Røros kommune forside

Barn, unge og utdanning

Barnehager, skoler, meldeboka, SFO-skolefritidsordning, kulturskole, skolehelsetjeneste, voksenopplæring med mer.

Bygge og bo

Byggesøknad, kart, eiendom, oppmåling, avfall, arealplaner, brannvern, feiing, vann og avløp, vannmåler, kommunal bolig og mer.

Helse og omsorg

Legesenter og legevakt, helsestasjon, fysioterapi, krisesenter, psykisk helse- og rustjeneste, hjemmetjeneste, sykehjem, omsorgsbolig, med mer.

Kultur, idrett og fritid

Her finner du bibliotek, kulturkontor, kultur og fritid for barn og unge, frivilligsentral, lag og foreninger, arrangementshjelp med mer.

Arbeid, aktivitet og familie

Nav, sosiale tjenester, bostøtte, folkehelse, barnevern, familievern, bolig med tilrettelegging, med mer.

Natur og miljø

Jakt og fiske, verneområder, motorferdsel i utmark, turløyper, stier og buer, klima og miljøplan og mer.

Næring

Her kan næringsdrivende få råd og veiledning, søke om bevilling og støtte fra næringsfondet, finne tjenester til landbruk, og mer.

Samisk språk og kultur

Les om samisk språk og kultur, samisk i oppvekst, helse, eldreomsorg og kultur, og hva vi gjør som samisk forvaltningskommune.

Verdensarven

Her finner du byantikvar og råd til deg som bor i verdensarven, og hvordan vi forvalter Røros Bergstad og Cirkumferensen.

Stedsutvikling

Gode og trygge bosteder, og forutsigbare rammer for næringsutvikling, skaper attraktive og levende tettsteder.

Søk jobb i kommunen

Vi er en stor arbeidsgiver med mange spennende stillinger. Her finner du ledige stillinger.

Registrer ditt arrangement

29sep20:00AnbefaltThis Daze20:00 Ungdommens Hus Røros, Hans Aasengata 1, 7374 Røros

26sep19:00AnbefaltVeiledningssenteret for pårørende - åpent møte19:00 Storstuggu, Røros

23sep12:00AnbefaltÅpen dag på brannstasjonen12:00 Røros Brannstasjon, Hånesveien 1

Rossen tjïelte / Røros kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros / Plaassja

Besøk oss: Man, ons-fre kl. 10–14
Ring oss: Man-fre kl 9-15

Om kommunen
Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring
Informasjonskapsler / Cookies

Org.nr.: 939 898 743
Konto: 4280.05.23022
Kommunenr.: 5025

vsijonslogo Pulsen i fjellet - Vaerien vuelie
X