Årsberetning og tertialrapporter

Årsberetning og tertialrapporter

Her finner du informasjon om årsberetning og tertialrapportering i kommunen vår.

SIST OPPDATERT: 04.12. 2020 - 17:16

Årsberetning

Årsberetningen skal gi en tilbakemelding på hvordan arbeidet med å nå målene har gått i det foregående året, og gi korrigerende innspill som tas med i neste års budsjett/økonomiplanprosess.

Tertialrapporter

Hver april og september rapporterer Rådmannen detaljert økonomisk status tilbake til politikerne. Disse tertialrapportene skal belyse eventuelle avvik mot budsjett og endringer i prognosene for året. Rådmannen i Røros har som et ledd i prosessen med å komme av ROBEK-listen gjort tertialrapportene til et betydelig mer omfattende dokument enn bare en ren oversikt over budsjettavvik. Tertialrapportene inneholder styringskort, avvikstabeller og en skriftlig redegjørelse fra alle virksomheter.

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Økonomiavdelingen
Økonomisjef
Roger Mikkelsen
Tlf: 920 15 808
E-post: roger.mikkelsen@roros.kommune.no

Interkommunal regnskapsavdeling
Leder
Tor Erik Hårstad
Tlf: 418 62 688
E-post: regnskap@holtalen.kommune.no

Felles sentralbord for regnskapsavdeling
Tlf: 906 67 922

Besøksadresse
Graftåsvegen 9
7380 Ålen

X