Ungdommens hus

Ungdommens hus

Ungdommens Hus Røros (UH) er et møtested og aktivitetssenter for ungdom. UH ligger midt i sentrum av Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 16.05. 2022 - 13:46
[easy-social-share]

På ungdommenes egne premisser

Det er ungdommen sjøl som bestemmer ideer og innhold på UH. Det er på fritiden ungdom formes og er seg sjøl, og huset er med på å skape vennskap og relasjoner, samhold og gode opplevelser – i positive og trygge omgivelser.

Samarbeid

I samarbeid med Os Fritidsklubb og Allak’en Holtålen har UH 2 til 4 arrangement i skoleåret. Vi samarbeider også med Røros Kulturskole/Agendateateret og ulike faginstanser etter behov.

Dette jobber vi med

Ungdommens Hus Røros jobber holdningsskapende og er et rusforebyggende, mobbingsforebyggende, rasismeforebyggende, voldsforebyggende og helsefremmende hus.

På UH alle skal respekteres og aksepteres uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn.

UH som arrangør

UH har bra lyd og lysutstyr til å arrangere jevnlige konserter og diskotek. UH har konsert/diskotek/arrangement/lørdagsåpent opp til en gang i måneden!

Aldersgrenser

Ungdommens Hus er åpent for ungdom i alderen 7. trinn til 18 år+.

Husregler UH
  • Hvis du ødelegger noe i Ungdommens Hus skal du erstatte det.
  • Utstyret på Ungdommens Hus tilhører alle brukere. Behandle tingene våre med respekt!
  • Alkohol og andre rusmidler er strengt forbudt inne og utenfor Ungdommens Hus.
  • Tyveri anmeldes til politiet, og er selvfølgelig svært, svært forbudt.
  • Søppel og rot skal ryddes opp, og ikke kastes på gulvet.
  • Her skal ingen mobbes eller plages

Bryter du noen av disse reglene blir du utvist sporenstreks, eller får en flau telefon hjem!

Ungdomsrådet i Røros kommune

Ungdomsrådet er talspersoner for alle barn og unge i Røros kommune, som passer på at kommunen ivaretar interessene til den yngre generasjon i nærmiljøet.

Ungdom har og skal ha en rett til å være med å bestemme og påvirke saker, arrangement eller områder i nærmiljøet sitt. Ungdomsrådet er en link mellom de unge og de voksne, og er et synlig råd som kommer med ideer og innspill.
UiR skal være politisk nøytralt.

Ungdomsrådet i Røros kommune (UiR) har vært tilknyttet Ungdommens Hus Røros (UH) de siste 15 årene. Rådene har hatt ulikt antall medlemmer opp gjennom årene, men alle medlemmene er elever i aldersgruppen 12- 25 år.
Rådet møtes vanligvis den første onsdagen i hver måned i skoleåret, og har ekstra møter ved behov. En politisk fadder blir utnevnt i kommunestyret til rådet, og per dags dato er det Isak V. Busch.

UiR har også tilknytning til felles regionalt ungdomsråd -Ungdomsrådet for fjellregionen- der ungdomsråd /elevråd fra fjellregionen er representert.
Representanter fra UiR deltar på Ungdommens Fylkesting.
UIR har også et medlem som sitter i ungdommens fylkesvalg.

Ungdomsrådet 2020:

Leder :
Martin Hage Stjern
98488063
m.hage.stjern@gmail.com

Halvor Joon-ha Sirnes
halvorsirnes@hotmail.com
Tlf: 94250487

Jørgen Borgos
Tlfnr: 93664343
Mail: borgos42@gmail.com

Sara Martine Ramsfjell
Tlf: 40642845
Mail: S.ramsfjell@outlook.com

Ella Kristine Gunnes Kverneng
Tlf: 45404256
Mail: Ella.Kristine@icloud.com

Voksenkontakt: Haldor Bromstad
Tlf: 99559914
Mail: halbr@trondelagfylke.no

Haldor Bromstad fra Ungdommens Hus Røros har ansvar for oppfølging av Ungdomsrådet.

Heldigvis er vi ulike!

Ungdomsrådet i Røros Kommune og  Ungdommens Hus ønsker å sette fokus på hvordan vi alle sammen kan bidra til å gjøre hverdagen mobbefri.

De har blant annet tatt initiativ til foredrag, fakkeltog mot mobbing – og har også laget denne siden her: Heldigvis er vi ulike! Siden kan bidra til at alle får mer forståelse og informasjon, får delt sine historier og satt fokus på at MOBBING IKKE ER GREIT!

MusikkBrakka

MusikkBrakka er et topp utstyrt øvingsrom som ligger i tilknytning til Ungdommens Hus. MusikkBrakka er åpen for alle som trenger øvingsrom – uansett alder!

Ungdommens Hus administrerer utleie av MusikkBrakka. Se mer på Facebooksiden.

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Hans Aasengata 1
7374 Røros

Avdelingsleder
Ove Testad
Tlf: 72 41 95 16
E-post: ove.testad@roros.kommune.no

www.facebook.com/UHRoros

www.facebook.com/ungdomsradetroros/

Kontortid UH og Musikkbrakka:

Mandag: 08:00-15:00
Tirsdag: 10:00-12:30
Onsdag: 08:00-15:00
Torsdag: 08:00-15:00

Åpningstider kveldstid:

Mandag: 18:00-22:00
Onsdag: 18:00-2200
Torsdag: 19:00-22:00

X