Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel

Her finner du informasjon om kommuneplanens samfunnsdel. Den tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Du finner også tilhørende del – og temaplaner.

SIST OPPDATERT: 02.10. 2023 - 07:50
[easy-social-share]

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres.

Kommuneplanens samfunnsdel 2024 – 2030

Vedtatte del- og temaplaner
Planer under utarbeidelse

Her finner du en oversikt over hvilke kommunedelplaner og temaplaner som er under utarbeidelse/revisjon.

Illustrasjonsfoto Politikk
X