Årsberetning og tertialrapporter

Årsberetning og tertialrapporter

Her finner du informasjon om årsberetning og tertialrapportering i kommunen vår.

SIST OPPDATERT: 12.01. 2022 - 14:39

Årsberetning

Årsberetningen skal gi en tilbakemelding på hvordan arbeidet med å nå målene har gått i det foregående året, og gi korrigerende innspill som tas med i neste års budsjett/økonomiplanprosess.

2021

Tertialrapporter

Hver april og september rapporterer kommunedirektøren kommunens økonomiske status tilbake til politikerne. Disse tertialrapportene skal vise og forklare eventuelle avvik mot budsjett og prognoser for hvordan økonomien er forventet å utvikle seg frem mot slutten av året.  Tertialrapportene inneholder styringskort, avvikstabeller og en skriftlig rapport fra alle virksomheter.

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Økonomiavdelingen
Økonomisjef
Roger Mikkelsen
Tlf: 920 15 808
E-post: roger.mikkelsen@roros.kommune.no

Interkommunal regnskapsavdeling
Leder
Brit Sivertsen
Tlf: 950 31 254
E-post: regnskap@holtalen.kommune.no

Felles sentralbord for regnskapsavdeling
Tlf: 906 67 922

Besøksadresse
Helsetunet 7
7380 Ålen

X