Barn, unge og utdanning

I Rossen tjïelte / Røros kommune skal barn, unge og voksne få grunnleggende kompetanse for personlig utvikling og videre utdanning. Her finner du et bredt spekter av opplæringsmuligheter.

SIST OPPDATERT: 01.12. 2022 - 09:50
[easy-social-share]

Gode oppvekst- og utdanningstilbud

I kommunen vår skal barn, unge og voksne ha likeverdige tilbud og muligheter – gode læringsmiljøer står i fokus.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et prosjekt Røros kommune i samarbeid med blant andre helsedirektoratet jobber med for å bli bedre til å ivareta barn, unge og deres foreldre.

Barne- og ungdomskultur

I Røros kommune skal det være mulig å både lære, delta og oppleve innenfor et bredt spekter av kultur og idrett. Vi har mange ulike tilbud innen barne- og ungdomskultur.

Prosjekt: Den gode Rørosbarnehagen

Behovet for nye barnehager i sentrum har vært et tema gjennom mange år. I oktober 2019 vedtok kommunestyret å bygge to nye og moderne barnehagebygg, med nok plasser i årene som kommer.

Du kan følge prosessen på Den gode Rørosbarnehagens prosjektside.

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Opplæringen skal være en del av helheten i rørossamfunnet

Mennesket er vår viktigste ressurs.  Denne ressursen vil vi ta vare på ved å la alle oppleve egenverdi i fellesskapet og ha muligheten til å lykkes.

  • Enkeltmennesket skal settes i sentrum og få oppleve trygghet og trivsel.
  •  Organisering og fysisk miljø skal være tilpasset de pedagogiske krav og fremme læring.
  • Barn, unge og voksne skal få grunnleggende kompetanse for personlig utvikling og videre utdanningsperspektiv.
X