Post til og fra kommunen

Post til og fra kommunen

På denne siden får du informasjon om hvordan Røros kommune behandler inngående og utgående post til og fra kommunen.

SIST OPPDATERT: 02.02. 2024 - 14:18
[easy-social-share]

Post til og fra kommunen

 

SE POSTLISTA HER

 

Kommunens inngående og utgående post registreres daglig i henhold til regler i (arkivforskriften). Inngående post i kommunens generelle sak- og arkivsystem fordeles til sakbehandlere som har ansvar for den videre oppfølgingen og behandling av saken.

Postlister (offentlig journal) gir en oversikt over inn- og utgående korrespondanse på en gitt dato. I postlistene finner du en oversikt over arkivverdig post som har kommet inn eller gått ut fra Røros kommune. Postlistene er offentlig, og publiseres som hovedregel 2 virkedager etter at de er journalført. Postlistene er tilgjengelig for publikum i tre måneder og blir deretter fjernet.

Om du ikke finner dokumentet du ønsker å se, eller ved forespørsel om innsyn, ta kontakt med servicetorget. Forespørsel om kopi av brev fra postlista kan sendes på e-post.

Innsyn

Publikum kan be om innsyn i dokumenter og saker. Dersom dokumenter inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli sladdet før vi gir innsyn i dokumentet. Du kan be om innsyn ved å kontakte oss pr. e-post, telefon, på selve postlisteskjemaet eller ved personlig fremmøte. Kopi sendes pr. e-post eller pr. post. Kopi av dokumenter vil du som hovedregel få gratis, jfr. offentleglova § 8.

Offentlighet /unntatt offentlighet

Enkelte dokumenter er markert med “unntatt offentlighet” (u.off.) i postjournalen. Det betyr at det er gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig. Selv om et dokument er unntatt offentlighet, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbestilling ser at det likevel kan gis innsyn i hele eller deler av dokumentet. Hvis det er opplysninger i enkelte dokument som i medhold av lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet, jfr. offentleglova § 12. Dokumenter som er unntatt offentlighet har som oftest Avs./Mot. og deler av innholdsteksten sladdet. Les mer om offentlighetsloven.

Arkivloven

Formålet med arkivloven er å sikre et trygt arkiv som har kulturelt eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at det kan bli tatt vare på og gjort tilgjengelig for ettertiden.

Forvaltningsloven

Forvaltningsloven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når annet ikke er bestemt etter lov. Enhver kommune er et forvaltningsorgan hvor forvaltningsloven er gjeldende.
Du kan lese mer om forvaltningsloven.

Personopplysningsloven

Gjennom saks- og arkivsystemet behandles det også inngående- og utgående post som omhandler personer og som inneholder personopplysninger. Røros kommune behandler slike saker etter personopplysningsloven. Denne loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstekkelig på personopplysninger. Loven skal beskytte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.

Digital post fra kommunen

Røros kommune innførte digital post fra 20. september 2016. Dette fører til bedre service for kunden. Brevet blir nå tilgjengelig i den elektroniske postboksen, samme dag som det blir sendt fra kommunen. Les mer om digital post her.

Illustrasjonsfoto for Politikk

KONTAKTINFORMASJON

Røros kommune, servicetorget

Postadresse
Bergmannsgata 23

7374 Røros

Besøksadresse
Bergmannsgata 23, 1. etg.

E-postadresse:
postmottak@roros.kommune.no

Telefon:
72 41 94 00

Åpningstider
10:00 – 14:00

X