Tjenester for funksjonshemmede

Tjenester for funksjonshemmede

Tjenester for funksjonshemmede yter hjelp og bistand til psykisk utviklingshemmede og personer med andre funksjonshemminger over 18 år.

SIST OPPDATERT: 08.05. 2023 - 11:54
[easy-social-share]

Tjenester for funksjonshemmede

Vi gir bistand i forhold til situasjoner i hjem og på fritid. Vi har i tillegg et godt samarbeid med voksenopplæring og blant annet bedriften Optimus om gode og helhetlige tilbud.
Vi har bofellesskap hvor beboerne har egne leiligheter samt fellesareal. Det ytes praktisk hjelp i hjemmet, opptrening og opplæring, samt veiledning og medisink hjelp.

Tjenester for funksjonshemmede (TFF) hører inn under hjemmetjenesten i kommunen. For mer informasjon om tjenestetilbud, se tjenester for hjemmeboende.

Dagsenter

Ulike dagaktivitetstilbud foregår på dagsenteret i samarbeid med Os kommune, på Øverhagaen 1 og to steder i Os kommune.

OPTIMUS

Vi har et godt samarbeid med bedriften Optimus, som gir personer med funksjonshemminger muligheten til et varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet. Det vil si at personer som ikke kan få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet får tilpassede og tilrettelagte arbeidsoppgaver, slik at en kan utvikle ressursene til den enkelte arbeidstaker.

Illustrasjonsfoto for Helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Øverhagaen bofellesskap
Øverhagaen 1
Tlf: 72 41 95 95/ 477 02 969

Avdelingsleder
Trine Lise Murberg Trønnes
Mobil: 907 45 237
E-post: trine.lise.tronnes@roros.kommune.no

X