Konsesjon og boplikt

Konsesjon og boplikt

I Røros kommune er det innført boplikt på alle eiendommer innenfor sentrumssona. Dette i henhold til forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense i Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 21.09. 2022 - 08:52
[easy-social-share]

Boplikt i Røros kommune

For å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsformål, har Røros kommune bestemt at reglene om konsesjonsfrihet uten boplikt helt eller delvis ikke gjelder. I henhold til forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjongrense gjelder dette bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig og eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningloven er regulert til boligformål.

Boplikt

Boplikten kan være personlig eller upersonlig. Personlig boplikt betyr at eieren må bo der selv. Personlig boplikt oppfylles ved at den boplikten gjelder, er registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret. Upersonlig boplikt betyr at noen må bo på eiendommen, men at dette ikke trenger å være eieren selv. Upersonlig boplikt oppfylles dermed ved at noen er registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret.

Når må jeg sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet

Har du kjøpt eller arvet en eiendom i Røros kommune må du fylle ut skjema egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dette gjelder for alle eiendommer i kommunen.

Skjemaet må sendes kommunen for registrering før resten av papirene sendes kartverket for tinglysning.
Kommune registrerer dette digitalt inn i matrikkelen, og sender kvittering på e-post så fort registreringen er gjort.

 

Aktuelle lenker

Konsesjonsloven

Kart over bopliktområder

Kontaktinformasjon

Postadresse
Røros kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Besøksadresse
Servicetorget i Bergmannsgata 23

E-post: postmottak@roros.kommune.no

Tlf: 72 41 94 00

X