Ansatte i kommunen

Ansatte i kommunen

Her finner du kontaktinformasjon til ansatte i Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 09.09. 2020 - 10:41

Kontaktinformasjon til ansatte i kommunen

Her er det en oversikt over avdelingene i kommunen, samt kontaktinformasjon til noen av de ansatte i de ulike avdelingene.

Ordfører
Busch, Isak Veierud ordfører 452 07 674
Elgaaen, Christian varaordfører 911 28 988
Kommunedirektør, kommunalsjefer og stab-/støttefunksjoner
Jensås, Kjersti Forbord kommunedirektør 951 02 168
Heidtmann, Elisabeth Wikan kommunalsjef 926 57 906
Trollerud, Marit Agnete kommunalsjef 975 41 376
Tamlag, Siv kommunalsjef
Sæther, Anette formannskapssekretær 957 21 680
Bryde, Hanne samfunnsplanlegger 476 52 778
Rohde, Torfinn verdensarvkoordinator 977 13 676
Bransfjell, Ida Marie sørsamisk forvaltningskoordinator 989 00 604
Lagaard, Ole-Kjetil næringssjef 988 58 755
Tharaldsen, Heidi Kristin kommunikasjonsrådgiver 411 48 343
HR-avdeling (Human Resources)
Oterhals, Sindre Mikal avdelingsleder 928 60 415
Damps, Anna Karolina HR-konsulent 481 91 147
Brynhildsvold, Eva HR-konsulent 480 90 307
Sørjoten, Geir HR-konsulent 958 07 956
Valan, Jostein HR-konsulent 909 76 005
IT-avdeling
IT-support (for ansatte) 72 41 98 98
Meli, Rune avdelingsleder 918 69 874
Johansen, Johnny IT-ansvarlig skoler 72 40 93 12 / 909 26 997
Økonomiavdeling
Mikkelsen, Roger avdelingsleder 920 15 808
Fremstad, Thorry controller økonomi 906 40 851
Moen, Bjørg konsulent 913 53 984
Østvang, Anne Grete Kristiansson konsulent 477 99 927
Servicetorg
Guldberg, Tor Arne avdelingsleder 411 46 886
Tingstad, Mona Stai arkivleder 958 30 851
Løkken, Linda Therese konsulent 404 31 042
Møller, Beate konsulent 948 11 840
Sollie, Lisbeth konsulent 900 16 027
Øren, Astrid konsulent 905 16 101
Hofstad, Ane fagarbeider i kontor og administrasjonsfag
Forvaltningskontor helse- og omsorgstjenester
Krog, Borghild avdelingsleder 951 91 376
Jordet , Halbjørg saksbehandler 940 19 278
NAV
Ekspedisjon 55 55 33 33
Tollan, Hanna Souwaid virksomhetsleder
Håbjørg, Kristin konsulent
Østli, Marianne konsulent
Røros skole
Hovednummer Røros skole 72 40 93 00 / 477 97 567
Prøsch-Moen, Ingvild virksomhetsleder / rektor 924 42 975
Moseng, Bodil avdelingsleder 8. – 10. trinn 941 59 107
Tønnesen, Geir avdelingsleder 5. – 7. trinn 997 34 523
Myre, Alfhild avdelingsleder 1. – 4. trinn 72 40 93 04 / 408 57 024
Langseth, Magne vaktmester 907 32 104
Aasberg, Anne-Britt avdelingsleder SFO 72 40 93 27 / 464 90 173
Røros barnehage
Aas, Inge virksomhetsleder 996 97 343
Sandnes, Unni avdelingsleder/styrer Kvitsanda barnehage 482 51 088
Frostvoll, Sigrid avdelingsleder/styrer Ysterhagan barnehage 482 82 649
Ødynn, Ingrid avdelingsleder/styrer Øya barnehage 482 34 825
Glåmos oppvekstsenter og Brekken oppvekst- og lokalsenter
Monica Nilssen enhetsleder 911 00 558
Hovednummer Brekken oppvekst- og lokalsenter 72 40 63 10
Dalenius, Christina avdelingsleder/ styrer 477 56 159
Hovednummer Glåmos oppvekstsenter 72 41 98 29
Mørtvedt, Anne Marie avdelingsleder 477 97 571
Nysetvoll, Marit Haltli avdelingsleder/styrer 477 98 959
Røros lærings- og veiledningstjeneste
Sjøvold, Tonje Hansen virksomhetsleder 970 00 368
Eliassen, Unn Barbro Holden avdelingsleder
Indset, Jo Inge flyktningekonsulent 917 85 278
Ramlo, Beate flyktningekonsulent 916 34 177
Langen, Bård lærer, spesialpedagog for voksne 958 30 350
Vik, Grete avdelingslederleder PP-tjenesten 922 33 179
Moen, Bjørg konsulent PP-tjenesten 913 53 984
Søberg, Mona pedagogisk psykologisk rådgiver 911 50 158
Kjøsnes, Trine pedagogisk psykologisk rådgiver 909 89 092
Warholm, Beate logoped 976 62 914
Trønnes, Gunn spesialpedagog for førskolebarn
Tamnes, Rita Iversen spesialpedagog for førskolebarn
Barnevern Holtålen, Røros og Os
Hjelle, Nina virksomhetsleder 990 14 943
Amundsen, Mary hjemmekonsulent 990 90 156
Engan, Ingrid barnevernkonsulent 479 71 664
Uglem, Tone barnevernkonsulent 479 71 736
Moen, Berit Bjerke barnevernkonsulent 474 53 464
Kjosvatn, Bergitte Anita barnevernkonsulent 479 71 745
Sandnes, Merete sekretær/ekspedisjon 72 41 94 42 / 479 71 740
Bårdstu, Nina barnevernkonsulent 479 71 653
Rønningen, Marius barnevernkonsulent 479 71 661
Ødegård, Annika barnevernkonsulent 989 02 259
Turid Rian barnevernkonsulent 479 71 735
Kultur og fritid
Tøndel, Morten virksomhetsleder / kultursjef 977 61 509
Haagaas, Ane Linn konsulent 924 31 207
Schärer, Anne Linn Vingelsgaard kulturhusleder 950 17 588
Storstuggu bestilling av møterom 952 72 095
Hage, Jo kinoansvarlig, Røros Kino 952 72 095
Kino og Storstuggu billettbestilling 905 96 514
Sevatdal, Berit leder frivilligsentralen 72 41 94 75 / 928 43 261
Nygjelten, Ellen Vibeke Solli biblioteksjef Røros 72 41 94 25 / 990 30 062
Testad, Ove leder Ungdommens Hus 72 41 95 16 / 918 10 347
Graftås, Nils rektor kulturskolen 928 25 647
Gjøsvika sykehjem
Brouwer, Gonda virksomhetsleder 974 24 042
Indseth, Stine avdelingsleder Gjøsvika sykehjem 928 25 960
Balstad, Solfrid avdelingsleder Gjøsvika sykehjem 72 41 98 40
Myhre, Wenche Engan konsulent 477 97 611
Gjøsvika sykehjem, døgnåpen telefon 72 41 98 50
Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS)
Brouwer, Gonda virksomhetsleder 974 24 042
Granhaug, Kristin avdelingsleder Røros sykehjem 922 61 947
Busch, Ingrid Schjølberg avdelingsleder Røros sykehjem 980 53 043
Myhre, Wenche Engan konsulent 477 97 611
Tellebon, Bente prosjektmedarbeider 957 89 645
Vakttelefon 1. etasje (kl.07.30 – 22.30) 948 38 341
Vakttelefon 2. etasje (kl.07.30 – 22.30) 469 44 986
Vakttelefon natt (kl. 22.30 – 07.30) 475 02 677
Hjemmebasert omsorg
Harborg, Nina Leer virksomhetsleder 922 21 324
Kokkvoll, Anne Grete avdelingsleder 959 93 017
Tamnes, Elisabeth avdelingsleder 406 10 130
Sivertsen, Gunlaug kreftkoordinator 992 63 057
Øverhagaen bofellesskap, TFF 72 41 95 95 / 477 02 969
Trønnes, Trine Lise avdelingsleder TFF, Øverhagaen 1 907 45 237
Thørn, Frank Walter vaktmester 958 05 516
Helse
Legesenter ekspedisjon 72 41 94 80
LEGEVAKT Sentral 116 117
Kalstad, Anne Lajla Westerfjell kommuneoverlege 413 33 342
Valseth, Jenni avdelingsleder legesenter 991 01 150
Wold, Jan Roger virksomhetsleder og leder Psyk. helse og rustj. 410 01 133
Psykisk helse- og rustjeneste
Nyrønning, Sølvi Foss avdelingsleder psykisk helse og rus- tjeneste 906 73 721
Lillevold, Synnøve psykiatrisk sykepleier 489 97 539
Kokkvoll, Siw psykiatrisk hjelpepleier, hovedverneombud 971 47 497
Söderhielm, Li spesialsykepleier psykisk helsearbeid 952 43 948
Nygaard, Anne Kari psykiatrisk sykepleier 489 59 155
Otterstad, Bente psykiatrisk hjelpepleier 468 26 593
Rønning, Liv miljøterapeut 474 53 366
Haugen, Kristian miljøarbeider 468 26 679
Sæther, Astrid Marie spesialsykepleier psykisk helsearbeid 958 05 526
Schrøder, Christin K. psykiatrisk sykepleier 958 05 527
Røros helsestasjon
Hovednummer helsestasjon 72 41 94 95
Todalshaug, Bjørg avdelingsleder 928 27 464
Undhjem, Elisabeth helsesykepleier 915 73 860
Røttereng, Kristine helsesykepleier 959 15 386
Myhre, Wenche Engan konsulent 477 97 611
Hoden, Gry Kristin helsesykepleier VGS 977 16 941
Uthus, Janne kommunejordmor 404 03 993
Jordmorberedskap døgnbemannet 24 timer – 7 dager i uka 468 17 570
Fysio- og ergoterapi
Aune, Runar avdelingsleder 913 40 188
Bukkvoll, Frode frisklivskoordinator/fysioterapeut 958 31 538
Herje, Janne fysioterapeut 995 09 204
Holm, Inger Therese ergoterapeut 404 54 171
Hegseth, Tove fysioterapeut 915 25 431
Nordtømme, Tina fysioterapeut, barn 405 54 935
Interkommunal brann- og redningstjeneste
Skogås, Frode virksomhetsleder 911 77 925
Sevatdal, Bjørn Ivar varabrannsjef 476 32 552
Kongshaug, Arnstein feierformann 474 54 568
Larsen, Terje Riseth saksbehandler 989 02 598
Lindstad, Bjørg Tørres prosjektmedarbeider 995 17 029
Tekniske områder
Øyen, Dag virksomhetsleder 919 14 944
Borgos, Magnus byantikvar/ leder uthusprosjektet 924 26 897
Engan, Øystein kommuneplanlegger 72 41 94 64 / 906 97 806
Holøymoen, Ingunn planlegger 957 29 753
Fenes, Steinar eiendomsskatt
Tamnes, Mads ingeniør, prosjekt 957 06 449
Hicks, Benjamin avdelingsleder 72 41 94 62
Saure, Trond byggesaksbehandler
Graadal Anders Brenden kart og oppmåling 477 93 334
Øiseth, Andreas kart og oppmåling 958 05 513
Fossum, Ingrid kart og oppmåling 72 41 94 53
Teknisk drift
Horten, Kristian avdelingsleder 976 59 619
Feragen, Ole Anders bygg- og eiendomsforvalter, boligkontor 909 13 319
Nyrønning, Kim Andre boligkonsulent 995 07 582
Vold, Ingunn fagleder renhold 903 69 840
Svendsen, Morten formann teknisk uteavdeling 414 34 305
Hovednummer verkstedet 72 41 98 06
Ranøien, Roar verksmester 958 29 031
Siksjø, Odd verkstedarbeider/ kundemottak 414 06 456
Vakttelefon renseanlegget 95 85 28 96
Gunleiksrud, Rune driftsoperatør renseanlegget 905 92 708
Østbyhaug, Edgar vaktmester 908 57 504
Røros parkering
Kokkvoll, Jon Anders leder 72 41 14 14 / 480 11 564
Parkeringsbetjent 907 51 464
Parkeringsbetjent 72 41 14 14 / 905 64 528
Kirkekontor/prestekontor
Skjeringstad. Bjørg Helene kirkeverge 72 41 95 05
Bjørgård, Gerd fullmektig 72 41 98 11
Sandbakken, Jørn Ketil konsulent 908 39 640
Hauge, Harald sokneprest Røros og Hitterdal 72 41 98 14
Jonsbråten, Vivi S sokneprest i Brekken og Glåmos 72 41 98 12
Interkommunal landbruksavdeling
Os kommune, servicetorget 62 47 03 00
Østbyhaug, Berit Bugten landbrukssjef 952 95 955
Kojedal, Hans Iver naturforvalter 930 87 688
Interkommunal lønnsavdeling
Os kommune, servicetorget 62 47 03 00
Stenvoll, Bjørg Berg leder 62 47 03 09 / 928 59 113
Erlien, Anita 477 94 790
Interkommunal regnskapsavdeling
Holtålen kommune, servicetorget 72 41 76 00
Hårstad, Tor Erik leder 418 62 688
Sentralbord 906 67 922
X