Viktige telefonnummer

Viktige telefonnummer

På denne siden finner du oversikt over viktige telefonnummer

SIST OPPDATERT: 24.04. 2024 - 09:46
[easy-social-share]

Nødnummer

  • politi: 112
  • ambulanse:  113
  • brann: 110
  • nødnummer for døve: 1412

Viktige telefonnummer Røros kommune

Legekontor
72 41 94 80

Brannvakta
72 41 94 60

Psykisk helse- og rustjeneste
72 41 98 60

Helsestasjonen
915 76 096

Vakttelefon renseanlegget
958 52 896

Barnevernstjenesten (dagtid) / Barnevernsvakta (kveld, natt, helg og helligdager)
72 41 94 42/ 902 87 037

Øverhagaen bo, helse-  og velferdssenter

  • dag/kveld 1. etg 948 38 341
  • dag/kveld 2.etg 469 64 528
  • natt 475 02 677

Forvaltningskontor
989 00 313

Parkeringsvakt
905 64 528

Andre viktige telefonnummer

Legevakt
116 117

Krisesenter Orkdal og omegn
72 48 24 10

Vetrinærvakt (dyrlegevakt) Røros og Holtålen
88 02 30 75

Statens vegvesen
175

Lokalt politi og viltpåkjørsel
02800

Mental helses hjelpetelefon
116 123

Mistet betalingskort
08989

Vern for eldre
800 30 196

Ruteopplysning kollektivtransport
177

Giftinformasjon
22 59 13 00

Anonyme alkoholikere
911 77 770

X