Frivillighet, lag og foreninger

Frivillighet, lag og foreninger

Her finner du informasjon til deg som har lyst til engasjere deg i frivilligheten, og deg som allerede er frivillig. Du finner også informasjon om tilskuddsordninger lag og foreninger kan søke på.

SIST OPPDATERT: 26.10. 2021 - 14:06

Frivillige gjør en forskjell for andre!

At du er med i idrettslaget er frivillighet. Din stemme i koret er også frivillighet. Det samme med timer du deltar på et teaterstykke eller står i kiosken på fotballcup. Veldig mye av det vi gjør i sosialt fellesskap med andre av egeninteresse kan defineres som frivillighet. Frivilligheten sies ofte å være limet i samfunnet vårt, og det syns vi er en god beskrivelse!

Røros frivilligsentral

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er betaling i seg selv! Kun fantasien setter grenser for hva som kan gjøres frivillig.Røros frivilligsentral er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet – noen trenger hjelp og andre ønsker å bidra.

Låne møterom?
Frivilligsentralen holder til i et lite, koselig tømmerhus midt i Røros Sentrum. Her går det an å låne møterom for mindre møter – vi har plass til ca 10 – 12 personer.

Les mer på frivilligsentralens egen hjemmeside:

Røros frivilligsental

Lag og foreninger i Røros kommune

Her finner du en oversikt over lag og foreninger i Røros kommune, og du kan  selv registrere og oppdatere informasjon om foreningen du er med i. Dette gir oss mulighet til å bidra med informasjon til nettopp din organisasjon. Oversikten er også veldig nyttig for publikum for å komme i kontakt med foreningene.

Lag og foreninger i Røros kommune

Trenger du hjelp til registreringen? Her finner du en oppskrift på hvordan du skal gå frem:

Oppskrift på registrering av lag og foreninger

Frivillighetspris

Røros kommune kan hvert år dele ut en frivillighetspris – og DU kan foreslå hvem du syns skal få denne! For mer informasjon om frivillighetsprisen, se her:

Røros kommunes frivillighetspris

Søk tilskudd!

Vi har flere tilskuddsordninger frivilligheten kan søke på. Se egen side for tilskudd, priser og stipender for å få vite mer:

Tilskuddsordninger, priser og stipender

Om frivillig.no

Har du lyst til å gjøre en frivillig innsats eller allerede gjør det? Er du medlem i et lag eller forening som enten trenger medlemmer eller har noe å bidra med? Da kan det være lurt å registrere seg på frivillig.no. Her er det også mye nyttig informasjon om frivillighet.

frivillig.no

Registrer ditt lag i Brønnøysundregisteret!

Det er ikke noen plikt å registrere seg, men det kan være en stor fordel! Foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan:

  • Delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en prosentandel av innsatsbeløpet direkte til en frivillig organisasjon
  • Søke om momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester

Det kan også være offentlige eller private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret.

Gå direkte til Brønnøysundregisteret for mer info og lenke til registrering.

Hva sier regjeringen om frivillighet?

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet. Les mer om hva regjeringen sier om frivillighet her:

Frivillighet på Regjeringen.no

Knutepunktfunksjonen - Nasjonal tilskuddsordning

Knutepunktfunksjon
Knutepunktfunksjonen er knyttet til Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere ordning mot barnefattigdom. For å lykkes er det både nødvendig med samarbeid mellom kommune og frivillighet, og mellom de ulike kommunale tjenestene.

Knutepunktsfunksjonen skal
• ha oversikt over og bidra til å koordinere, det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen, slik at tiltakene på området kan dra nytte av hverandre.
• samle kunnskap om lokale forhold knyttet til barn i lavinntektsfamilier og dele erfaringer med frivilligheten og andre som jobber med fagfeltet.
• være et kontaktpunkt i kommunen for frivillige organisasjoner som jobber med inkludering av barn i målgruppen. Det må fremgå av kommunens nettsider hvor frivilligheten kan henvende seg og hvilke oppgaver knutepunktfunksjonen skal ivareta. I Røros kommune er kontaktpersonen kommunalsjef for oppvekst Marit Trollerud, marit.trollerud@roros.kommune.no

Målene er å
• samle kunnskap om lokale forhold knyttet til barn og ungdom i lavinntektsfamilier
• dele erfaringer.
• sørge for at det blir enklere for frivillige organisasjoner og andre aktører å vite hvem man skal ta kontakt med i kommunen.

Illustrasjonsfoto for Kultur, idrett og fritid

Kontaktinformasjon

Røros Frivilligsentral
Henrik Grønns vei 1
7374 Røros

Daglig leder Røros frivillighetssentral
Berit Sevatdal
Tlf: 72 41 94 75
Fax: 72 41 94 07
E-post: berit.sevatdal@roros.kommune.no

X