Høringer

Høringer

Her finner du alle planer som er til høring eller til offentlig ettersyn, med frist for å gi innspill.

SIST OPPDATERT: 17.11. 2022 - 12:01
[easy-social-share]

Planer som er til høring

Innspill til høringer sendes til postmottak@roros.kommune.no, eller per post til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros. Planene kan du også få hjelp av servicetorget til å finne.

Arealplaner

Her finner du arealplaner som er til høring. Arealplaner er planer som sier hvordan et geografisk område kan brukes.

Reguleringsplaner på høring

Alle reguleringsplaner som er til høring finner du i kartløsningen vår.

Slik finner du planen i kartet
  • Klikk på området i kartet. Området er markert med et fargefelt når reguleringsplanen er på høring. Eller du kan søke på adresse, sted, eiendom eller planID i søkefeltet øverst i kartet.
  • Klikk på Reguleringsplaner på høring som kommer opp til høyre for kartet.
  • Klikk på Reguleringsplan i listen som kommer opp
  • Deretter klikker du på Planarkiv som kommer opp nederst i den grå boksen.
  • Nå kommer du inn på siden der dokumentene i reguleringsforslaget (høringsdokumentene) ligger.

Her finner du alle reguleringsplaner og kommunedelplaner som er i arbeid.

Se alle varsler om oppstart, høringer og vedtatte planer

Andre planer

Her finner du andre type planer og rapporter som er til høring.

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026

Frist for å gi innspill: 25. november 2022, kl. 12.00. Alle kan gi innspill.

Se planer som nylig har vært til høring
Her finner du arealplaner under arbeid
Hva er en høring?

Den som er særlig berørt av en offentlig beslutning, skal høres. Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp. Høring er prosessen der det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning.

Du har rett til å uttale deg

Du har rett til å uttale deg i saker som gjelder kommunal planlegging. Kommunen tilstreber størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planarbeidet. Særlig har vi et ansvar for å sørge for å få innspill fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge. Tidlig i planprosessen gjennomgår kommunen hvordan denne medvirkningen skal skje.

Hvem kan gi innspill?

I en lovpålagt høring blir det opplyst om hvem som er formelle høringsinstanser og parter.

Når en høringen ikke er lovpålagt er det i utgangspunktet åpent for alle å gi innspill. Parter som er spesielt berørte parter kan bli oppfordret til å delta.

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X