Avfall og renovasjon

Avfall og renovasjon

Her finner du informasjon om avfall og renovasjon i Røros kommune. Disse oppgavene ivaretas av Uteseksjonen i samarbeid med FIAS. Tjenesten sørger for en ren og ryddig Bergstad til glede for både fastboende og besøkende.

SIST OPPDATERT: 27.09. 2023 - 09:34
[easy-social-share]

Et rent og ryddig verdensarvsted

I samarbeid med FIAS henter uteseksjonen i Røros kommune ca. 2026 tonn med søppel årlig. Mesteparten av avfallet innhentes på faste ruter i kommunen, mens noe blir levert til gjenvinningstasjonen i Havsjøveien industriområde.

2026 tonn levert FIAS sitt mottak på Eid i Tolga kommune, er 2026000 kg avfall naturen skånes for. Deretter går avfallet til gjenvinning i form av varme eller til nye produkter.

Gjenvinningsstasjon og returpunkter

Kildesortering er miljøvennlig!

Ved å kildesortere avfallet etter type, vil renovasjonstjenesten bli mer effektiv og miljøvennlig. Røros kommune innhenter avfall i følgende fraksjoner (typer søppel):

 • Restavfall
 • Plastembalasje
 • Papir/papp
 • Glass- og metallemballasje
 • Matavfall

Spesialavfall må leveres på gjenvinningsstasjonen i Havsjøveien.

Åpningstider for gjenvinningsstasjonen finner du her.

I tillegg har Røros kommune flere ubemannede returpunkter hvor du kan levere:

 • restavfall
 • glass/metall
 • papp/ papir
 • plastembalasje
 • matavfall

Oversikt over hvor returpunktene og containere er finner du her

Her finner du utfyllende informasjon om hvilket avfall  som skal kildesorteres hvor.

Slik sorterer du avfallet riktig
Er du tom for sekker - kan du hente nye

Hvor kan du hente sekker?

Nye sekker til plastemballasje og matavfall han du hente på følgende steder:

 • Gjenvinningsstasjonen i Havsjøveien
 • Servicetorget
 • Coop marked Glåmos
 • Coop marked Brekken
 • Coop Mega
 • Rema 1000
Renovasjonsgebyrer

Innhenting og bearbeiding av avfall er ikke gratis. Røros kommune tilbyr disse renovasjonsordningene:

 • Boligrenovasjon
 • Miniabonnement
 • Maxiabonnement
 • Containerrenovasjon
 • Fritidsrenovasjon
 • Renovasjon seter

Her finner du oversikt over alle renovasjonsgebyrene.

Skal du søke om fritak for abonnement send e-post til postmottak@roros.kommune.no
Har du spørsmål om abonnement eller endring av gjeldende abonnement ta kontakt servicetorget på telefon 72 41 94 00, eller logg inn på min side

Tømmeplan

Røros kommune henter jevnlig de ulike typene avfall:

 • Restavfall hver fjerde uke
 • Plastembalasje hver fjerde uke
 • Papp/papir hver fjerde uke
 • Matavfall hver fjerde uke ( Juni og ut september hver andre uke)
 • Glass- og metallemballasje hver tolvte uke

 

Klikk her for fullstendig tømmekalender med ruteoversikt.

Renovasjonsordning - dunker

Du kan plassere dunkene hvor du vil på din eiendom, men på tømmedag må dunken(e) som skal tømmes stå maks 3 meter fra veikanten før kl.07, med håndtaket mot veien.

Husk å rydde snø foran dunkene slik at de er lett tilgjengelig uten hindringer for renovatørene.

Les mer her

Renovasjonsordning - container/fritidsbolig

Har du containerrenovasjon eller renovasjon fritidsbolig skal du levere avfallet på et av kommunens returpunkter.

Fastboende med containerrenovasjon får utlevert sekker for plast, mat og restavfall en gang i året. Går du tom for sekker kan du hente nye sekker for plast og matavfall.

Er du eier av fritidsbolig kan du hente sekker på følgende steder i kommunen:

Gjenvinningsstasjonen i Havsjøveien
Servicetorget
Coop Brekken
Coop Glåmos
Rema 1000
Coop mega

Svarte sekker til restavfall kan hentes kun på servicetorget.

Renovasjonsordning - næringsavfall

Røros kommune henter jevnlig de ulike typene avfall.

Klikk her for å lese mer om næringsavfall

Sentrale forskrifter

Fagområdet renovasjon og avfall omfattes av en rekke forskrifter, både lokale og statlige.

Den viktigste loven som regulerer renovasjonstjenestene i Norge, er Forurensingsloven.

Blant de viktigste bestemmelsene her er:

 • Kommunene skal beregne renovasjonsgebyret slik at det dekker alle kostnadene med innsamling og behandling av avfall, men heller ikke mer. Det betyr blant annet at kommunen kan ikke bruke penger fra renovasjonsgebyret til andre formål enn renovasjon (§34).
 • Kommunen har plikt til å samle inn og håndtere avfall fra private husholdninger i kommune (§30).

Lokalt har Røros kommune selv utarbeidet en renovasjonsforskrift som omtaler rettigheter og plikter for både innbygger og kommune som tjenestetilbyder innad i Røros kommune.

Bygge og bo

 KONTAKTINFORMASJON

Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23

7374 Røros
Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X