Tilskudd til kulturminnevern

Tilskudd til kulturminnevern

På denne siden blir det gitt informasjon om ulike typer tilskuddsordninger innenfor kulturminnevern.

SIST OPPDATERT: 21.03. 2022 - 12:04
[easy-social-share]

Tilskudd til kulturminnevern

Det finnes flere ulike støtteordninger rettet mot eiere av fredete og verneverdige bygninger, konstruksjoner og kulturlandskap.

 

Nedenfor er det gitt en oversikt over ulike støtteordninger.

Kulturminnefondet

Gir støtte til istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer.  Kulturminnefondet har kontor i Bergmannsgata 17 på Røros.
Kulturminnefondets hjemmeside.

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen gir støtte til vedlikehold og istandsetting av fredede bygninger og anlegg.

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kulturminnevern/tilskudd/

Stiftelsen UNI

Formålet for stiftelsen UNI er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern.
Stiftelsen UNIs hkemmeside

Tilskudd til verneverdig bebyggelse i og utenfor bergstaden

For eiere av verneverdig bebyggelse i Røros kommune er det mulig å søke Byantikvaren om tilskudd. Følgende tiltak er prioritert i 2022:

  • Istandsetting av vinduer og dører eldre enn 1960.
  • Istandsetting av tak tekket med lokal skifer.
  • Utarbeidelse av tilstandsrapporter.

Ta kontakt med byantikvar Magnus Borgos på tlf. 924 26 897 for mer informasjon.

Illustrasjonsfoto oppussing av grue i gammel bygning

Kontaktinformasjon

Byantikvar
Magnus Borgos
Tlf: 924 26 897
E-post: magnus.borgos@roros.kommune.no

X