Røros kommune forside

Reguleringsplan for Skarpsno er vedtatt

Frist for å klage er 26. april 2024

Få øyeblikkelig hjelp

Nødnummer, vakttelefoner og andre viktige telefonnummer

Barn, unge og utdanning
Maanah, noerh jïh ööhpehtimmie

Barnehager, skoler, meldeboka, SFO-skolefritidsordning, kulturskole, skolehelsetjeneste, voksenopplæring med mer.

Bygge og bo
Bigkedh jïh årrodh

Byggesøknad, kart, eiendom, oppmåling, avfall, arealplaner, brannvern, feiing, vann og avløp, vannmåler, kommunal bolig og mer.

Helse og omsorg
Healsoe jïh hokse

Legesenter og legevakt, helsestasjon, fysioterapi, krisesenter, psykisk helse- og rustjeneste, hjemmetjeneste, sykehjem, omsorgsbolig, med mer.

Kultur, idrett og fritid
Kultuvre, gaarsjelimmie jïh astoeaejkie

Her finner du bibliotek, kulturkontor, kultur og fritid for barn og unge, frivilligsentral, lag og foreninger, arrangementshjelp med mer.

Arbeid, aktivitet og familie
Barkoe, darjomh jïh fuelhkie

Nav, sosiale tjenester, bostøtte, folkehelse, barnevern, familievern, bolig med tilrettelegging, med mer.

Natur og miljø
Eatneme jïh byjrese

Jakt og fiske, verneområder, motorferdsel i utmark, turløyper, stier og buer, klima og miljøplan og mer.

Næring
Jieleme

Her kan næringsdrivende få råd og veiledning, søke om bevilling og støtte fra næringsfondet, finne tjenester til landbruk, og mer.

Samisk språk og kultur
Saemien gïele jïh kultuvre

Les om samisk språk og kultur, samisk i oppvekst, helse, eldreomsorg og kultur, og hva vi gjør som samisk forvaltningskommune.

Verdensarven
Vearteneaerpie

Her finner du byantikvar og råd til deg som bor i verdensarven, og hvordan vi forvalter Røros Bergstad og Cirkumferensen.

Stedsutvikling

Gode og trygge bosteder, og forutsigbare rammer for næringsutvikling, skaper attraktive og levende tettsteder.

Søk jobb i kommunen

Vi er en stor arbeidsgiver med mange spennende stillinger. Her finner du ledige stillinger.

Registrer ditt arrangement

27apr11:00AnbefaltEventyrlig lørdag med Amnesty11:00 Røros bibliotek, Peder Hiortgata 1a

24apr19:00AnbefaltFakta om Makta19:00 Røros bibliotek, Peder Hiortgata 1a

16apr18:00AnbefaltUlven- Hundens stamfar18:00 Storstuggu, Røros

Rossen tjïelte / Røros kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros / Plaassja

Besøk oss: Man, ons-fre kl. 10–14
Ring oss: Man-fre kl 9-15

Båetieh mijjese: Måan, gask-bearj ts. 10-14
Rïngkh mijjese: Måan-bearj ts. 9-15

Kontakt oss / Soptsesth jïh tjaelieh mijjese:
(+47) 72 41 94 00
postmottak@roros.kommune.no

Om kommunen
Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring
Informasjonskapsler / Cookies

Org.nr.: 939 898 743
Konto: 4280.05.23022
Kommunenr.: 5025

vsijonslogo Pulsen i fjellet - Vaerien vuelie
X