Familievern

Familievern

Her finner du kort informasjon om tjenester knyttet til familievern i Røros kommune, og hvor du kan henvende deg hvis du opplever vansker, konflikter eller kriser i familien.

SIST OPPDATERT: 11.09. 2020 - 17:27
[easy-social-share]

Familievern

Opplever du vansker, konflikter eller kriser i familien kan du kontakte en av familieverntjenestens kontorer for å få hjelp. Både familier, par og enkeltpersoner kan henvende seg direkte. Lege, psykolog, medisinsk eller sosial institusjon eller offentlig myndighet kan også henvise klienter til et familievernkontor.

Hva kan du få hjelp til?

Familieverntjenesten tilbyr rådgivning og samtaler (terapi) for ulike faser i et familieliv og livsløp. Den utfører også lovpålagt mekling, hvor målet er å finne gode løsninger for foreldreansvaret og barnas situasjon. I tillegg tilbyr familieverntjenesten ulike kurs og gruppeopplegg om aktuelle familie- og samlivstemaer.

Illustrasjonsfoto for Arbeid, aktivitet og familie

Kontaktinformasjon

Familievernkontoret i Sør-Trøndelag
Carl Johans gate 3
7010 Trondheim
Tlf: 73 99 05 00
E-post: familievernkontoret.sor-trondelag@bufetat.no

X