Årsberetning og tertialrapporter

Årsberetning og tertialrapporter

Her finner du informasjon om årsberetning og tertialrapportering i kommunen vår.

SIST OPPDATERT: 09.11. 2023 - 14:27
[easy-social-share]

Årsberetning

Årsberetningen skal gi en tilbakemelding på hvordan arbeidet med å nå målene har gått i det foregående året, og gi korrigerende innspill som tas med i neste års budsjett/økonomiplanprosess.

Tertialrapporter

Hver april og september rapporterer kommunedirektøren kommunens økonomiske status tilbake til politikerne. Disse tertialrapportene skal vise og forklare eventuelle avvik mot budsjett og prognoser for hvordan økonomien er forventet å utvikle seg frem mot slutten av året.  Tertialrapportene inneholder styringskort, avvikstabeller og en skriftlig rapport fra alle virksomheter.

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Økonomiavdelingen
Økonomisjef
Roger Mikkelsen
Tlf: 920 15 808
E-post: roger.mikkelsen@roros.kommune.no

Interkommunal regnskapsavdeling
Leder
Brit Sivertsen
Tlf: 950 31 254
E-post: regnskap@holtalen.kommune.no

Felles sentralbord for regnskapsavdeling
Tlf: 906 67 922

Besøksadresse
Helsetunet 7
7380 Ålen

X