Kultur, idrett og fritid

Kultur, idrett og fritid

Her finner du informasjon om kultur, idrett og fritid her i kommunen vår. Hvis du ikke finner det du leter etter, ta kontakt med kulturkontoret.

SIST OPPDATERT: 11.09. 2020 - 17:00

Kultur, idrett og fritid i Røros kommune

Røros kommune har et rikt kultur- og friluftsliv og et aktivt idrettsmiljø. Det mangfoldige kultur- og idrettslivet har positiv effekt for folkehelsa. Her har vi kultur for kultur!

Virksomhet for kultur og fritid består av følgende avdelinger:

  • Kulturkontoret
  • Røros kulturskole
  • Biblioteket
  • Storstuggu & Røros Kino
  • Røros Frivilligsentral
  • Ungdommens Hus Røros

Lag og foreninger-register

Registrer ditt lag/forening her: LAG OG FORENINGER RØROS KOMMUNE

Kulturplan 2017-2029

Røros kommunestyre vedtok 22. juni 2017 kommundelplanen “Røros kommune – med kultur for kultur”. Planen har status som kommunedelplan, da kultur er et sentralt område i samfunnsutviklingen.

Kulturplanen 2017-2029 er retningsgivende og har et langsiktig perspektiv på utviklingen av kulturområdet i kommunen. Planen blir et arbeidsredskap for videreutvikling og samordning med arbeidet med kultur i vår kommune.

Kulturplanen med tilhørende tiltaksplan og anleggsplan finner du her.

Illustrasjonsfoto for Kultur, idrett og fritid

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder kultur og fritid
Morten Tøndel
Tlf:  977 61 509
E-post: morten.tondel@roros.kommune.no

Besøksadresse
Ol-Klemmetsaveien 50
7374 Røros

Postadresse
Bergmannsgata 23
7374 Røros

X