Ledige stillinger i kommunen

Ledige stillinger i kommunen

Velkommen som jobbsøker i Røros kommune. På denne siden finner du link til våre ledige stillinger.

SIST OPPDATERT: 25.06. 2020 - 15:09

Ledige stillinger i Røros kommune

Ønsker du å jobbe i Røros kommune? Her finner du informasjon om våre ledige stillinger og hvordan du søker.

Jobbmuligheter i Røros kommune

Røros kommune er spennende organisasjon i stadig utvikling. Vi er bortimot 600 ansatte som er fordelt på 13 virksomhetsområder. Felles for alle virksomheter er at vi produserer og yter tjenester til innbyggerne i Røros kommune og de som besøker oss. Organisasjonens størrelse og samfunnsansvar er med på å skape et bredt spekter av stillinger som krever ulik type utdanning og erfaring. Røros kommune har som mål å være en tilretteleggende og lærende organisasjon, og vi tilbyr derfor også forskjellige typer praksisplasser.

Nytt rekrutteringssystem  – EasyCruit

I oktober 2019 gikk vi over til å bruke EasyCruit som rekrutteringssystem. Det betyr at tidligere brukernavn og passord som ble brukt i forbindelse med jobbsøking ikke lenger kan brukes, og du må registrere CV-informasjonen din på nytt. Ønsker du at CV-informasjon skal forbli lagret på brukerprofilen din, må du opprette deg en ny bruker. Du har også mulighet til å søke på stillinger uten å opprette deg profil, men da vil ikke CV-informasjonen din bli lagret.

Om søknadsprosessen for kommunale stillinger

Røros kommune bruker et elektronisk søknadssystem. Alle søknader, også åpne søknader, skal registreres og sendes gjennom dette systemet.

CV-informasjon skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Attester, vitnemål og annen relevant dokumentasjon skal legges ved i søknaden.

Vær oppmerksom på at hvis du er inaktiv i mer enn 30 minutter, vil du ramle ut av det elektroniske søknadsskjemaet og må logge inn på nytt. Det kan derfor være en fordel å ha en forhåndsskrevet versjon av jobbsøknaden, som kan kopieres og limes rett inn i søknadsfeltet.

Vedrørende offentlig søkerliste

Etter offentlighetsloven vil det etter søknadsfristens utløp bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Ønske om konfidensiell behandling må vurderes etter reglene i offentlighetsloven § 25 som åpner for at arbeidsgiver kan gjøre unntak fra innsyn dersom søkeren ber om det. Røros kommune har en praksis om at det skal være særskilte omstendigheter som gir grunnlag for å bli unntatt offentligheten som jobbsøker.

Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som bes om å bli unntatt, men som ikke oppgir begrunnelse, vil ikke bli vurdert for konfidensiell behandling av sin søknad.

Spørsmål?

Har du spørsmål om utlyste stillinger eller søknadsprosessen ber vi deg om å ta direkte kontakt med kontaktpersonene oppført i stillingsannonsene.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Illustrasjonsfoto ledige stillinger Røros kommune_velg med hjerte

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Tlf: 72 41 94 00
E-postadresse:
postmottak@roros.kommune.no

Postadresse:
Bergmannsgata 23, 7374 Røros

Besøksadresse:
Bergmannsgata 23, 1. etg.

Åpningstider:
10.00-14.00.

X