Ansatte i kommunen

Ansatte i kommunen

Her finner du kontaktinformasjon til ansatte i Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 07.01. 2019 - 10:56

Kontaktinformasjon til ansatte i kommunen

Her er det en oversikt over avdelingene i kommunen, samt kontaktinformasjon til noen av de ansatte i de ulike avdelingene.

Ordfører
Vintervold, Hans ordfører 482 76 054
Salvesen, Bjørn varaordfører 952 10 569
Rådmann og kommunalsjefer
Jensås, Kjersti Forbord konstituert rådmann 951 02 168
Jansen, Marit Trollerud kommunalsjef 975 41 376
Landsverk, Mona kommunalsjef 907 76 948
Bryde, Hanne samfunnsplanlegger 476 52 778
Rohde, Torfinn verdensarvkoordinator 977 13 676
Sommer, Ingrid Ulberg kommunikasjonsrådgiver 936 50 159
HR-avdelingen
Oterhals, Sindre Mikal HR-sjef 928 60 415
Damps, Anna Karolina HR-konsulent 481 91 147
Brynhildsvold, Eva konsulent 480 90 307
Fjerdingen, Maj-Britt rådgiver 930 43 344
Sørjoten, Geir HMS-koordinator 958 07 956
IT-avdeling
IT-support (for ansatte) 72 41 98 98
Meli, Rune IT-leder 918 69 874
Johansen, Johnny IT-ansvarlig skoler 72 40 93 12 / 909 26 997
Tømmerhoel, Bjørnar IT-lærling 482 39 488
Ellingsen, Mattias IT-lærling 488 67 824
Økonomiavdeling
Mikkelsen, Roger økonomisjef 920 15 808
Moen, Bjørg konsulent 913 53 984
Østvang, Anne Grete Kristiansson konsulent 477 99 927
Fremstad, Thorry controller økonomi 906 40 851
Servicetorg
Moen, Guri Punde leder servicetorg 948 38 260
Møller, Beate konsulent 948 11 840
Sollie, Lisbeth konsulent 900 16 027
Tingstad, Mona Stai arkivleder 958 30 851
Dyrøy, Lise Våbenø konsulent, fagarbeider i kontor og administrasjonfag 989 02 305
Løkken, Linda Therese konsulent 404 31 042
Øren, Astrid konsulent 905 16 101
Hofstad, Ane lærling i kontor og administrasjonfag 72 41 94 00
Næring
Ole-Kjetil Lagaard næringssjef 988 58 755
Interkommunal lønnsavdeling
Stenvoll, Bjørg Berg leder 62 47 03 09 / 928 59 113
Erlien, Anita 62 47 03 07
Interkommunal regnskapsavdeling
Hårstad, Tor Erik leder 418 62 688
Sentralbord 906 67 922
Forvalningskontor helse- og omsorgstjenester
Krog, Borghild leder 951 91 376
Engan, Anne Marit 488 64 960
Kemnerkontor
Gabrielsen, Martin kemner 990 91 073
Eid, Karstein saksbehandler skatt 477 97 479
Ilvang, Helene saksbehandler skatt 488 68 451
Regnskapskontrollen i fjellregionen
Bernstrøm-Roark, Catharina regnskapskontrollør 918 47 769
Ilvang, Helene regnskapskontrollør 488 68 451
Engzelius, Kristin fagleder 488 68 469
Røros skole
Hovednummer Røros skole 72 40 93 00
Prøsch-Moen, Ingvild virksomhetsleder / rektor 924 42 975
Moseng, Bodil avdelingsleder 8. – 10. trinn 941 59 107
Tønnesen, Geir avdelingsleder 1. – 7. trinn 72 40 93 04 / 997 34 523
Langseth, Magne vaktmester 907 32 104
Aasberg, Anne Britt leder SFO 72 40 93 27
Røros barnehage
Aas, Inge virksomhetsleder Røros barnehage 900 14 945
Sandnes, Unni avdelingsleder/styrer Kvitsanda barnehage 482 51 088
Frostvoll, Sigrid avdelingsleder/styrer Ysterhagan barnehage 482 82 649
Ødynn, Ingrid avdelingsleder/styrer Øya barnehage 482 34 825
Trønnes, Gunn spesialpedag for førskolebarn 72 41 98 34
Brekken oppvekst- og lokalsenter
Hovednummer Brekken oppvekst- og lokalsenter 72 40 63 10
Myre, Alfhild virksomhetsleder / rektor 901 35 772
Christina Dalenius styrer / fagleder 477 56 159
Glåmos oppvekstsenter
Hovednummer Glåmos oppvekstsenter 72 41 98 26
Myre, Alfhild virksomhetsleder / rektor 901 35 772
Reppe, Trude styrer / fagleder 477 98 959
Røros lærings- og veiledningstjeneste
Sjøvold, Tonje Hansen        virksomhetsleder VO-senter og flyktningetj. 970 00 368
Indset, Jo Inge programrådgiver flyktningetjenesten 917 85 278
Lunder, Liv Grete VO-senter 944 86 463
Vik, Grete leder PP-tjenesten 922 33 179
Moen, Bjørg konsulent PP-tjenesten 913 53 984
Anda, Ellen spesialpedagog PP-tjenesten 926 45 606
Søberg, Mona pedagogisk psykologisk rådgiver 911 50 158
Kjøsnes, Trine pedagogisk psykologisk rådgiver 909 89 092
Warholm, Beate logoped 976 62 914
Røros sykehjem
Tellebon, Bente virksomhetsleder 72 41 95 20 / 957 89 645
Myhre, Wenche Engan sekretær 477 97 611
Granhaug, Kristin avdelingssykepleier 72 41 95 43
1. etg. sykehjem 72 41 95 41
sokkel sykehjem 72 41 95 42
Gjøsvika sykehjem
Brouwer, Gonda virksomhetsleder 72 41 98 40
Pedersen, Randi avdelingssykepleier (døgnåpen tlf.) 72 41 98 50
Hjemmebasert omsorg
Harborg, Nina Leer virksomhetsleder hjemmetjenesten 72 41 95 21
Kokkvoll, Anne Grete avdelingssykepleier 959 93 017
Tamnes, Elisabeth avdelingssykepleier 406 10 130
Sivertsen, Gunlaug kreftkoordinator 992 63 057
Trønnes, Trine Lise avdelingsvernepleier TFF, Øverhagaen 1 907 45 237
Kultur og fritid
Tøndel, Morten virksomhetsleder / kultursjef 977 61 509
Haagaas, Ane Linn konsulent 924 31 207
Auran, Atle kulturhusleder Storstuggu 452 33 966
Storstuggu bestilling av møterom 452 33 966
Hage, Jo kinoansvarlig, Røros Kino 952 72 095
Kino Storstuggu bilettbestilling 905 96 514
Sevatdal, Berit leder frivilligsentralen 72 41 94 75 / 928 43 261
Nygjelten, Ellen Vibeke Solli biblioteksjef Røros 72 41 94 25 / 990 30 062
Testad, Ove leder Ungdommens Hus 72 41 95 16
Graftås, Nils rektor kulturskolen 928 25 647
Barnevern Holtålen, Røros og Os
Hjelle, Nina virksomhetsleder 990 14 943
Amundsen, Mary hjemmekonsulent 990 90 156
Engan, Ingrid barnevernkonsulent 479 71 664
Johnsgård, Janne barnevernkonsulent 479 71 653
Kjosvatn, Bergitte Anita barnevernkonsulent 479 71 745
Moen, Berit Bjerke barnevernkonsulent 474 53 364
Sandnes, Merete sekretær/ekspedisjon 72 41 94 42 / 479 71 740
Rønningen, Marius barnevernkonsulent 479 71 661
Bårdstu, Nina barnevernkonsulent 479 71 736
Rian, Turid barnevernkonsulent 479 71 735
Helse
Wold, Jan Roger virksomhetsleder helse 410 01 133
Legesenter ekspedisjon 72 41 94 80
LEGEVAKT Sentral 116 117
Jordmorberedskap døgnbemannet 24 timer – 7 dager i uka 468 17 570
Kaland, Marius   fungerende kommuneoverlege
Kalstad, Anne Lajla Westerfjell kommuneoverlege 413 33 342
Valseth, Jenni avdelingsleder legesenter 991 01 150
Psykisk helse- og rustjeneste
Lillevold, Synnøve avdelingsleder psykisk helse- og rustjeneste 489 97 539
Kokkvoll, Siw psykiatrisk hjelpepleier 971 47 497
Storø, Pål miljøarbeider 959 69 575
Nygaard, Anne Kari psykiatrisk sykepleier 489 59 155
Otterstad, Bente psykiatrisk hjelpepleier 468 26 593
Rønning, Liv miljøterapeut 474 53 366
Nesvold, Eli vernepleier 468 26 679
Sæther, Astrid Marie spesialsykepleier psykisk helsearbeid 958 05 526
Schrøder, Christin K. psykiatrisk sykepleier 958 05 527
Bransfjell, Sara psykiatrisk sykepleier 952 43 948
Røros helsestasjon
Hovednummer helsestasjon 72 41 94 95
Todalshaug, Bjørg ledende helsesøster 928 27 464
Aune, Guri Kvernmo helsesøster 915 73 860
Myhre, Wenche Engan sekretær 477 97 611
Slettevold, Anette helsesøster 959 15 386
Uthus, Janne kommunejordmor 404 03 993
Wennevik, Marianne helsesøster VGS 977 16 941
Fysio- og ergoterapi
Aune, Runar leder/ fysioterapeut 913 40 188
Bukkvoll, Frode frisklivskoordinator/fysioterapeut 958 31 538
Herje, Janne fysioterapeut 995 09 204
Holm, Inger Therese ergoterapaut 404 54 171
Tekniske områder
Øyen, Dag virksomhetsleder tekniske områder 919 14 944
Borgos, Magnus byantikvar/leder uthusprosjektet 924 26 897
Fossum, Ingrid kart og oppmåling 72 41 94 53 / 466 22 174
Engan, Øystein kommuneplanlegger -reguleringsplan 72 41 94 64 / 906 97 806
Fenes, Steinar eiendomsskatt
Tamnes, Mads ingeniør, prosjekt 957 06 449
Horten, Kristian vei, vann og avløp 976 59 619
Hicks, Benjamin avdelingsingeniør 72 41 94 62
Sørholt, Mari byggesak 906 45 811
Nordbrekken, Marianne boligkontor
Graadal Anders Brenden kart og oppmåling 477 93 334
Øiseth, Andreas kart og oppmåling 958 05 513
Holøymoen, Ingunn planlegger 957 29 753
Vold, Ingunn leder renhold 903 69 840
Volden, Terje kart og oppmåling 958 05 519
Interkommunal landbruksavdeling
Østbyhaug, Berit Bugten landbrukssjef 952 95 955
Overdal, Kjartan skogbrukskonsulent 941 27 547
Kojedal, Hans Iver naturforvalter 930 87 688
Brann- og redningstjeneste
Skogås, Frode virksomhetsleder brann og redningstjenesten 911 77 925
Brean, Geir underbrannmester
Dahlen, Roar overbrannmester 477 94 873
Holm, Stein branninspektør 489 95 168
Njøtøy, Knut underbrannmester
Schjølberg, Steffen underbrannmester, hovedverneombud
Selboe, Rune underbrannmester
Sevatdal, Bjørn Ivar varabrannsjef 476 32 552
Kongshaug, Arnstein feierformann 474 54 568
Forberg, Roger feier 917 97 077
Larsen, Terje Riseth saksbehandler 989 02 598
Teknisk uteavdeling
Hovednummer verkstedet 72 41 98 06
Svendsen, Morten formann uteseksjonen 414 34 305
Ranøien, Roar verksmester 958 29 031
Erlien, Trond 917 39 689
Johnsen, Per Roar 414 03 101
Klokkervold, Rolf 992 97 113
Kurås, Jens 950 48 039
Renolen, Tor 992 98 409
Røros, Jon Olav 468 97 667
Sandnes, Anders 994 79 911
Siksjø, Odd verkstedarbeider/ kundemottak 414 06 456
Tronsmed, Anders Inge 992 97 903
Renseanlegget
Gunleiksrud, Rune leder, driftsoperatør 905 92 708
Ryttervoll, Jørgen 992 90 675
Sommer, Stein Ove 922 41 269
Drift/vedlikehold
Kjøsen, Thor vaktmester 468 91 011
Ingebrigtsvoll, Pål vaktmester 924 01 181
Lunder, Torstein vaktmester 915 81 116
Strickert, Vegard vaktmester 489 94 837
Østbyhaug, Edgar vaktmester 908 57 504
Thørn, Frank Walter vaktmester sykehjem 958 05 516
Langseth, Magne vaktmester Røros skole 907 32 104
Røros parkering
Kokkvoll, Jon Anders leder 72 41 14 14 / 480 11 564
Parkeringsbetjent 907 51 464
Parkeringsbetjent 72 41 14 14 / 905 64 528
Kirkekontor/prestekontor
Skjeringstad. Bjørg Helene kirkeverge 72 41 95 05
Bjørgård, Gerd fullmektig 72 41 98 11
Sandbakken, Kjetil konsulent 908 39 640
Hauge, Harald sokneprest Røros og Hitterdal 72 41 98 14
Jonsbråten, Vivi S sokneprest i Brekken og Glåmos 72 41 98 12
NAV
Ekspedisjon 55 55 33 33
Smedås, Leif Tore NAV-leder 73 43 88 60
Håbjørg, Kristin konsulent
Østli, Marianne konsulent
X