Høringer

Høringer

Her finner du alle planer og saker som er til høring og offentlig ettersyn, vedtatte planer. I noen saker inviterer vi deg også til å gi innspill før den legges til høring.

Du finner både arealplaner og kommuneplaner, kommunedelplaner, strategier og andre saker som er til høring.

SIST OPPDATERT: 31.05. 2023 - 14:18
[easy-social-share]

Slik gir du innspill

Innspill til høringer sendes til postmottak@roros.kommune.no, eller per post til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros. Planene kan du også få hjelp av servicetorget til å finne.

Har du spørsmål? Da kan du ta kontakt med oss på:
Telefon: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Til høring

Hva er en høring?

Den som er særlig berørt av en offentlig beslutning, skal høres. Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp. Høring er prosessen der det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning.

Du har rett til å uttale deg

Du har rett til å uttale deg i saker som gjelder kommunal planlegging. Kommunen tilstreber størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planarbeidet. Særlig har vi et ansvar for å sørge for å få innspill fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge. Tidlig i planprosessen gjennomgår kommunen hvordan denne medvirkningen skal skje.

Hvem kan gi innspill?

I en lovpålagt høring blir det opplyst om hvem som er formelle høringsinstanser og parter.

Når en høringen ikke er lovpålagt er det i utgangspunktet åpent for alle å gi innspill. Parter som er spesielt berørte parter kan bli oppfordret til å delta.

X