Ungdommens hus

Ungdommens hus

Ungdommens Hus Røros (UH) er et møtested og aktivitetssenter for ungdom. UH ligger midt i sentrum av Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 01.09. 2023 - 08:04
[easy-social-share]

På ungdommenes egne premisser

Det er ungdommen sjøl som bestemmer ideer og innhold på UH. Det er på fritiden ungdom formes og er seg sjøl, og huset er med på å skape vennskap og relasjoner, samhold og gode opplevelser – i positive og trygge omgivelser.

Samarbeid

I samarbeid med Os fritidsklubb og Allak’en Holtålen (fritidsklubbkretsen vår) har UH 2-4 arrangement og aktivitetsdager hvert skoleår. Vi samarbeider også med UKM Røros, Røros kulturskole, Moan lyd, Artut kulturfest og ulike faginstanser etter behov.

Dette jobber vi med

Det er de unge sjøl som bestemmer ideer og innhold på klubben. Gjennom demokratiske prosesser der de unge involveres med hjelp og tilrettelegging fra husets ansatte. UH skal være et fritidstilbud som er attraktivt for de unge, slik at det kan skapes en positiv «status» i lokalsamfunnet vårt.

Ungdommen vår oppfordres til å ta turen innom UH. Det at de unge treffes, prater sammen og skaper nye relasjoner, er den viktigste fritidsklubbfaktoren for å skape trivsel, trygghet og toleranse. Det stilles ingen krav til prestasjoner og ferdighetsnivå, men positive aktiviteter og opplevelser på fritiden bidrar til å få de unge vekk fra negative miljøer. De unges ressurser, tilhørighet og mestring styrkes gjennom gode muligheter og utfordringer, samt at det er et rusfritt og forebyggende hus. UH er et gratis lavterskeltilbud for våre medlemmer.

UH som arrangør

UH arrangerer jevnlige konserter, diskotek og aktivitetsdager. Og ungdom som involveres i eget arrangement-crew. UH samarbeider hvert år med UKM Røros med ulike workshops og i mars hovedarrangementet UKM Røros kommune.

Aldersgrenser

Ungdommens Hus er åpent for ungdom i alderen 7. trinn til 18 år+.

Husregler UH
  • Hvis du ødelegger noe i Ungdommens Hus skal du erstatte det.
  • Utstyret på Ungdommens Hus tilhører alle brukere. Behandle tingene våre med respekt!
  • Alkohol og andre rusmidler er strengt forbudt inne og utenfor Ungdommens Hus.
  • Tyveri anmeldes til politiet, og er selvfølgelig svært, svært forbudt.
  • Søppel og rot skal ryddes opp, og ikke kastes på gulvet.
  • Her skal ingen mobbes eller plages

Bryter du noen av disse reglene blir du utvist sporenstreks, eller får en flau telefon hjem!

Ungdomsrådet i Røros kommune

Ungdomsrådet er talspersoner for alle barn og unge i Røros kommune, som passer på at kommunen ivaretar interessene til den yngre generasjon i nærmiljøet.

Ungdom har og skal ha en rett til å være med å bestemme og påvirke saker, arrangement eller områder i nærmiljøet sitt. Ungdomsrådet er en link mellom de unge og de voksne, og er et synlig råd som kommer med ideer og innspill.
UiR skal være politisk nøytralt.

Ungdomsrådet i Røros kommune (UiR) er tilknyttet Ungdommens Hus Røros (UH). Ungdomsrådet har til enhver tid medlemmer i alderen 13 til 20 år. En politisk fadder blir utnevnt av kommunestyret.

UiR har også tilknytning til felles regionalt ungdomsråd -Ungdomsrådet for fjellregionen- der ungdomsråd/elevråd fra fjellregionen er representert. Representanter fra UiR deltar på Ungdommens Fylkesting. UIR har også et medlem som sitter i ungdommens fylkesvalg.

Ungdomsrådet 2023:

Voksenkontakt: Haldor Bromstad
Tlf: 99559914
Mail: halbr@trondelagfylke.no

Haldor Bromstad fra Ungdommens Hus Røros har ansvar for oppfølging av Ungdomsrådet.

MusikkBrakka

MusikkBrakka er et topp utstyrt øvingsrom som ligger i tilknytning til Ungdommens Hus. MusikkBrakka er åpen for alle som trenger øvingsrom – uansett alder!

Ungdommens Hus administrerer utleie av MusikkBrakka. Se mer på Facebooksiden.

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Hans Aasengata 1
7374 Røros

Avdelingsleder
Ove Testad
Tlf: 72 41 95 16
E-post: ove.testad@roros.kommune.no

www.facebook.com/UHRoros

www.facebook.com/ungdomsradetroros/

Kontortid UH og Musikkbrakka:

Mandag: 08:00-15:00
Tirsdag: 10:00-12:30
Onsdag: 08:00-15:00
Torsdag: 08:00-15:00

Åpningstider kveldstid:

Mandag: 18:00-22:00
Onsdag: 18:00-2200
Torsdag: 19:00-22:00

X