Frivillighet, lag og foreninger

Frivillighet, lag og foreninger

På disse sidene vil du finne informasjon om frivillighet, lag og foreninger, samt ulike tilskuddsordninger.

SIST OPPDATERT: 11.09. 2020 - 17:22

Frivillighet, lag og foreninger

I Røros kommune har vi et rikt organisasjonsliv med et hundretalls lag og foreninger – og dugnadsånden er sterk. Det skal være lett og givende å være frivillig her i kommunen vår!

Frivilligsentralen

Vil du bruke litt av din tid sammen med andre? Vil du treffe nye mennesker? Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får. Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres frivillig!

Røros frivilligsentral er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet – noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Låne møterom?
Frivilligsentralen holder til i et lite, koselig tømmerhus midt i Røros Sentrum. Her er det mulig å låne møterom for mindre møter – vi har plass til ca 10 – 12 personer. Ta kontakt!

Les mer om nyheter, aktiviteter og arrangement på Frivilligsentralens egen hjemmeside.

Lag og foreninger i Røros kommune

Her finner du en oversikt over lag og foreninger i Røros kommune, og du kan  selv registrere og oppdatere informasjon om ditt lag/forening. Dette gir kommunen mulighet til å bidra med relevant info til lagene/foreningene, samt at det er oversiktlig for publikum!

LAG OG FORENINGER I RØROS KOMMUNE

Hva er frivillighet?

Svært mye av det vi gjør i sosialt fellesskap med andre av egeninteresse kan defineres som frivillighet. Din tilstedeværelse og medlemskap i idrettslaget er frivillighet. Din stemme i koret regnes også som dette. Det samme med timer du deltar på et teaterstykke eller står i kiosken på fotballcup. Frivilligheten sies ofte å være limet i samfunnet vårt – en god beskrivelse!

Regjeringen om frivillighet

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet. Les mer om hva regjeringen sier om frivillighet på regjeringen.no.

Frivillighetspris

Røros kommune kan hvert år dele ut en frivillighetspris – og DU kan foreslå hvem du syns skal få denne! Se her for mer informasjon om frivillighetsprisen. 

Søk midler

Vi har flere tilskuddsordninger frivilligheten kan søke på. Se egen side for tilskudd, priser og stipender for mer informasjon, statutter og retningslinjer.

Om frivillig.no

Frivillig.no er en nettside som dekker det meste hva frivillighet angår. Siden er en god portal både for deg som har lyst til å bli en frivillig eller allerede er det, og for organisasjoner som trenger frivilligheten!

Frivilligheten i Brønnøysundregisteret

Det er ikke noen plikt å registrere seg, men det kan være en stor fordel! Foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan:

  • Delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en prosentandel av innsatsbeløpet direkte til en frivillig organisasjon
  • Søke om momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester

Det kan også være offentlige eller private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret.

Gå direkte til Brønnøysundregisteret for mer info og lenke til registrering.

Tilskudd kultur- og idrettsformål

Røros kommune har mange ulike støtteordninger for aktører innen kultur og idrett. Les mer på tilskudd kultur- og idrettsformål.

Illustrasjonsfoto for Kultur, idrett og fritid

Kontaktinformasjon

Røros Frivilligsentral
Henrik Grønns vei 1
7374 Røros

Daglig leder Røros frivillighetssentral
Berit Sevatdal
Tlf: 72 41 94 75
Fax: 72 41 94 07
E-post: berit.sevatdal@roros.kommune.no

REGISTRER DITT LAG/FORENING HER

X