Kulturindeksen

Kulturindeksen

Her finner du informasjon om kulturindeksen. Siden 2012 har Røros kommune vært rangert øverst på Telemarksforsknings Kulturindeks. På denne siden finner du svar på hva som ligger til grunn for dette.

SIST OPPDATERT: 31.10. 2017 - 14:14
[easy-social-share]

Kulturindeksen

Røros Kommune har siden 2012 vært den kommunen som rangeres på første plass i Telemarksforsknings Kulturindeks.

Øverst på kulturindeksen – hva betyr det egentlig?

Hvert år tar Telemarksforsking tempen på norsk kulturliv ved å måle kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, fylker og regioner. Hvor bor det flest kunstnere, hvem har det mest omfattende kinotilbudet, hvor finner vi flest aktive biblioteklånere og hvem har den største koraktiviteten?

Hva er en indeks?

En indeks er et sammensatt statistisk mål som sammenfatter flere variabler. Variablene som inngår i en indeks kalles indikatorer. Hensikten med indekser er å kunne sammenfatte tallinformasjon fra flere kilder for å gi en bedre innsikt i et abstrakt sammensatt fenomen. Ofte er selve fenomenet som skal undersøkes ikke observerbart, slik at fenomenet må analyseres ved hjelp av å sammensette tall fra observerbare kilder.

Hva måles?

Beskrivelsen av kulturtilbud og kulturaktivitet i Norsk kulturindeks tar utgangspunkt i ti kategorier:

  • Kunstnere
  • Kulturarbeidere
  • Museum
  • Konserter
  • Kino
  • Bibliotek
  • Scenekunst
  • Kultur for barn og unge (kulturskole+DKS)
  • Sentrale tildelinger
  • Frivillighet
Årsaker til høy rangering - og hvem skal ha takken?

Kulturindeksen er ingen konkurranse eller kåring – men ren statistikk. Felles for det som blir målt er at utfallet skyldes veldig mange faktorer i samspill – og nesten alle som bor her og kommer på besøk har en del i dette.

Her telles de som går på konserter, låner bøker, arrangerer teater, er medlem i kor, driver keramikkverksted i Kjerkgata, er elev på musikkskolen, går på kino, bidrar frivillig eller jobber med design. Her telles kroner arrangører og institusjoner får av staten, og her telles antall besøk av kunstnere i skolen.

Rangeringen sier ingenting om kvaliteten på det vi leverer, selv om vi som bor her helt sikkert kan enes om at også dette er veldig bra! Skåren vi har på kulturindeksen sier likevel definitivt noe om at det er mye kultur i Røros kommune!

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Mer om indeksen finner du her!

Telemarksforskning har lansert en egen side som omhandler kulturindeksen. Her finner du det meste om du lurer på noe: http://kulturindeksen.no/

X