Servicetorget

Servicetorget

Servicetorget svarer deg på generelle spørsmål om kommunens tjenester. Vi kan også veilede når det gjelder utfylling av ulike skjema. Der vi ikke kan hjelpe deg , tar vi kontakt videre i forvaltningen slik at du når fram med dine spørsmål.

SIST OPPDATERT: 20.12. 2023 - 15:39
[easy-social-share]

Servicetorget

Vi på servicetorget kan besvare generelle spørsmål om kommunens tjenester. Dersom vi ikke kan svare deg umiddelbart, hjelper vi deg videre til de riktige kontakter i kommunen. Vi kan også hjelpe deg med utfylling av søknader når det gjelder kommunale tjenester.

Tjenester:

 • Ekspedisjon
 • Sentralbord
 • Postmottak – mottak av elektroniske post og skjema
 • Informasjon om kommunale avgifter
 • Informasjon om bygge- og  delingssaker
 • Karttjenester
 • Arkiv
 • Gebyrsatser
Salg av varer og tjenester
 • Rett kopi (attester og vitnemål)
 • Vanlig kopiering opp til A3
 • Puslespill med Rørosmotiv  kr. 249,-
 • Rørosboka                              kr. 300,-
 • Kommunevåpen-pin             kr.   40,-
 • Utleie av Mølmannsdalsgården – sommerhalvåret
 • En refleksjon etter 30 år som verdensarv – kr. 349,-
Skjenkebevillinger

Kunnskapsprøve i alkoholloven
Ambulerende skjenkebevillinger
Skjenke- og serveringsbevillinger/salgsbevillinger

Sekker og poser for avfall

Fastboende og hytteeiere kan hente poser til matavfall og plastsekker til plastemballasje gratis på servicetorget.
Hytteeiere kan i tillegg hente svarte sekker til restavfall.

 https://www.fias.no/nyheter/nye-poser-med-nasjonal-merkeordning/

Digital post fra kommunen

Røros kommune innførte digital postkasse fra 11. april 2018. Dette bidrar til bedre service for kunden. Brevet er nå tilgjengelig i den elektroniske postboksen, samme dag som det blir sendt fra kommunen. Les mer om digital post her.

Digitalt varslingssystem: Varsling24

Røros kommune har tatt i bruk det digitale varslingssystemet Varsling24. Kommunen varsler innbyggere i et geografisk område om hendelser som krever rask informasjon. Les mer om varsling24 her.

Min side

På min side kan du logge deg inn og finne selvbetjent løsninger fra ulike aktører.
Gå til min side her

 

Gebyrliste

Gebyrliste 2023 – her ligger samtlige gebyrsatser for 2023

Gebyrliste 2022 – her ligger samtlige gebyrsatser for 2022

 

Luftfoto av Røros sentrum og fjellene i bakgrunnen

KONTAKTINFORMASJON

Postadresse
Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23

7374 Røros

Besøksadresse
Bergmannsgata 23, 1. etg.

E-post: postmottak@roros.kommune.no

Tlf: 72 41 94 00

Åpningstider
Mandag, onsdag, torsdag og fredag: 10:00 – 14:00

Åpningstider jula 2023
Onsdag 27., torsdag 28. og fredag 29. desember kl 10 – 14
Første dag vi har åpent på nyåret er onsdag 3. januar

Ansatte ved servicetorget:

Avdelingsleder Tor Arne Guldberg
E-post: tor.guldberg@roros.kommune.no
Tlf: 411 46 886

Konsulent Lisbeth Irene Sollie
E-post: lisbeth.irene.sollie@roros.kommune.no
Tlf: 900 16 027

Konsulent Astrid Øren
E-post: astrid.oren@roros.kommune.no
Tlf: 905 16 101

Konsulent Linda Løkken
E-post: linda.lokken@roros.kommune.no
Tlf: 404 31 042

Arkivleder Mona Kristin Stai Tingstad
E-post: mona.tingstad@roros.kommune.no
Tlf: 958 30 851

Konsulent Beate Møller
E-post: beate.moller@roros.kommune.no
Tlf: 948 11 840

X