Sentrale dokumenter og pågående prosesser

Sentrale dokumenter og pågående prosesser

Her finner du informasjon om sentrale dokumenter og pågående prosesser  i kommunen.

SIST OPPDATERT: 28.10. 2020 - 15:51
Luftfoto av Røros sentrum og fjellene i bakgrunnen

Kontaktinformasjon

Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23

7374 Røros

Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X