Kommunal bolig

Kommunal bolig

Her finner du det du trenger å vite om kommunale boliger. Kommunal bolig kan være et tilbud dersom du har problemer med å skaffe bolig på det private boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold.

SIST OPPDATERT: 11.09. 2020 - 17:13
[easy-social-share]

Kommunal bolig

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle etter vedtatte tildelingskriterier har et godt og trygt sted å bo. Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Målgrupper

Kommunale boliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte i boligmarkedet, og det er i hovedregel å betrakte som midlertidig hjelp. Kommunale boliger blir tildelt etter egen søknad og i henhold til vedtatte retningslinjer og utvalgte målgrupper.

Kommunens formål er å leie ut boliger til prioriterte grupper som
• vanskeligstillte
• ressurssvake

Omsorgsbolig

Omsorgsboliger er for personer som har behov for særlig tilpasning, hjelpe- og vernetiltak på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.

Les også om tilrettelagt bolig.

Bygge og bo

KONTAKTINFORMASJON

Røros kommune
Boligkontoret
Bergmannsgata 23

7374 Røros
Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X