Idrett og friluftsliv

Idrett og friluftsliv

Her finner du informasjon om idrett og friluftsliv i kommunen vår.

SIST OPPDATERT: 02.10. 2023 - 13:13
[easy-social-share]

Mange muligheter for aktivitet!

Røros har mange muligheter for idrett og friluftsliv, enten du har lyst til å være med på organisert aktivitet eller om du har lyst til å aktivisere deg selv.

Røros idrettsråd
Idrettslag i Røros kommune

Oversikt over alle idrettslag i Røros kommune finner du ved å velge fane “Underliggende org.” på idrettsforbundets sider.

Verket Røros
Søknad om statlige spillemidler

Overskuddet fra Norsk Tipping fordeles bl.a til idrettsformål. Av den delen som går til idrett fordeles ca 50 % til anlegg; dvs. idrettsanlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg i kommunene. I lenken nedenfor finner dere opplysninger om hvem som kan søke, og hva det kan søkes på. Her finner dere også søknadsskjema.

For at et anlegg skal kunne søke om spillemidler er det to forutsetninger:

  • Anlegget må stå i kommunens plan for idrett, aktivitet og friluftsliv
  • Det må være gitt idrettsfunksjonell godkjenning

Anleggsregisteret.no

Søknadsfrist spillemidler

Søknad om spillemidler har søknadsfrist 1. november.

Kommunale tilskudd til idrettsformål

Her kan du søke generelt tilskudd til idrettsformål i Røros Kommune.

Turområder, løyper og buer
Illustrasjonsbilde for Natur og miljø

Kontaktinformasjon

Kulturkonsulent
Caroline Oksdøl Søberg
Tlf: 90 55 14 46
E-post: caroline.soberg@roros.kommune.no

X