Røros kommunes kulturpris

Røros kommunes kulturpris

Her finner du informasjon om Røros kommunes kulturpris. Du finner også informasjon om nominasjonsfristen og hvordan du foreslå kandidater.

SIST OPPDATERT: 27.09. 2019 - 08:52

Røros kommunes kulturpris

Røros kommune kan hvert år dele ut kommunens kulturpris. Prisen deles ut til personer, lag eller organisasjoner som har gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet i kommunen eller bidratt til å gjøre Rørosbygdene kjent utover landet på det kulturelle plan.

Kulturprisen - delt ut siden 1972

I godt over førti år har Røros Kommune delt ut kulturprisen til mottagere innenfor et svært bredt kulturfelt.

Hvem kan foreslå kandidater?

Alle innbyggere i kommunen kan komme med forslag til kandidater til Røros Kommunes kulturpris. I tillegg kan Røros Kommune selv foreslå kandidater.

Forslagene skal være skriftlige og begrunnet, og det skal komme frem hvem det er som fremmer forslaget.

Nominasjonsfrist 1. november

Hvordan nominerer jeg noen?

Les statuttene til kulturprisen – og skriv en nominasjonstekst. Teksten sender du til:

Røros Kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros

eller:

postmottak@roros.kommune.no

Mottagere 2013 - 2018

2018 – Olav Luksengård Mjelva
2017 – Røros folkedanslag
2016 – Sverre Fjellheim
2015 – Rulle Smit
2014 – Åse Juveli Berg og Jon Skjølsvold Ryen
2013 – Unni Ryen

Se full oversikt over alle mottagere siden 1972 i PDF.

Nominasjonsfrist

Fristen for å sende inn forslag/nominasjon til kulturprisen er 1. november.

Hva får mottageren?

Kulturprisen består i dag av et diplom og et prisbeløp på 15 000,-.

Statutter Røros Kommunes kulturpris

Røros kommune kan hvert år dele ut kommunens kulturpris. Prisen kan deles ut til personer, lag eller organisasjoner som har gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet innen kommunen eller som har bidratt til å gjøre Rørosbygdene kjent utover landet på det kulturelle plan.

  • Personer bosatt i og utenfor kommunen kan komme i betraktning ved utdeling av prisen. Alle grener innenfor kulturlivet regnes som likeverdig med sang, musikk, diktning, drama, bildende kunst og annen kulturell aktivitet.
  • Alle som måtte ønske det kan komme med forslag på kandidater til prisen. Forslagene skal være skriftlige og begrunnet. Det skal komme fram hvem som har foreslått kandidaten(e). Kommunen kan selv fremme forslag på kandidater.
  • Forslag på kandidater må være kommunen i hende senest 1. november hvert år, og det kunngjøres i lokalpressen og på kommunens hjemmeside.
  • Formannskapet vedtar hvem som skal motta kulturprisen. Vedtaket skal være begrunnet. Formannskapets vedtak er endelig og kan ikke påklages.
  • Kulturprisen kan ikke deles på flere kandidater.
  • Tildeling av prisen bør forsøkes kombinert med et arrangement og prisen bør deles ut før årets utgang. Formannskapet bør i sitt vedtak peke på hvordan tildelingen skal skje
  • Prisen består av et diplom og et prisbeløp som for tiden utgjør kr 15 000,-

Vedtatt i Røros kommunestyre 24.09.2015

X