Innbyggerpanelet

Innbyggerinvolvering

Her finner informasjon om innbyggerpanelet i Røros kommune og hvordan de jobber.

SIST OPPDATERT: 09.10. 2023 - 17:06
[easy-social-share]

Hva er innbyggerpanelet?

Kommunen har opprettet et innbyggerpanel som består av 18 deltakere. Panelet sitter i en toårsperiode og blir involvert i saker der politikerne har behov for råd og innspill fra innbyggerne. De blir involvert i ca to saker hvert år.

Rekruttering

Det har blitt sendt invitasjon til 1000 tilfeldig utvalgte innbyggere basert på et eksternt uttrekk fra Folkeregisteret. 90 innbyggere svarte positivt på invitasjonen. Det har blitt gjort en loddtrekning for å velge ut de endelige 18 paneldeltakere.

I panelet sitter personer i alle aldre, fra 20-årene til 80-årene. Det er en god fordeling mellom kjønnene, og det er en geografisk blanding.

Innbyggerpanelet utgjør et speilbilde av befolkningen gjennom at rekrutteringen er basert på tilfeldig utvalg og loddtrekning. Slik sett skal panelet gi en god representasjon av innbyggerne i Røros kommune. Likevel er ikke deltakerne representanter for noen andre enn seg selv.

Deltakerne i innbyggerpanelet

Lars Jacob Galåen
Hilde Anita Silderen
Helen Katrin Blind Brandsfjell
Arnfinn Didrik Aasen
Eli Johanne Riset
Jostein Kaare Økdal
Mats Christoffer Snæring Haugen
Hans Petter Hagen
Ivan Nikolic
Mats Erik Mackhé
Ingrid Elise Grådal Prytz
Trine Danielsen
Maren Todal
Jan Ove Modell
Vetle Mathias Brekkan
Kari Grotdal Brænd
Ann-Sofi Skott Svendsen
Emira Husakovic Svalstad

Hvordan jobber innbyggerpanelet

Når panelet blir tildelt en sak fra kommunestyret eller formannskapet bruker panelet en kombinasjon av fysiske møter og dialog via en digital plattform. Panelet bruker tid i starten til å bygge kunnskap og forståelse om teamet de er tildelt. Deretter går arbeidet videre med å diskutere muligheter og ulike veivalg. Til slutt må panelet finne ut av hva som skal være deres råd til de folkevalgte i kommunestyret.

Arbeidet i panelet tilrettelegges av medarbeidere i kommunedirektørens administrasjon.

Første sak – parken ved Nilsenhjørnet

Den første saken innbyggerpanelet skal jobbe med er innhold og funksjoner i parken på Nilsenhjørnet. Først er det en offentlig høring og innspillsrunde der alle kan komme med forslag og innspill.   Innbyggerpanelet blir involvert i å vurdere innspillene som kommer inn. Med involveringen av innbyggerpanelet demokratiseres en prosess i saksbehandlingen som vanligvis utgjøres av kommunens administrasjon. Utvikling av parken ved Nilsenhjørnet ble behandlet i kommunestyret sak 58/23 den 31. august.

Bakgrunn – en internasjonal trend

Kommuneloven av 2018 satte økt fokus på aktiv innbyggerdeltakelse i sin formålsparagraf. Opprettelsen av innbyggerpanelet er et viktig tiltak i Røros kommune sitt arbeid med innbyggerdialog og -deltakelse. Dette følger en internasjonal trend med demokratisk innovasjon der innbyggerne i større grad involveres i store og viktige saker for samfunnsutviklingen. Denne konstruksjonen kalles gjerne også for folkepanel eller borgerpanel.

Tre hovedprinsipper er felles for denne nye formen for demokratiutvikling:

  • Deliberasjon – Læring, refleksjon, avveining og diskusjon basert på kunnskap om temaet
  • Representativitet – Tilfeldig utvalg av befolkingen innenfor utvalgte demografiske variabler
  • Påvirkning – Anbefalinger til offentlige beslutningstakere og politikere
Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Mikael Ø. Schärer, formannskapssekretær
Mobil: 918 28 053
E-post: mikael.scharer@roros.kommune.no

Servicetorget
Bergmannsgata 23, 7374 Røros
E-post: postmottak@roros.kommune.no
Tlf.: 72 41 94 00

X