger vekt på en økologisk tenkning med søkelys på naturforvaltning, resirkulering og gjenbruk, for eksempel ved å lage knivbelte i lær, utsmykket med tekstiler, glassperler, tre, bein og horn

Hvem kan være med?
Tilbudet gjelder alle barn og unge i Røros kommune mellom 10 (5. trinn) og 20 år. Du trenger verken forkunnskap eller tidligere erfaring for å være med på dette. Du vil møte erfarne og dyktige lærere!

Organisering av undervisningen
Undervisningen foregår over 16 uker på mandager rette etter skoletid fra 26. september og fram til påske på kulturskolen. Det hele under kyndig veiledning og ledelse av erfarne lærere som Meerke Krihke Leine Bientie, Tomas Tomasson Punde og Oddvin Leine Bientie.

Vi kommer tilbake til nøyaktig tidspunkt på mandagene.

Nytt tilbud i Brekken

I løpet av høsten vil det komme et nytt tilbud i Brekken for både barn og voksne. Mer informasjon publiseres høsten 2023.

Teater

Teater er en form for scenekunst hvor hensikten er å framstille eller fortelle en historie, ide eller følelser for et publikum.

Vi bygger den grunnleggende undervisningen på dramapedagogiske øvelser som improvisasjon. Det innebærer kroppsspråk, stemmebruk, samarbeid m.m.

Vi ønsker å vekke og opprettholde interessen for teater bygget på barnas naturlige rollelek. Gjennom improvisasjon, fantasiøvelser, musikk og mime vil vi bidra til å utvikle elevenes fantasi og fortellerevne. Vi fokuserer på samarbeidsøvelser, og lærer elevene viktigheten av å innordne seg i gruppen, og å forstå behovet for struktur og beherskelse, men viktigst av alt: vi skal ha det gøy med teater!

Gjennom alt dette skaper vi en trygghet for å klare å uttrykke følelser

Organisering av undervisningen: Øvingene foregår på tirsdager og varierer i lenge fra 45 til 90 minutter avhenig av gruppesammensetning og om man jobber fram mot en spesiell forestilling. Før store forestilllinger er det ofte litt mer intense perioder. Teraterområdet har derfor et mer komprimert semester og starter litt ut i semptember og slutter litt før skoleslutt.

Anbefalt aldersgresen er 9 år (4. trinn)

Fele

Fele er et allsidig instrument som kan brukes i alle musikk-sjangre, både solo og samspill. I vårt distrikt har fela en sterk posisjon innenfor tradisjons/folkemusikken, og det er naturlig å samarbeide med de lokale spelemannslagene. Det er også tradisjon for å spille klassisk musikk, bl.a. i Nord-Østerdal Symfoniorkester, og å bruke fele i bandsammenheng.

Repertoaret hentes fra kjente barnesanger, lokal og annen folkemusikk, klassisk musikk, populærmusikk, rytmisk musikk, og tilpasses i stor grad til den enkelte elev. I tillegg kommer øvelser/etuder/skalaer for å utvikle teknikk, klang, intonasjon og holdning. Læreren har sin bakgrunn i folkemusikken, i tillegg til at hun er utdannet «Suzuki-lærer». Læring ved lytting og herming er derfor sentralt i undervisningen. Notelære, improvisasjon, musikkteori og musikkhistorie flettes inn underveis. For de yngste elevene inngår det mye lek i undervisningen, for de eldre legges det vekt på å skape miljø og sosiale relasjoner.

Organisering av undervisningen: Undervisningen foregår ukentlig og kan variere mellom gruppeundervisning, samspill og enkelttimer.

Anbefalt nedre aldersgrense er 8 år (3. trinn), men det er muligheter for å starte tidligere hvis det er god oppfølging fra foresatte og dialog med lærer.

Instrumentleie: Det er mulighet for instrumentleie, vi har har varierte størrelser.

Gitar/bass og ukulele

Gitaren, bassen og ukulelen  er viktige instrumenter i et vidt spekter av musikksjangre. Instrumentene gjør seg godt også på egen hånd, eller i samspill med andre.Deres allsidighet åpner for at man med grunnleggende ferdigheter på instrumentet kan utforske alt som finnes av musikksjangre. Repertoaret hentes fra ulike sjangre og tilpasses den enkeltes elev interesser og erfaring. I tillegg til repertoaret med melodier og sanger suppleres det med øvelser tilpasset for å fremme elevens utvikling. Innlæringen skjer gjennom tradisjonell notelære, gitartabulatur, akkordskjemaer og lytting/herming. Opplæringen skjer alene og i samspill med andre elever.

Organisering av undervisningen: Undervisningen foregår ukentlig og kan variere i lengde og mellom gruppeundervisning, samspill og enkelttimer.

Anbefalt nedre aldersgrense er 8 år (3. trinn).

Sang/barnekor

Sang er det instrumentet som ligger oss nærmest. Instrumentet er hele kroppen og det har vi med oss overalt. Alle har vi erfaring med sang. Instrumentet er allsidig, fleksibelt og kan utvikles gjennom ny kunnskap og læring. Sangelevene deltar i samspillsprosjekter og en viktig del av undervisningen er å formidle og opptre. Stemmen er et fleksibelt instrument, som har store variasjonsmuligheter. Sangvalgene er personlig tilpasset.

Organisering av undervisningen: Undervisningen foregår ukentlig og kan variere mellom gruppeundervisning, ensemble og enkelttimer.

Anbefalt nedre aldersgrense er 10 år (5. trinn).

Barnekor: For yngre elever som har lyst til å synge anbefaler vi å melde seg på disiplinen barnekor. Dette er et gruppetilbud hvor hovedinnholdet er  å synge sammen. Her tar opp elever fra 2. trinn – 4. trinn. Vi tar forbehold om mange nok påmeldte.

Blåseinstrument

Røros kulturskole tilbyr barn og unge undervisning på messinginstrumentene: Trompet, kornett, althorn, valthorn, baryton,  euphonium og tuba, og treblåseinstrumentene: Fløyte, klarinett og saxofon. Undervisningen tar sikte på å lære eleven grunnleggende puste- og blåseteknikk, utvikle gehør og rytmesans, lære eleven noter og musikkteori samt gi eleven mulighet til å delta i forskjellige former for samspill. Og gjennom dette utvikle musikalske og sosiale ferdigheter i en gruppe. Elevene i kulturskolen får også mulighet til å delta på opptredener og konserter. Dette gir eleven fortrolighet og ferdigheter i å opptre foran publikum. Det gis også grunnleggende kunnskap om instrumentet, samt lære nødvendig vedlikehold av sitt eget instrument. Elevene vil bli introdusert for ulike stilarter og musikalske uttrykk. Undervisningen skal gi eleven forståelse for betydningen av å øve på instrumentet og forståelse for egen utvikling.

Organisering av undervisningen: Undervisningen foregår ukentlig og kan variere mellom gruppeundervisning, samspill og enkelttimer.

Anbefalt nedre aldersgrense er 8 år (3. trinn).

Kulturlab

Lek & lær! Kulturskolen starter et nytt tilbud for elever i 1. og 2. trinn – «Kulturlab». Gjennom året får du utforske alle aktivitetene i kulturskolen i «laboratoriet» sammen med to lærere. Du vil få en smakebit på de forskjellige musikkinstrumentene, på billedkunst, teater og dans. Året etter kan du velge deg et instrument eller en disiplin samtidig som du fortsetter på «Kulturlaben». Utforskingen vil foregå i grupper og varer ca 30 min en gang i uken. Det hele er basert på mye lek og moro, hånd i hånd med mye fin læring. Vel møtt!

Organisering av undervisningen: Undervisningen foregår ukentlig og i er et gruppetilbud.

Tilbudet er for 6- og 7-åringer  (1. og 2. trinn)

Musikkteknologi

Bruk av digitalt verktøy for innspilling og produksjon av musikk er blitt en selvfølgelig del av nåtidens musikkverden. Kulturskolen har utviklet et helt nytt undervisningsopplegg der barn og unge får utforske dette spennende feltet.

Tilbudet består av to deler:

 1. Lydopptak/studio
 2. Digital komponering/ arrangering.

Lydopptak/studio

Bruke mikrofoner og annet utstyr til å gjøre opptak av musikkinstrumenter og band/orkester. Behandle (mikse og mastre) musikk digitalt med programvaren Logic eller annen valgfri programvare.

Digital komponering og arrangering:

Bruke datamaskin eller nettbrett til å komponere, arrangere og etterbehandle musikk. Arbeide med relevant musikk programvare som bl. a. Logic. Elevene vil få vist frem sitt arbeid via digitale kanaler på konserter i regi av Røros Kulturskole.

Det vil også bli prosjektsamarbeid med elever som går på andre instrument/disipliner.

Utstyrskrav: Elever må ha én av følgende type maskinvare: bærbar pc/mac eller nettbrett – samt valgfri programvare som kan brukes til lydopptak og eller digital komponering/arrangering. Ta kontakt ved spørsmål!

anisering av undervisningen: Undervisningen foregår ukentlig og kan variere mellom gruppeundervisning og enkelttimer.

Anbefalt nedre aldersgrense er 12 år (7. trinn).

Slagverk

Å spille trommer er spennende! Man bruker hele kroppen, hender og føtter og man kan med dette lage mange kule rytmer, lyder og uttrykk. Rytme, slagverk og perkusjonsinstrumenter er noe de aller fleste mennesker har et forhold til. Rytme er en viktig essens for alle instrumenter og musikksjangre og bør være et fokus fra dag en man starter å spille et instrument. For trommeslagere så handler det mye om å «lime» sammen bandet/ ensemblet og holde stødig takt/ groove.

På kulturskolen lærer du grunnleggende teknikker på ulike slagverkinstrumenter, samspill, notelære og musikkteori m.m. Formidling og framføring er en viktig del av opplæringen.

Organisering av undervisningen: Undervisningen foregår ukentlig og kan variere mellom gruppeundervisning, samspill og enkelttimer.

Anbefalt nedre aldersgrense er 8 år (3. trinn).

Piano

Pianoet er et allsidig instrument og  kan brukes som soloinstrument,  i samspill, orkester/band eller med andre pianister/ andre instrumenter. Det finnes mange forskjellige tangentinstrumenter, eks synth, el-piano, kirkeorgel m.m.
Mål for undervisningen er å oppnå gode ferdigheter på instrumentet sitt, på alle nivåer og ut fra ambisjonsnivå. Oppleve mestringsglede og positiv selvutvikling. Være i stand til å spille et repertoar alene og sammen med andre. Utvikle seg til selvstendige utøvere som har glede av musikk livet gjennom.
For å oppleve mestring, progresjon og trivsel, er det viktig at eleven har tilgang til et instrument og kan øve hjemme. Konserter og opptredener er en naturlig del av undervisningen, og alle elever gis mulighet å opptre alene eller i samspill en eller flere ganger i løpet av året.

Organisering av undervisningen: Undervisningen foregår ukentlig og kan variere mellom gruppeundervisning, samspill og enkelttimer.

Anbefalt nedre aldersgrense er 7 år (2. trinn), men det er muligheter for å starte tidligere hvis det er god oppfølging fra foresatte og dialog med lærer.

Søknad, videreføring og utmelding

Søknad, oppstart og “prøvetid”
Du kan søke hele året, men for å komme med på hovedopptaket ved skolestart bør du søke før 15. juni.  Du vil få melding fra lærer om plass og tidspunkt ved skolestart. Ved stor søknad kan det oppstå ventelister. Du kan delta på tre “prøvetimer” før påmeldingen ansees som gjeldende (du må da betale semesteravgift).

Utmelding.
Det må gis skriftlig beskjed ved utmelding (epost). Utmelding for neste semester (halvår) skal skje innen 1. juni og 1. desember.

Hvem kan søke plass på kulturskolen?

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge til og med 20 år som er bosatt i Røros kommune. Elever fra andre kommuner kan også få plass når hjemstedskommunen dekker utgiftene. Tilbudet er åpent for alle interesserte.

Betalingssatser

Prisene er per år, men faktureres halvårsvis.

NB! Nye elever får gratis “prøvetid” på tre uker. Deretter må semesteravgift betales. Om noen starer etter 1. november eller 1. april betales 1/2 semesteravgift.

 • Instrumentalundervisning  2900,-
 • Musikkteknologi 2900,-
 • Tilrettelagt musikk 2900,-
 • Rett i Band 1800,-
 • Kulturlab 1800,-
 • Billedkunst 1800,-
 • Ballett 1800,-
 • Agendateater 1400,- (+ kr 400 medlemsavgift Ungdommens Hus)
 • Barnekor 1800,-
 • Instrumentleie 420,-
 • Materialgebyr – billedkunst 620,-
 • Instrumentleie 420,-
 • Kopiavgift – disipliner som ikke har egne lærebøker 160,-
 • Læremateriell – Variabelt.

Søskenmoderasjon 25% for 1. søsken, 50% for 2. -. 3. ….osv. Går samme elev på flere instrument oppnås 25% rabatt på 1. instrument og 50% på 2. – 3. osv. Rabattordningene gjelder bare for instrumentalundervisning.

Kontaktinformasjon

Røros kulturskole
Sundveien 10
7374 Røros

Postadresse:
Bergmannsgata 23
7374 Røros
E-post: kulturskolen@roros.kommune.no

Rektor
Nils Graftås
Tlf: 928 25 647
E-post: nils.graftas@roros.kommune.no

Kontortid:
Tirsdag – fredag kl. 0900 – 1500

Kulturskolen på Facebook

X