Avfall og renovasjon

Avfall og renovasjon

Her finner du informasjon om avfall og renovasjon i Røros kommune. Disse oppgavene ivaretas av Uteseksjonen i samarbeid med FIAS. Tjenesten sørger for en ren og ryddig Bergstad til glede for både fastboende og besøkende.

SIST OPPDATERT: 31.01. 2022 - 09:38
[easy-social-share]

Et rent og ryddig verdensarvsted

I samarbeid med FIAS henter uteseksjonen i Røros kommune ca. 2026 tonn med søppel årlig. Mesteparten av avfallet innhentes på faste ruter i kommunen, mens noe blir levert til gjenvinningstasjonen i Havsjøveien industriområde.

2026 tonn levert FIAS sitt mottak på Eid i Tolga kommune, er 2026000 kg avfall naturen skånes for. Deretter går avfallet til gjenvinning i form av varme eller til nye produkter.

Ny ordning for avfall fra 1. september 2020

Avfallshåndteringen for husholdning og fritidsbolig ble endret i september 2020. Her kan du lese mer om den nye ordningen.

Gjenvinningsstasjon og returpunkter

Kildesortering er miljøvennlig!

Ved å kildesortere avfallet etter type, vil renovasjonstjenesten bli mer effektiv og miljøvennlig. Røros kommune innhenter avfall i følgende fraksjoner (typer søppel):

 • Restavfall
 • Plastembalasje
 • Papir/papp
 • Glass- og metallemballasje
 • Matavfall

Spesialavfall må leveres på gjenvinningsstasjonen i Havsjøveien.

Åpningstider for gjenvinningsstasjonen finner du her.

I tillegg har Røros kommune flere ubemannede returpunkter hvor du kan levere:

 • restavfall
 • glass/metall
 • papp/ papir
 • plastembalasje
 • matavfall

Oversikt over hvor returpunktene og kontainere er finner du her

Her finner du utfyllende informasjon om hvilket avfall  som skal kildesorteres hvor.

Er du tom for sekker - kan du hente nye

Hvor kan du hente sekker?

Nye sekker til plastemballasje og matavfall han du hente på følgende steder:

 • Gjenvinningsstasjonen i Havsjøveien
 • Servicetorget
 • Coop marked Glåmos
 • Coop marked Brekken
 • Coop Mega
 • Rema 1000
Renovasjonsgebyrer

Innhenting og bearbeiding av avfall er ikke gratis. For 2022 gjelder følgende satser for de ulike renovasjonstjenestene:

Boligrenovasjon –  kr.  4 195,04
Miniabonnement – kr. 3 299,59
Maxiabonnement – kr. 4 755,22
Containerrenovasjon – kr. 2 851,57
Fritidsrenovasjon – kr. 1 710,36
Renovasjon seter – kr. 1 260,97

Alle priser er årlig kostnad inkl. mva.

For spørsmål om fritak for – eller endring av gjeldende abonnement, kontakt servicetorget.

Tømmeplan

Røros kommune henter jevnlig de ulike typene avfall:

 • Restavfall hver fjerde uke
 • Plastembalasje hver fjerde uke
 • Papp/papir hver fjerde uke
 • Matavfall hver fjerde uke ( Juni og ut september hver andre uke)
 • Glass- og metallemballasje hver tolvte uke

 

Klikk her for fullstendig tømmekalender med ruteoversikt.

Næringsavfall

Røros kommune henter jevnlig de ulike typene avfall.

Klikk her for å lese mer om næringsavfall

Sentrale forskrifter

Fagområdet renovasjon og avfall omfattes av en rekke forskrifter, både lokale og statlige.

Den viktigste loven som regulerer renovasjonstjenestene i Norge, er Forurensingsloven.

Blant de viktigste bestemmelsene her er:

 • Kommunene skal beregne renovasjonsgebyret slik at det dekker alle kostnadene med innsamling og behandling av avfall, men heller ikke mer. Det betyr blant annet at kommunen kan ikke bruke penger fra renovasjonsgebyret til andre formål enn renovasjon (§34).
 • Kommunen har plikt til å samle inn og håndtere avfall fra private husholdninger i kommune (§30).

Lokalt har Røros kommune selv utarbeidet en renovasjonsforskrift som omtaler rettigheter og plikter for både innbygger og kommune som tjenestetilbyder innad i Røros kommune.

Bygge og bo

 KONTAKTINFORMASJON

Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23

7374 Røros
Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Avdelingsleder for kommunalteknikk:

Kristian Horten
Tlf: 976 59 619
E-post: kristian.horten@roros.kommune.no

X