Tilrettelagt bolig

Tilrettelagt bolig

Les her om hvordan kommunen kan bistå hvis du eller noen i din familie har behov for å tilpasse boligen.

SIST OPPDATERT: 12.02. 2018 - 11:07

Tilpasning av egen bolig

Alle innbyggere i Røros kommune kan kontakte Ergoterapitjenesten for råd og veiledning om en ønsker å tilpasse egen bolig.

Man kan ha et ønske om å få gjort enkelt tilpasning, bygge ut eller bygg om boligen sin pga oppstått funksjonshemming eller med tanke på å forberede seg for eldre år i egen bolig.

I mange tilfeller er det ikke så mye som skal til for å oppnå livsløpsstandard i boligen, dvs at det blir mulig å bo på et plan med alle nødvendige rom tilgjengelige. I andre tilfeller må en finne løsninger som innebærer mer omfattende ombygging.

Ergoterapitjenesten i Røros og Holtålen har utarbeidet et hefte om Funksjonell Bolig som en «hjelp til selvhjelp»  for innbyggerne. Heftet finner du lengere ned på denne siden.  Du kan også få heftet gratis på kommunens Servicetorg eller ved henvendelse til Ergoterapitjenesten.

Mer om tilpasning av egen bolig

Ergoterapitjenesten har kunnskap om de gode løsningene. Ergoterapeut kan også samarbeide med ingeniør og arkitekt om dette er ønskelig for å avklare hva som må til for å oppnå en funksjonell bolig.

Les mer om tilskudd til tilpasning av bolig på Husbankens nettsider.

Søke Husbanken om midler til prosjektering

Du kan søke Husbanken om midler til prosjektering og arkitekthjelp når målet er å gjøre boligen mer funksjonell. Ergoterapeut kan hjelpe til med søknaden og erfaringsmessig er det enkelt å få innvilget støtte til å utarbeide gode planer/ tegninger.

Les mer om tilskudd til utredning og prosjektering på Husbankens nettsider.

Om kommunalt tilskudd

Kommunen får også  en årlig sum fra Husbanken til Utbedringstilskudd, dette er penger som fordeles etter søknad. Det blir gjort en individuell vurdering utfra økonomiske forhold, samt graden av funksjonalitet på den planlagte løsningen.

Illustrasjonsfoto for Arbeid, aktivitet og familie

Kontaktinformasjon

Røros kommune
Ergoterapeut
Inger Therese Holm
Tlf: 404 54 171
E-post: inger.therese.holm@roros.kommune.no

eller

Røros kommune
Servicetorg
Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Husbankens kontaktperson for Røros og Holtålen kommuner
NAV Røros og Holtålen
Marianne Østli
Tlf: 73 43 88 69
E-post: marianne.ostli@nav.no

X