Helsestasjon

Helsestasjon

Helsestasjonen arbeider for å fremme barn og unges helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Alle barn og unge i Røros kommune har rett til helsestasjonstilbud. Tjenesten er gratis.

SIST OPPDATERT: 27.06. 2023 - 11:56
[easy-social-share]

Helsestasjonen flytter i mai

Fra 19. mai finner du helsestasjonen på Øverhagaen 7. Den 18. mai stenger vi for å flytte. Her finner du informasjon om hvor du finner oss i nye lokaler.

Helsestasjon

Røros helsestasjon følger opp alle barn, unge og foreldre i kommunen og har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Dette gjør vi gjennom:

 • systematiske og målrettede helseundersøkelser
 • veiledning og rådgivning om barns vekst og utvikling
 • helseopplysning
 • svangerskapsomsorg
 • spebarns- og småbarnskontroll
 • vaksinasjon av barn og ungdom o-18 år
 • skolehelsetjeneste for barn og ungdom i 1-10 trinn og videregående skole
 • fødselsforberedendekurs og barselkurs
 • reisevaksinering
 • habilitering av barn og unge med funksjonshemminger

Ansatte ved helsestasjonen samarbeider med legetjenesten, barnehager, PPT, skole, barnevern, fysio- og ergoterapitjenesten og flyktningetjenesten.

Støttekontakt til barn og unge
Har du tid til overs noen ettermiddager og/eller kvelder? Syns du det er morsomt å jobbe med barn og ungdom? Da kan dette være jobben for deg. Klikk her for å lese mer.

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er på skolen og har “Åpen dør” der elevene kan komme innom med det de har på hjerte uten å bestille time for det. Der møter de en voksen fagperson som de kan snakke med og få hjelp til alt fra fysisk helse og  til psykisk helse.

Kontaktinformasjon

Skolehelsetjenesten Glåmos skole
Helsesykepleier
Tlf:  915 73 860
E-post: helse@roros.kommune.no

Er tilstede onsdager i partallsuker

Skolehelsetjenesten Brekken skole
Helsesykepleier
Tlf:  91573860
E-post: helse@roros.kommune.no

Er tilstede onsdager i oddetallsuker

Skolehelsetjenesten Røros skole
Ungdomstrinnet
Helsesykepleier er til stede mandag og onsdag i partallsuker samt torsdag.
Tlf: 959 15 386
E-post: helse@roros.kommune.no

Mellomtrinnet
Helsesykepleier er tilstede tirsdag og fredag
Tlf: 915 73 860
E-post: helse@roros.kommune.no

Småtrinnet
Helsesykepleier er tilstede mandag og torsdag
Tlf: 969 45 746
E-post: helse@roros.kommune.no

Skolehelsetjenesten Røros vg. skole
Helsesykepleier er tilstede mandag, onsdag og torsdag
Tlf: 977 16 941
E-post: helse@roros.kommune.no

OVERSIKT OVER SKOLEHELSETJENESTEN:

 1. TRINN: Skolestartundersøkelse  presentasjon av helsesykepleier og skolehelsetjenesten. Tema som høyde/vekt, syn, hørsel, fysisk og psykisk helse. Oppfølging av enkelteelever etter behov.
 2. TRINN: Informasjon og vaksine DTP/IPV- difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Tema som ernæring og aktivitet blir gitt i gruppe.
 3. TRINN: Vekt og høyde blir målt på alle elever. Oppfølging av enkeltelever etter behov. Ernæring og aktivitet blir gitt i gruppe.
 4. TRINN: Sykkel og hjelm aksjon i samarbeid med skole og politi.
 5. TRINN: Pubertetsutvikling, helse og livsstil blir gitt i gruppe. “Det er mitt valg” forebygging av vold og seksuelle overgrep blir gitt i gruppe i samarbeid med skolen.
 6. TRINN: Informasjon og vaksine MMR- meslinger, kusma og røde hunder. Pubertetsutvikling, helse og livsstil ved behov i grupper.
 7. TRINN: Informasjon og vaksine HPV- humant papillomavius. Samtalegrupper jenter og gutter.
 8. TRINN: “Bli kjent samtale” gjennomføres på alle elever, informasjon om skolehelsetjenesten . Oppfølging av enkeltelever ved behov. Vekt og høyde blir målt på alle elever. “Det er mitt valg” forebygging av vold og seksuelle overgrep blir gitt i grupper i samarbeid med skolen.
 9. TRINN: Seksuell helse, prevensjon og smittsomme sykdommer. Samarbeid med jordmor. Psykisk helse i samarbeid med skole. Rusforebygging og styrking av foreldrerollen i samarbeid med skole, politi, barnevern og rustjenesten.
 10. TRINN: Informasjon og vaksine – polio, stivkrampe, kikhoste og difteri. Psykisk helse i samarbeid med skole.
Helsestasjon for ungdom fra 13 til 20 år

Vi har åpent

Sommeren 2023, 27. juni til 16. august:

 • Drop-in mandag til fredag, fra kl. 9-14.
 • Helsesykepleier er tilstede hver dag. Er det noe du lurer på eller trenger noen å snakke med kan du stikke innom oss. Vi kan også hjelpe deg å bestille time til lege.

I skoleåret, fra skolen starter i august til skolen slutter i juni: 

 • Drop-in hver mandag fra kl. 14-16.
 • Både helsesykepleier og lege er tilstede.

Hva kan du få hjelp med?

Vi gir råd , veiledning, undersøkelser og behandling som er tilpasset behovet til deg som er ungdom, og gis på dine premisser. Tilbudet er gratis, og du trenger ikke bestille time.

Hos oss finner du lege og helsesykepleier, og vi som jobber her har taushetsplikt.

Her kan du få hjelp med blant annet:

 • prevensjon/beskyttelse
 • seksuelt overførbare sykdommer, testing og behandling for klamydia, kjønnsvorter, herpes mm.
 • spørsmål om seksualitet, seksuell legning, forelskelse
 • graviditet
 • psykisk og fysisk helse
 • generelle ungdomsvansker
 • spiseforstyrrelser
 • rusproblematikk
 • å vokse opp i to kulturer
 • mobbing, trøbbel hjemme, på skole eller med venner

Hvis du er syk og trenger oppfølging, bør du gå til fastlegen.

Du kan også kontakte oss på

Telefon: 72 41 94 95 / 92 82 74 64
E-post: helse@roros.kommune.no

Saemien healsoedåehkie / Samisk helseteam – for barn, unge og familier

Som samisk innbygger skal du få likeverdige tjenester og helsehjelp av personell med samisk kompetanse.

 • Vi har et eget samtaletilbud for barn, unge og familier.
 • Samisk sykepleier og familieterapeut er også tilgjengelig for elever på Røros videregående skole og Røros ungdomsskole, hver fredag.

Saemien healsoedåehkie Plassjen tjïelte

Samisk helseteam i Røros kommune

Vaksine

Les mere om vaksiner som tilbys til barn mellom 0-18 år på Folkehelseinstituttet.

HPV- vaksine

Nå får du som er ung kvinne tilbud om gratis HPV vaksine for å beskytte deg mot livmorhalskreft. HPV smitter ved seksuell aktivitet og er svært vanlig. Vaksinen anbefales om du har hatt ingen, en eller flere seksualpartnere.

Vaksinen er gratis for kvinner født 1991 og senere. Dette gjelder innen utgangen av 2018.

Reisevaksine

På helsestasjonen får du råd, veiledning og vaksinering i forbindelse med utenlandsreiser.

Så fort du har bestemt reisemål bør du kontakte helsestasjonen, da noen vaksiner bør tas i god tid. Før du kommer bør du skaffe oversikt over hvilke vaksiner du har fått tidligere. Ta gjerne med dokumentasjon.

I nyttig informasjon under finner du informasjon om hvilke vaksiner du trenger, hva koster vaksinene.
Du får faktura tilsendt i posten.
Vi vaksinerer hver fredag mellom kl.09.00- 12.00.

Jordmor

Følgetjenesten til jordmor har feriestengt i uke29, 31 og 32.

Ring telefon 468 17 570 ved behov, tjenesten settes over til St.Olavs i Trondheim.

Alle gravide har rett på gratis helsekontroller til jordmor. Vi gir råd, veiledning og svar på spørsmål som måtte dukke opp, og vi har 24 timers jordmorberedskap.

Les mer om jordmortjenesten i Røros kommune her. 

Fødselsforberedende kurs

Holdes på Røros helsestasjon:

 • Foreldre med termin i samme periode møtes
 • Jordmor informerer om fødested og fødsel
 • Helsesykepleier informerer om barselstid og oppfølging fra helsestasjonen
 • Fysioterapeut informerer om aktivitet før og etter fødsel
 • Vi snakker om barseltid og forventinger
 • Varighet ca 2 timer. Kaffe/te og enkel servering.
Barselstreff

Holdes på Røros helsestasjon:

 • Foreldre og babyer med samme termin møtes
 • I fokus er fødsel,barselstid, utstyr og oppfølgingen av babyen og foreldrene.
 • Tilbud om barselstrening med fysioterapeut avtales
 • Varighet ca 2 timer Kaffe/Te og enkel servering

Veiledning/samtalegrupper

DE UTROLIGE ÅRENE – utdanningstilbud i foreldreveiledning.

Carolyn Webster Stratton`s “De utrolige årene” (DUÅ) er et tilbud for å forebygge og behandle adferdsvansker hos barn i alderen 3-8 år.

Norsk og internasjonal forskning viser at 2/3 av barna får betydelig redusert atferdsproblemer etter veiledning.

Foreldrenes oppdragelsesmetoder blir mer positive, stressnivået i familiene går ned og relasjonen mellom foresatte og barnet blir mer positiv.

Ønsker du dere å være med ta kontakt med PP-Tjenesten eller helsestasjonen for mer informasjon.

TREFFPUNKT FOR BARN OG UNGE:

Møteplass for barn og unge mellom 6 til 16 år som er pårørende eller etterlatte.

På “Treffpunkt” får  barna som har alvorlig sykdom i familien eller som har mistet noen mulighet til å snakke med hverandre og voksne ledere om situasjonen de er i.

Barn og unge møter andre i samme situasjon og de kan snakke om følelser som for eksempel redsel, sorg og savn, men det er også rom for å le og være glade.

I tillegg til samtaler vil det være ulike aktiviteter alt fra kortspill, matlaging og fysiske aktiviteter.

Tilbudet er ett interkommunalt tilbud mellom Os, Røros og Holtålen kommune og foregår på Ungdommens hus på Røros.

Nærmere informasjon om tilbudet får du på Røros helsestasjon ved

Helsesøster, Røros helsestasjon
Tlf. 72 41 94 95
E-post: helse@roros.kommune.no

eller

Kreftkoordinator
Gunlaug Sivertsen
Tlf. 992 630 57
E-post: gunlaug.sivertsen@roros.kommune.no

Flyktningehelsetjeneste

Helsesykepleier ved Røros helsestasjon kaller inn alle nye flyktninger til en mottakssamtale. Hensikten er å bli kjent med personen, kartlegge eventuelle helseproblemer og få oversikt over hvilke hjelpebehov vedkommende har.

Tuberkulosekontroll, blodprøvetaking, individuelle samtaler, hjemmebesøk og vaksinasjon utføres i forbindelse med mottak.

Etter førstegangsundersøkelse og vaksinasjonsoppstart overføres barna til ordinær helsestasjon- og skolehelsetjeneste.

Minoritetsspråklige småbarn har flyktningehelsesøster som følger dem opp.

For  å få tildelt fastlege kreves det at personen har  personnummer.

I flyktningehelsetjenesten er det egen flyktningelege som tar seg av førstegangsundersøkelse og oppfølging fram til fastlege er tildelt.

Helsesykepleier samarbeider med legene om en helhetlig helseoppfølging.

Hjelp til henvisning til psykisk helse og  spesialisthelsetjenesten ved behov blir gitt.

Tolk brukes ved konsultasjoner på flyktningehelsetjenesten.

Hjelpetiltak for funksjonshemmede barn under 18 år

Om du har et funksjonshemmet barn under 18 år har du krav på hjelpetiltak. Les mer om hvilken hjelp du kan få her.

Helsestasjonsprogrammet
 • 0-2 uker tilbud om hjemmebesøk og vektkontroll
 • 2-4 uker foreldreveiledning, helseopplysning og vektkontroll
 • 6 uker legeundersøkelse, helseopplysning og vaksinasjon
 • 8 uker helseopplysning, foreldreveiledning og vektkontroll
 • 3 måneder helseopplysning, vaksinasjon og vektkontroll
 • 4 måneder helseopplysning, foreldreveiledning og vektkontroll
 • 5 måneder helseopplysning, vaksinasjon og vektkontroll
 • 6 måneder legeundersøkelse, foreldreveiledning og vektkontroll
 • 8 måneder helseopplysning, foreldreveiledning og vektkontroll
 • 10 måneder helseopplysning, foreldreveiledning og vektkontroll
 • 12 måneder legeundersøkelse, helseopplysning og vaksinasjon
 • 15 måneder helseopplysning, vaksinasjon og vektkontroll
 • 17–18 måneder helseopplysning, foreldreveiledning og vektkontroll-gruppe
 • 2 år  legeundersøkelse, helseopplysning, foreldreveiledning og vektkontroll-gruppe
 • 4 år legeundersøkelse, helseopplysning, foreldreveiledning, vektkontroll, syn- og hørselstest, og språkkartlegging
 • 6 år legeundersøkelse, helseopplysning, foreldreveiledning, vektkontroll, syn- og hørselstest, og språkkartlegging

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et prosjekt Røros kommune i samarbeid med blant andre helsedirektoratet jobber med for å bli bedre til å ivareta barn, unge og deres foreldre.

En elektronisk stafettlogg skal hjelpe oss i dette arbeidet. Loggen skal være et verktøy for oss som jobber i kommunen sammen med foreldrene , slik at vi kan kommunisere og dokumentere bedre de tiltakene vi gjør for å hjelpe barnet eller ungdommen. Les mer om bedre tverrfaglig innsats (BTI) her.

Illustrasjonsfoto helsestasjon

Kontakt oss

Røros helsestasjon
Besøksadresse
Øverhagaen 7
7374 Røros
Tlf: 72 41 94 95 / 404 00 421
E-post: helse@roros.kommune.no

Ledende helsesykepleier
Bjørg Todalshaug
Tlf: 928 27 464
E-post: bjorg.todalshaug@roros.kommune.no

X