Barn, unge og utdanning

I Rossen tjïelte / Røros kommune skal barn, unge og voksne få grunnleggende kompetanse for personlig utvikling og videre utdanning. Her finner du et bredt spekter av opplæringsmuligheter.

SIST OPPDATERT: 04.04. 2024 - 10:24
[easy-social-share]

Gode oppvekst- og utdanningstilbud

I kommunen vår skal barn, unge og voksne ha likeverdige tilbud og muligheter – gode læringsmiljøer står i fokus.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et prosjekt Røros kommune i samarbeid med blant andre helsedirektoratet jobber med for å bli bedre til å ivareta barn, unge og deres foreldre.

Barne- og ungdomskultur

I Røros kommune skal det være mulig å både lære, delta og oppleve innenfor et bredt spekter av kultur og idrett. Vi har mange ulike tilbud innen barne- og ungdomskultur.

Plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer

Vi har en egne plan for å forebygge at barn utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer. Planen involverer flere instanser i kommunen vår, og BTI-modellen er sentral i dette arbeidet. Dere finner planen ved å trykke her 

Prosjekt: Den gode Rørosbarnehagen

Behovet for nye barnehager i sentrum har vært et tema gjennom mange år. I oktober 2019 vedtok kommunestyret å bygge to nye og moderne barnehagebygg, med nok plasser i årene som kommer.

Du kan følge prosessen på Den gode Rørosbarnehagens prosjektside.

Kompetanseheving der du bor – Studiesenter Trøndelag Sør

Studiesenter Trøndelag Sør gir deg mulighet til å ta høyere utdanning der du bor. Studiene tar du på deltid, slik at du kan kombinere studier med jobb og familieliv.

Se hvilke studier du kan søke på 

Opplæringen skal være en del av helheten i rørossamfunnet

Mennesket er vår viktigste ressurs.  Denne ressursen vil vi ta vare på ved å la alle oppleve egenverdi i fellesskapet og ha muligheten til å lykkes.

  • Enkeltmennesket skal settes i sentrum og få oppleve trygghet og trivsel.
  •  Organisering og fysisk miljø skal være tilpasset de pedagogiske krav og fremme læring.
  • Barn, unge og voksne skal få grunnleggende kompetanse for personlig utvikling og videre utdanningsperspektiv.
X