Kultur, idrett og fritid

Kultur, idrett og fritid

Her finner du informasjon om kultur, idrett og fritid her i kommunen vår. Hvis du ikke finner det du leter etter, ta kontakt med kulturkontoret.

SIST OPPDATERT: 11.09. 2018 - 17:06

Kultur, idrett og fritid i Røros kommune

Røros kommune har et rikt kultur- og friluftsliv og et aktivt idrettsmiljø. Det mangfoldige kultur- og idrettslivet har positiv effekt for folkehelsa. Her har vi kultur for kultur!

Virksomhet for kultur og fritid består av følgende avdelinger:

  • Kulturkontoret
  • Biblioteket
  • Storstuggu & Røros Kino
  • Røros Frivilligsentral
  • Ungdommens Hus Røros

Artut kulturfest

Under årets store NATO-øvelse Trident Juncture skal Storstuggu brukes som et av øvelsens hovedkvarter. Dette innebærer at Storstuggu og Røros kino må flytte all sin aktivitet ut av kulturhuset i seks uker. Slike endringer skaper rom for nye tanker og ideer rundt alternativ kulturdrift! Virksomhet for kultur og fritid (VKF) i Røros kommune har samlet seg rundt en god idé – og konturene av en ukelang kulturfest begynner nå å materialisere seg. Vi inviterer nå lag og foreninger, næringsliv, institusjoner og kulturaktører av alle støpninger til å bli med på Artut kulturfest. Se mer på hjemmesiden Artut kulturfest.

Kulturplan 2017-2029

Røros kommunestyre vedtok 22. juni 2017 kommundelplanen «Røros kommune – med kultur for kultur». Planen har status som kommunedelplan, da kultur er et sentralt område i samfunnsutviklingen.

Kulturplanen 2017-2029 er retningsgivende og har et langsiktig perspektiv på utviklingen av kulturområdet i kommunen. Planen blir et arbeidsredskap for videreutvikling og samordning med arbeidet med kultur i vår kommune.

Kulturplanen med tilhørende tiltaksplan og anleggsplan finner du her.

Illustrasjonsfoto for Kultur, idrett og fritid

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder kultur og fritid
Morten Tøndel
Tlf:  977 61 509
E-post: morten.tondel@roros.kommune.no

Besøksadresse
Ol-Klemmetsaveien 50
7374 Røros

Postadresse
Bergmannsgata 23
7374 Røros

X