Sentrale dokumenter og pågående prosesser

Sentrale dokumenter og pågående prosesser

Her finner du informasjon om sentrale dokumenter og pågående prosesser  i kommunen.

SIST OPPDATERT: 22.08. 2018 - 12:38

Sentrale dokumenter og pågående prosesser

Pågående prosesser

Her vil du se noen av kommunens pågående prosesser.

REVISJON KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2017-2018

Oversiktsbilde Røros Bergstad

Kontaktinformasjon

Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23

7374 Røros

Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X