Tilrettelagt bolig

Tilrettelagt bolig

Les her om hvordan kommunen kan bistå hvis du eller noen i din familie har behov for å tilpasse boligen.

SIST OPPDATERT: 11.09. 2020 - 17:27
[easy-social-share]

Tilpasning av egen bolig

Alle innbyggere i Røros kommune kan kontakte Ergoterapitjenesten for råd og veiledning om en ønsker å tilpasse egen bolig.

Man kan ha et ønske om å få gjort enkelt tilpasning, bygge ut eller bygg om boligen sin pga oppstått funksjonshemming eller med tanke på å forberede seg for eldre år i egen bolig.

I mange tilfeller er det ikke så mye som skal til for å oppnå livsløpsstandard i boligen, dvs at det blir mulig å bo på et plan med alle nødvendige rom tilgjengelige. I andre tilfeller må en finne løsninger som innebærer mer omfattende ombygging.

Ergoterapitjenesten i Røros og Holtålen har utarbeidet et hefte om Funksjonell Bolig som en «hjelp til selvhjelp»  for innbyggerne. Heftet finner du lengere ned på denne siden.  Du kan også få heftet gratis på kommunens Servicetorg eller ved henvendelse til Ergoterapitjenesten.

Mer om tilpasning av egen bolig

Ergoterapitjenesten har kunnskap om de gode løsningene. Ergoterapeut kan også samarbeide med ingeniør og arkitekt om dette er ønskelig for å avklare hva som må til for å oppnå en funksjonell bolig.

Du finner informasjon om tilskudd til arkitekthjelp og utbedring, i avsnittet under: “Om kommunalt tilskudd”.

Om kommunalt tilskudd

Kommunen setter hvert år av en sum som skal fordeles til innbyggere som ønsker å utbedre boligen sin på grunn av funksjonshemming eller alder. Formålet må være å gjøre boligen mer funksjonell og tilgjengelig.

Du kan søke om støtte til:

  • arkitektbistand
  • enkle utbedringer
  • som delfinansiering av en større ombygging.

Pengene fordeles etter søknad. Det blir gjort en individuell vurdering ut fra

  • praktiske behov
  • økonomi
  • funksjonalitet på planlagt løsning

Ta kontakt med:

  • Ergoterapeut Inger Therese Holm på telefon 40 45 41 71,
  • eller NAV Røros, Os, Holtålen ved Marianne Østli på telefon 95 05 03 30
Illustrasjonsfoto for Arbeid, aktivitet og familie

Kontaktinformasjon

Røros kommune
Ergoterapeut
Inger Therese Holm
Tlf: 404 54 171
E-post: inger.therese.holm@roros.kommune.no

eller

Røros kommune
Servicetorg
Tlf.: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Husbankens kontaktperson for Røros, Os og Holtålen kommuner
NAV Røros, Os og Holtålen
Marianne Østli
Tlf.: 95 05 03 30
E-post: marianne.ostli@nav.no

X