Ledige stillinger i kommunen

Ledige stillinger i kommunen

Velkommen som jobbsøker i Rossen tjïelte / Røros kommune. På denne siden finner du link til våre ledige stillinger.

SIST OPPDATERT: 19.09. 2023 - 10:00

Jobbmuligheter i Rossen tjïelte / Røros kommune

Rossen tjïelte / Røros kommune er spennende organisasjon i stadig utvikling. Vi er bortimot 600 ansatte som er fordelt på 12 virksomheter. Felles for alle virksomheter er at vi produserer og yter tjenester til innbyggerne i kommunen og de som besøker oss. Organisasjonens størrelse og samfunnsansvar er med på å skape et bredt spekter av stillinger som krever ulik type utdanning og erfaring. Rossen tjïelte / Røros kommune har som mål å være en tilretteleggende og lærende organisasjon, og vi tilbyr derfor også forskjellige typer praksisplasser.

[easy-social-share]

Ønsker du å jobbe i Røros kommune?

Her finner du informasjon om våre ledige stillinger og hvordan du søker.

Om søknadsprosessen for kommunale stillinger

Alle søknader på stillinger skal sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, også åpne søknader. Dersom du har problemer med å søke elektronisk, er du selv ansvarlig for å varsle systemansvarlig kontaktperson (oppgitt  i annonsen) om dette før søknadsfristens utløp, slik at din søknad blir tatt med i betraktning.

CV-informasjon skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Attester, vitnemål og annen relevant dokumentasjon skal legges ved i søknaden. Om du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju.

Om rekrutteringssystemet

I oktober 2019 gikk vi over til å bruke EasyCruit som rekrutteringssystem. Det betyr at brukernavn, passord og CV-informasjon som lå i det gamle rekrutteringssystemet vårt ikke lenger er tilgjengelig.

Du velger selv om du ønsker å opprette deg brukerprofil i rekrutteringssystemet vårt eller ikke. Vil du at CV-informasjon din skal forbli lagret til neste gang du skal søke, må du opprette deg en brukerprofil som denne informasjonen kan lagres på. Eller så kan du søke på stillinger uten å opprette deg en bruker, men da vil ikke CV-informasjonen din blir lagret.

Vær oppmerksom på at hvis du er inaktiv i mer enn 30 minutter, vil du ramle ut av det elektroniske søknadsskjemaet og må logge inn på nytt. Det kan derfor være en fordel å ha en forhåndsskrevet versjon av jobbsøknaden, som kan kopieres og limes rett inn i søknadsfeltet.

Vedrørende offentlig søkerliste

Etter offentlighetsloven vil det etter søknadsfristens utløp bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Ønske om konfidensiell behandling må vurderes etter reglene i offentlighetsloven § 25 som åpner for at arbeidsgiver kan gjøre unntak fra innsyn dersom søkeren ber om det. Røros kommune har en praksis om at det skal være særskilte omstendigheter som gir grunnlag for å bli unntatt offentligheten som jobbsøker.

Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som bes om å bli unntatt, men som ikke oppgir begrunnelse, vil ikke bli vurdert for konfidensiell behandling av sin søknad.

Spørsmål?

Har du spørsmål om utlyste stillinger eller søknadsprosessen ber vi deg om å ta direkte kontakt med kontaktpersonene oppført i stillingsannonsene.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Illustrasjonsfoto ledige stillinger Røros kommune_velg med hjerte

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Tlf: 72 41 94 00
E-postadresse:
postmottak@roros.kommune.no

Postadresse:
Bergmannsgata 23, 7374 Røros

Besøksadresse:
Bergmannsgata 23, 1. etg.

Åpningstider:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Tirsdag: 09:00 – 15:00 – kún etter avtale med byggesak.

X