Ansatte i kommunen

Ansatte i kommunen

Her finner du kontaktinformasjon til ansatte i Rossen tjïelte / Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 15.02. 2024 - 12:15
[easy-social-share]

Kontaktinformasjon til ansatte i kommunen

Her er det en oversikt over avdelingene i kommunen, samt kontaktinformasjon til noen av de ansatte i de ulike avdelingene.

>

Ordfører
Busch, Isak Veierud ordfører 452 07 674
Elgaaen, Christian varaordfører 911 28 988
Kommunedirektør, kommunalsjefer og stab-/støttefunksjoner
Jensås, Kjersti Forbord kommunedirektør 951 02 168
Tollan, Hanna Souwaid kommunalsjef organisasjon og samfunn 970 73 216
Trollerud, Marit Agnete kommunalsjef oppvekst og inkludering 975 41 376
Wold, Jan Roger kommunalsjef helse og omsorg 410 01 133
Kaland, Marius kommuneoverlege 457 21 455
Schärer, Mikael Østhus formannskapssekretær 918 28 053
Heidtmann, Elisabeth Wikan næringskoordinator 926 57 906
Bendiksen, Jenny-Krihke sørsamisk språkkonsulent 457 25 233
Bransfjell, Ida Marie sørsamisk forvaltningskoordinator 989 00 604
Sletten, Odd verdensarvkoordinator 911 69 976
Tharaldsen, Heidi Kristin kommunikasjonsrådgiver 411 48 343
HR-avdeling (Human Resources)
Wigtil, Bjørn Are HR-leder 928 81 506
Solbakken, Viviann HR-konsulent 950 48 284
Valan, Jostein HR-konsulent 909 76 005
IT-avdeling
IT-support (for ansatte) 72 41 98 98
Meli, Rune avdelingsleder IT 918 69 874
Fjerdingen, Maj-Britt prosjektleder 930 43 344
Johansen, Johnny IT-ansvarlig skoler 72 40 93 12 / 909 26 997
Økonomiavdeling
Mikkelsen, Roger avdelingsleder økonomi 920 15 808
Fremstad, Thorry controller økonomi 906 40 851
Moen, Bjørg konsulent 913 53 984
Østvang, Anne Grete Kristiansson konsulent 482 17 571
Servicetorg
Guldberg, Tor Arne avdelingsleder servicetorg 411 46 886
Tingstad, Mona Stai arkivleder 958 30 851
Løkken, Linda Therese konsulent 404 31 042
Møller, Beate konsulent 948 11 840
Sollie, Lisbeth konsulent 900 16 027
Øren, Astrid konsulent 905 16 101
Forvaltningskontor helse- og omsorgstjenester
Hovednummer forvaltningskontoret 989 00 313
Engan, Anne Marit avdelingsleder forvaltningskontor
Bekkos, Linda saksbehandler
Jordet , Halbjørg saksbehandler
NAV
Ekspedisjon 55 55 33 33
May Irene Arnevik Løseth virksomhetsleder NAV
Håbjørg, Kristin konsulent
Nygård, Marit Bakken konsulent
Røros skole
Hovednummer Røros skole 72 40 93 00 / 477 97 567
Prøsch-Moen, Ingvild virksomhetsleder / rektor skolene 924 42 975
Moseng, Bodil avdelingsleder 8. – 10. trinn 941 59 107
Tønnesen, Geir avdelingsleder 5. – 7. trinn 997 34 523
Myre, Alfhild avdelingsleder 1. – 4. trinn 72 40 93 04 / 408 57 024
Kjøsen, Thor vaktmester 468 91 011
Aasberg, Anne-Britt avdelingsleder SFO 72 40 93 27 / 456 04 953
Røros barnehage
Aas, Inge virksomhetsleder barnehagene 996 97 343
Nysetvoll, Marit Haltli avdelingsleder/ styrer Kvitsanden barnehage 951 76 700
Frostvoll, Sigrid avdelingsleder/ styrer Ysterhagan barnehage 482 82 649
Ødynn, Ingrid avdelingsleder/ styrer Øya barnehage 482 34 825
Glåmos oppvekstsenter og Brekken oppvekst- og lokalsenter
Hovednummer Brekken oppvekst- og lokalsenter 72 40 63 10
Thorsvoll, Signy avdelingsleder/ styrer 922 24 907
Teamrom Glåmos oppvekstsenter 477 97 571
Sorken, Siv Anita avdelingsleder/styrer 950 55 724
Røros lærings- og veiledningstjeneste
Tronshart, Toril virksomhetsleder lærings- og veiledningstjeneste 932 83 219
Indset, Jo Inge flyktningekonsulent 917 85 278
Ramlo, Beate flyktningekonsulent 916 34 177
Døhl, Harald avdelingslederleder PP-tjenesten 466 88 864
Moen, Bjørg konsulent PP-tjenesten 913 53 984
Lervang, Karin pedagogisk psykologisk rådgiver 470 10 454
Kjøsnes, Trine pedagogisk psykologisk rådgiver 909 89 092
Bryn, Karin                          pedagogisk psykologisk rådgiver 913 27 947
Warholm, Beate logoped 976 62 914
Trønnes, Gunn spesialpedagog for førskolebarn
Tamnes, Rita Iversen spesialpedagog for førskolebarn
Barnevern Holtålen, Røros og Os
Hovednummer barnevern 72 41 94 42
Hjelle, Nina virksomhetsleder barnevern 990 14 943
Amundsen, Mary hjemmekonsulent 990 90 156
Engan, Ingrid barnevernskonsulent 479 71 664
Moen, Berit Bjerke barnevernskonsulent 474 53 464
Kjosvatn, Bergitte Anita barnevernskonsulent 479 71 745
Sandnes, Merete sekretær/ekspedisjon 72 41 94 42 / 479 71 740
Bårdstu, Nina barnevernskonsulent 479 71 653
Bromstad, Gøril barnevernskonsulent 479 71 661
Ødegård, Annika barnevernskonsulent 989 02 259
Rian, Turid barnevernskonsulent 479 71 735
Kristoffersen, Gunn-Hilde barnevernskonsulent 477 84 636
Wisth, Laila Kvithyll barnevernskonsulent 479 71 736
Kultur og fritid
Tøndel, Morten virksomhetsleder / kultursjef 977 61 509
Søberg, Caroline Oksdøl kulturkonsulent 905 51 446
Schärer, Anne Linn Vingelsgaard kulturhusleder 950 17 588
Storstuggu bestilling av møterom 952 72 095
Hage, Jo kinoansvarlig, Røros Kino 952 72 095
Kino og Storstuggu billettbestilling 905 96 514
Magga, Marianne leder frivilligsentralen 72 41 94 75 / 979 60 808
Nygjelten, Ellen Vibeke Solli biblioteksjef Røros 72 41 94 25 / 990 30 062
Testad, Ove leder Ungdommens Hus 72 41 95 16 / 918 10 347
Graftås, Nils rektor kulturskolen 928 25 647
Institusjonsbaserte tjenester
Brouwer, Gonda virksomhetsleder institusjonsbaserte tjenester 974 24 042
Myhre, Wenche Engan konsulent 477 97 611
Sandtrø, Bård aktivitetskoordinator 920 99 045
Kyllingstad, Lovise avdelingsleder Gjøsvika sykehjem 481 80 311
Buljubasic, Sadmira   avdelingsleder Gjøsvika sykehjem 994 96 803
Gjøsvika sykehjem
Vakttelefon dag/kveld kl. (kl. 7.30 – 22.45) 915 76 096
Vakttelefon natt (kl. 22.45 – 7.30) 915 79 592
Tellebon, Bente avdelingsleder Øverhagaen BHVS 1. etg. 957 89 645
Indseth, Stine avdelingsleder Øverhagaen BHVS 2. etg. 928 25 960
Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS)
Vakttelefon 1. etasje (kl.07.30 – 22.30) 948 38 341
Vakttelefon 2. etasje (kl.07.30 – 22.30) 469 44 986
Vakttelefon natt (kl. 22.30 – 07.30) 475 02 677
Hjemmebasert omsorg
Harborg, Nina Leer virksomhetsleder hjemmebaserte tjenester 922 21 324
Wæraas, Susanne Rugelsjøen avdelingsleder 959 93 017
Tamnes, Elisabeth avdelingsleder 406 10 130
Øverhagaen bofellesskap, TFF 72 41 95 95 / 477 02 969
Trønnes, Trine Lise avdelingsleder TFF, Øverhagaen 1 907 45 237
Thørn, Frank Walter vaktmester 958 05 516
Omsorgsboligene, Øverhagaen 958 05 512
Helse
Legesenter ekspedisjon 72 41 94 80
LEGEVAKT Sentral 116 117
Kaland, Marius kommuneoverlege 457 21 455
Bukkvoll, Frode virksomhetsleder helse 958 31 538
Haugom, Vivian avdelingsleder legesenter 950 26 117
Sivertsen, Gunlaug kreftkoordinator 992 63 057
Psykisk helse- og rustjeneste
Vakttelefon kl. 08.00 – 15.00 mandag – fredag 72 41 98 60
Nyrønning, Sølvi Foss psykiatrisk sykepleier
Kokkvoll, Siw psykiatrisk hjelpepleier, hovedverneombud 971 47 497
Sæther, Astrid psykiatrisk sykepleier 958 05 526
Nesvold, Eli vernepleier 489 54 950
Rønning, Liv miljøterapeut 474 53 366
Bye, Vilde Holan miljøterapeut 457 26 226
Røe-Sankey, Jason psykiatrisk sykepleier 958 05 527
Håbjørg, Tonje psykiatrisk sykepleier 468 26 593
Husby, Øydis psykiatrisk sykepleier 468 26 679
Røros helsestasjon
Hovednummer helsestasjon 72 41 94 95 / 404 00 421
Todalshaug, Bjørg avdelingsleder helsestasjon 928 27 464
Undhjem, Elisabeth helsesykepleier 915 73 860
Slettevold, Anette helsesykepleier 959 15 386
Myhre, Wenche Engan konsulent 477 97 611
Hoden, Gry Kristin helsesykepleier VGS 977 16 941
Heggdalsvik, Silje Mari prosjektstilling helsesykepleier 969 45 746
Uthus, Janne kommunejordmor 404 03 993
Jordmorberedskap døgnbemannet 24 timer – 7 dager i uka 468 17 570
Fysio- og ergoterapi
Krokstad, Marita avdelingsleder 457 21 992
Herje, Janne fysioterapeut 995 09 204
Horven, Vilde Mari fysioterapaut 989 06 693
Denecke, Gerlinde fysioterapaut 457 29 550
Holm, Inger Therese ergoterapeut 404 54 171
Interkommunal brann- og redningstjeneste
Brannvakta 72 41 94 60 / 950 12 841
Skogås, Frode virksomhetsleder brann og redning 911 77 925
Nilsen, Kim Andre leder brannforebyggende avdeling 474 63 775
Kongshaug, Arnstein feierformann 474 54 568
Larsen, Terje Riseth saksbehandler 989 02 598
Tekniske områder
Øyen, Dag virksomhetsleder tekniske områder 919 14 944
Borgos, Magnus byantikvar/ leder uthusprosjektet 924 26 897
Vadstein, Sigrid Lina kulturminneforvalter 468 78 705
Engan, Øystein kommuneplanlegger 940 22 966
Holøymoen, Ingunn planlegger 957 29 753
Khushi, Bilal kommuneplanlegger 938 99 248
Fenes, Steinar eiendomsskatt
Lindstad, Bjørg Tørres prosjektleder 995 17 029
Digre, Isak prosjektleder 934 01 035
Hicks, Benjamin avdelingsleder 984 08 524
Flatla, Åshild Solbrekken byggesaksbehandler
Vaa, Kristian byggesaksbehandler
Graadal Anders Brenden kart og oppmåling 477 93 334
Øiseth, Andreas kart og oppmåling 958 05 513
Fossum, Ingrid kart og oppmåling 466 22 174
Teknisk drift
Sundfær, Astrid avdelingsleder 948 93 964
Feragen, Ole Anders bygg- og eiendomsforvalter, boligkontor 909 13 319
Maaø, Torbjørn avdelingsleder renhold 951 98 727
Roll, Eli konsulent 922 81 297
Haugen, Arnstein formann teknisk uteavdeling 940 13 211
Verkstedet kundetelefon for bestilling av timer og annet. 404 01 546
Vakttelefon renseanlegget 95 85 28 96
Gunleiksrud, Rune driftsoperatør renseanlegget 905 92 708
Østbyhaug, Edgar vaktmester 908 57 504
Røros parkering AS
Parkeringsbetjent hverdager kl 8-18 og lørdager kl 9-15 907 51 464
Kokkvoll, Jon Anders leder 480 11 564
Kirkekontor/prestekontor
Hovednummer kirkekontor 72 41 98 11
Jonsbråten, Vivi Schwenche kirkeverge 413 12 519
Langen, Lill Hägglund sekretær 951 21 479
Langen, John Arne kirketjener 957 32 165
Tørresvold, Helge kirketjener 970 95 896
Hulbækmo, Alf kantor 915 39 906
Hauge, Harald sokneprest Røros og Hitterdal 72 41 98 13 / 957 31 151
Interkommunal landbruksavdeling
Os kommune, servicetorget 62 47 03 00
Østbyhaug, Berit Bugten landbrukssjef 952 95 955
Vestøl, Tommy skogbruksrådgiver 974 93 266
Trønnes, Ragnhild naturforvalter 911 98 870
Aamo, Jan Arvid landbrukskonsulent 453 55 440
Siksjø, Berit landbruksrådgiver 966 26 320
Ryen, Charlotte landbrukskonsulent 411 42 332
Interkommunal lønnsavdeling
Os kommune, servicetorget 62 47 03 00
Britt Astrid Fjærli leder 62 47 03 09 / 995 44 264
Erlien, Anita 477 94 790
Interkommunal regnskapsavdeling
Holtålen kommune, servicetorget 72 41 76 00
Kværnes, Annelise fungerende leder 915 95 426
Sentralbord 906 67 922

X