Servicetorget

Servicetorget

Servicetorget svarer deg på generelle spørsmål om kommunens tjenester. Vi kan også veilede når det gjelder utfylling av ulike skjema. Der vi ikke kan hjelpe deg , tar vi kontakt videre i forvaltningen slik at du når fram med dine spørsmål.

SIST OPPDATERT: 11.10. 2021 - 14:46

Servicetorget

Vi på servicetorget kan besvare generelle spørsmål om kommunens tjenester. Dersom vi ikke kan svare deg umiddelbart, hjelper vi deg videre til de riktige kontakter i kommunen. Vi kan også hjelpe deg med utfylling av søknader når det gjelder kommunale tjenester. På servicetorget har vi PC og printer som kan benyttes av publikum.

Tjenester:

 • Ekspedisjon
 • Sentralbord
 • Postmottak – mottak av elektroniske skjema
 • Politisk sekretariat
 • Informasjon om eiendomsgebyrer
 • Informasjon om bygge- og   delingssaker
 • Karttjenester
 • Arkiv
 • Gebyrsatser
Salg av varer og tjenester
 • Rett kopi (attester og vitnemål)
 • Vanlig kopiering opp til A3
 • Puslespill med Rørosmotiv  kr. 249,-
 • Rørosboka                              kr. 300,-
 • Kommunevåpen-pin             kr.   40,-
 • Utleie av Mølmannsdalsgården – sommerhalvåret
 • En refleksjon etter 30 år som verdensarv – kr. 349,-
Skjenkebevillinger

Kunnskapsprøve i alkoholloven
Ambulerende skjenkebevillinger
Skjenke- og serveringsbevillinger/salgsbevillinger

Sekker og poser for avfall

Fastboende og hytteeiere kan hente poser til matavfall og plastsekker til plastemballasje gratis på servicetorget.
Hytteeiere kan i tillegg hente svarte sekker til restavfall.

 https://www.fias.no/nyheter/nye-poser-med-nasjonal-merkeordning/

Digital post fra kommunen

Røros kommune innfører digital postkasse fra 11. april 2018. Dette fører til bedre service for kunden. Brevet blir nå tilgjengelig i den elektroniske postboksen, samme dag som det blir sendt fra kommunen. Les mer om digital post her.

Digitalt varslingssystem: Varsling24

Røros kommunen  har tatt i bruk det digitale varslingssystemet Varsling24. Kommunen varsler innbyggere i et geografisk område om hendelser som krever rask informasjon. Les mer om varsling24 her.

Gebyrregulativ 2021

Gebyrregulativ 2021 – her ligger samtlige gebyrsatser for 2021

Gebyrregulativ 2020  – her ligger samtlige gebyrsatser for 2020.

Gebyrregulativ 2019

Gebyrregulativ for 2018

Luftfoto av Røros sentrum og fjellene i bakgrunnen

KONTAKTINFORMASJON

Postadresse
Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23

7374 Røros

Besøksadresse
Bergmannsgata 23, 1. etg.

E-post: postmottak@roros.kommune.no

Tlf: 72 41 94 00

Åpningstider
Mandag, onsdag, torsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Tirsdag: 09:00 – 17:00 – kún etter avtale med byggesak.

Ansatte ved servicetorget:

Avd.leder Tor Arne Guldberg
E-post: tor.guldberg@roros.kommune.no
Tlf: 411 46 886

Konsulent Lisbeth Irene Sollie
E-post: lisbeth.irene.sollie@roros.kommune.no
Tlf: 900 16 027

Konsulent Astrid Øren
E-post: astrid.oren@roros.kommune.no
Tlf: 905 16 101

Konsulent Linda Løkken
E-post: linda.lokken@roros.kommune.no
Tlf: 404 31 042

Arkivleder Mona Kristin Stai Tingstad
E-post: mona.tingstad@roros.kommune.no
Tlf: 958 30 851

Konsulent Beate Møller
E-post: beate.moller@roros.kommune.no
Tlf: 948 11 840

X