Tilskudd idrettsformål

Tilskudd idrettsformål

Her finner du informasjon om å søke Røros kommune om tilskudd til idrettsformål.

SIST OPPDATERT: 20.04. 2017 - 17:47
[easy-social-share]

Tilskudd til idrettsformål

Du kan søke generelt tilskudd til idrettsformål. Søknad  tilskudd til idrettsformål har søknadsfrist 1. mai og  skjer på eget skjema (Tilskudd idrettsformål).

Kriterier for generelt tilskudd til idrettslige formål

Følgende må beskrives/oppgis i søknad:

  • Totalt antall medlemmer i laget
  • Totalt antall aktive medlemmer
  • Antall aktive medlemmer under 19 år
  • Antall undergrupper i laget
  • Generell aktivitet i laget

Regnskap og årsberetning fra siste år skal følge søknaden, samt budsjett og planer for inneværende år.

Idrettsrådets prioritering

Idrettsrådets behandling av søknadene til idrettslige formål skal være retningsgivende, men ikke bindende for Formannskapets prioritering av søknadene.

Søknadsfrist

Søknadsfrist tilskudd idrettsformål er 1. mai.

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

SØKNADER SENDES TIL:

Røros Kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros

eller på e-post: postmottak@roros.kommune.no

Ved spørsmål rundt tilskuddsordningen, ta kontakt med kulturkontoret ved kultursjef Morten Tøndel.

X