Hva er verdensarv?

Hva er verdensarv?

Her finner du informasjon om hva verdensarv er. Med verdensarv menes kultur- og/eller naturarv som er av framstående universell verdi sett fra et historisk, kunstnerisk, vitenskapelig eller estetisk synspunkt.

SIST OPPDATERT: 17.01. 2023 - 09:29
[easy-social-share]

Hva er verdensarv?

Det enkelte land identifiserer, dokumenterer og nominerer mulig verdensarv til innskrivning på Verdensarvlisten. UNESCOS verdensarvkomite beslutter om området oppfyller kravene til framstående universell verdi, sikring og forvaltning.

Hvor er verdensarven?

Det enkelte land identifiserer, dokumenterer og nominerer mulig verdensarv til innskrivning på Verdensarvlisten. UNESCOS verdensarvkomite beslutter om området oppfyller kravene til framstående universell verdi, sikring og forvaltning.

Hvor er verdensarven?

Verdensarven vitner om naturens fantastiske mangfold  og om menneskenes skaperevne gjennom tidene. Verdensarven er universell gjennom tid og rom, og binder natur og mennesker sammen over hele kloden

I hele verden fantes det ved årsskiftet 2016/2017 1052 verdensarvområder.

Eksempler på andre verdensarvsteder er Pyramidene i Egypt, Den kinesiske mur, Bryggen i Bergen, Visby i Sverige og Roskilde domkirke i Danmark.

Unesco og verdensarvkonvensjonen

UNESCO er FNs organisasjon for vitenskap, kunst, kultur og kommunikasjon.
195 land er medlemmer i UNESCO. Medlemskap i UNESCO er nødvendig for å kunne foreslå verdensarvområder.

I 1972 etablerte UNESCO “Konvensjonen om vern av verdens natur og kulturarv. Konvensjonen definerer hva som menes med naturarv og kulturarv, og hvilke kriterier som legges til grunn for utnevnelsen av verdensarvsteder.

Verdensarv i Norge

I tillegg til Røros bergstad og Circumferensen har Norge sju verdensarvsteder:

  • Bergkunsten i Alta
  • Bryggen i Bergen
  • Rjukan-Notodden industriarv
  • Røros bergstad og Circumferensen
  • Struves meridianbue
  • Urnes stavkyrkje
  • Vegaøyan
  • Vestnorsk fjordlandskap

De åtte områdene samarbeider i Stiftelsen Norges verdensarv

Verdensarvlista

Ideen om en verdensarvliste oppsto i 1952 da templene i Abu Simpel i Egypt var truet av neddemming ved etablering av Aswan-dammen. Et antall nasjoner tok initiativ for å redde templene. Under dette arbeidet konstaterte man at det finnes både kulturminner og naturområder som er unike i verden, uavhengig av nasjonstilknytning. I dag finnes 1052 verdensarvsteder på verdensarvlista

Luftfoto av Røros sentrum og fjellene i bakgrunnen

Kontaktinformasjon

Verdensarvkoordinator
Odd Sletten
Tlf: 91169976
E-post: odd.sletten@roros.kommune.no

Besøksadresse
Bergmannsgata 23,
7374 Røros

X