Røros kommunes kulturpris

Røros kommunes kulturpris

Her finner du informasjon om Røros kommunes kulturpris. Du finner også informasjon om nominasjonsfristen og hvordan du foreslå kandidater.

SIST OPPDATERT: 11.09. 2023 - 09:17
[easy-social-share]

Røros kommunes kulturpris

Røros kommune kan hvert år dele ut kommunens kulturpris. Prisen deles ut til personer, lag eller organisasjoner som har gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet i kommunen eller bidratt til å gjøre Rørosbygdene kjent utover landet på det kulturelle plan.

Kulturprisen - delt ut siden 1972

I godt over førti år har Røros Kommune delt ut kulturprisen til mottagere innenfor et svært bredt kulturfelt.

Hvem kan foreslå kandidater?

Alle innbyggere i kommunen kan komme med forslag til kandidater til Røros Kommunes kulturpris. I tillegg kan Røros Kommune selv foreslå kandidater.

Forslagene skal være skriftlige og begrunnet, og det skal komme frem hvem det er som fremmer forslaget.

Nominasjonsfrist 1. november

Hvordan nominerer jeg noen?

Les vedtektene til kulturprisen – og skriv en nominasjonstekst. Teksten sender du til:

Røros Kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros

eller:

postmottak@roros.kommune.no

Hvem har fått kulturprisen?

1972 – K.E.S. Lund
1973 – Ela Monsen – Rolf Juell Gleditsch
1974 – Svend Nyhus
1975 – Sverre Ødegård – Einar Galåen
1976 – Ikke delt ut
1977 – Teatergruppa i Aursund ungdomslag – Røros idrettslag
1978 – Ikke delt ut
1979 – Jostein Wold
1980 – Gunvor Aasen
1981 – Peder Nyhus
1982 – Røros kammerkor
1983 – Arnt Erik Bukkvoll
1984 – Bjarnhild Hoff
1985 – Kåre Strømmevold
1986 – Aage Aas
1987 – Henry Solli
1988 – Ikke delt ut
1989 – Annar Gjelten
1990 – Johannes Sundt
1991 – Ikke delt ut
1992 – Frelsesarmeen
1993 – Tor Inge Mølmann – Rolf Petter Tørres
1994 – Arnfinn Strømmevold
1995 – Brekken Husmorlag
1996 – Rolf Nyhus
1997 – Anders Sakrisvoll
1998 – Fortidsminneforeningen “Den gamle Bergstad”
1999 – Tor Espen Aspaas
2000 – Glåmos spellmannslag
2001 – Eystein Ryen
2002 – Svend Arne Sørum
2003 – Bent Jacobsen
2004 – Oddrun Klemmetvold og Anders Sødal
2005 – Bergstaden Old Stars Rock’n Roll Band
2006 – Torgeir Leander Henriksen
2007 – Aud Selboe
2008 – Bergstaden Teaterlag
2009 – Margot Sollie
2010 – Bergstadkoret
2011 – Olav Dille
2012 – Atle Ødegaard
2013 – Unni Ryen
2014 – Åse Juveli Berg og Jon Skjølsvold Ryen
2015 – Rulle Smit
2016 – Sverre Fjellheim
2017 – Røros folkedanslag
2018 – Olav Mjelva
2019 –  Amund Spangen
2020 – Røros museums- og historielag
2021 – Per Sverre Dahl
2022 – Jon Brænne

Nominasjonsfrist

Fristen for å sende inn forslag/nominasjon til kulturprisen er 1. november.

Hva får mottageren?

Kulturprisen består i dag av et diplom og et prisbeløp på 10 000,-.

Vedtekter Røros Kommunes kulturpris

Røros kommune kan hvert år dele ut kommunens kulturpris. Prisen kan deles ut til personer, lag eller organisasjoner som har gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet innen kommunen eller som har bidratt til å gjøre Rørosbygdene kjent utover landet på det kulturelle plan.

  • Personer bosatt i og utenfor kommunen kan komme i betraktning ved utdeling av prisen. Alle grener innenfor kulturlivet regnes som likeverdig med sang, musikk, diktning, drama, bildende kunst og annen kulturell aktivitet.
  • Alle som måtte ønske det kan komme med forslag på kandidater til prisen. Forslagene skal være skriftlige og begrunnet. Det skal komme fram hvem som har foreslått kandidaten(e). Kommunen kan selv fremme forslag på kandidater.
  • Forslag på kandidater må være kommunen i hende senest 1. november hvert år, og det kunngjøres i lokalpressen og på kommunens hjemmeside.
  • Formannskapet vedtar hvem som skal motta kulturprisen. Vedtaket skal være begrunnet. Formannskapets vedtak er endelig og kan ikke påklages.
  • Kulturprisen kan ikke deles på flere kandidater.
  • Tildeling av prisen bør forsøkes kombinert med et arrangement og prisen bør deles ut før årets utgang. Formannskapet bør i sitt vedtak peke på hvordan tildelingen skal skje
  • Prisen består av et diplom og et prisbeløp som for tiden utgjør kr 10 000,-

Revidert i Røros kommunestyre 15.12.2022

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning
X