Boligfinansiering

Boligfinansiering

Her finner du informasjon om Husbanken og lånemuligheter for boligfinansiering.

SIST OPPDATERT: 15.11. 2021 - 09:41
[easy-social-share]

Husbankens boligfinansiering

Husbanken har støtteordninger og lånemuligheter for boligfinansiering. På denne siden finner du informasjon om bostøtte, startlån og boligtilskudd.

Kilde film: Husbanken.

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Vilkår for bostøtte
Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du:

 • er student med barn
 • er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
 • er under 18 år og har egne barn

Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret.

Boligen din må være godkjent for helårsbruk. I tillegg må boligen ha egen inngang, eget bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat. Bor du i bofellesskap og har fått tildelt boligen av kommunen, kan du likevel søke bostøtte.

Inntekt og formue
Bostøtten avhenger av inntekt og formue til deg og de du bor med. Hvis dette overstige øvre grense, har du ikke rett på bostøtte.

Inntekt består av:

 • brutto inntekt fra lønnet arbeid, pensjon, stønad, næringsinntekt og annet
 • formuestillegg, 16 % av netto formue fratrukket et fribeløp
 • innekt fra skattefri utleie
 • utenlandsk inntekt og formue som det ikke skattes for i Norge

Vi bruker inntekten fra forrige skatteoppgjør, med mindre det har vært store endringer. Inntektsgrensene avhenger av hvor i landet du bor og antall personer i husstanden

→ Inntektsgrense finner du her.

Hvordan søke bostøtte?
Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned.
Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned.

→ Klikk her for å søke bostøtte.

Papirsøknader skal du sende til NAV Røros og Holtålen, Kjerkgata 15, 7374 Røros

Du må melde fra om endringer
Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen

 • hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
 • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
 • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
 • hvis boutgiftene endrer seg
 • hvis en i husstanden blir student

→ Klikk her for å melde fra om endringer.

Klage på vedtak om bostøtte
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

→ Klikk her for å klage på vedtak om bostøtte.

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøtteside. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

Startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin.

Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Les mer på husbanken.no

Boligtilskudd

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner.

Kommunens rolle
Kommunen har ansvar for råd og veiledning til personer som har behov for tilpassing av bolig for å kunne bli boende. Dette omfatter vurdering av personlig økonomi, behov for ekstern finansiering (lån og tilskudd), behov for tilpassing av bolig og valg av tiltak.

Tilpasning av bolig
Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Tilskudd til etablering i egen bolig
Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering.

Tilskudd til refinansiering av lånegjeld
Dersom du på grunn av betalingsproblemer har vanskeligheter med å beholde boligen, kan kommunen gi deg økonomisk veiledning og støtte til refinansering av boliggjeld.

Tilskudd til utredning og prosjektering
Har du behov for tilpasning av boligen din, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp.

Mer informasjon
Mer informasjon om tilskuddsordningene finner du på husbanken.no.

Publikumstjenester hos NAV

Møter
Forhåndsavtalte møter kan avholdes i Holtålen kommunehus, Bakkavegen 1, 7380 Ålen, og i Os Kommunehus, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen.

Lån av PC
NAVs publikums-PC er tilgjengelig på NAV-kontoret på Røros og på servicetorget i Holtålen kommunehus og Os kommunehus.

Illustrasjonsfoto for Arbeid, aktivitet og familie

Kontaktinformasjon

NAV Røros, Os og Holtålen

Kjerkgata 15
7374 Røros
Tlf. 55 55 33 33 kl. 08.00 – 15.30
www.nav.no

Ansvarlig bostøtte
Marianne Østli
marianne.ostli@nav.no

Åpningstid
Åpent for drop-in mandag og fredag kl. 12.00 – 14.00. Åpent for timeavtaler mandag til fredag 08.00 – 15.00.

X