Sentrale dokumenter og pågående prosesser

Sentrale dokumenter og pågående prosesser

Her finner du informasjon om sentrale dokumenter og pågående prosesser  i kommunen.

SIST OPPDATERT: 10.02. 2020 - 15:18

Sentrale dokumenter og pågående prosesser

Pågående prosesser

Her vil du se noen av kommunens pågående prosesser.

REVISJON KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2029

Kommunedelplan Røros sentrum 2020-2030

Kommunedelplan for kulturminner

Luftfoto av Røros sentrum og fjellene i bakgrunnen

Kontaktinformasjon

Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23

7374 Røros

Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X