Søk om helse- og omsorgstjenester

Søk om helse- og omsorgstjenester

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester fra kommunen, og informasjon om hvordan du søker.

Du kan også få bistå fra oss når du skal søke.

SIST OPPDATERT: 12.01. 2024 - 15:34
[easy-social-share]

Slik søker du

Trenger du en kommunal helse- og omsorgstjeneste kan du søke digitalt via HelsaMi, eller bruke søknadsskjema på papir. Uansett hva du søker om, bruker du det samme skjemaet. Du kan søke på vegne av deg selv, eller som pårørende.

Slik søker du digitalt via HelsaMi

Logg deg inn i HelsaMi, og velg “Kommunale helsetjenester” i menyen. Velg “Røros” og svar på de neste spørsmålene. Når du kommer til “Hva gjelder din henvendelse”, velger du “Forvaltningskontoret”

I fritekstfeltet beskriver du hva du opplever som vanskelig i hverdagen, for eksempel med beskrivelse av funksjonsnivå.

Vi behandler meldingen din som en søknad. I HelsaMi kan du følge med og se status underveis.

Slik søker du via papirskjema

Åpne og skriv ut søknad om helse- og omsorgstjenester (pdf) på papir. Fyll ut og send det til Forvaltningskontoret, Øverhagaen 7, 7374 Røros.

Du kan også scanne søknaden til pdf-fil, og sende den på e-post til postmottak@roros.kommune.no

Behandling og svar på søknaden

Når vi har mottatt din søknad i HelsaMi eller på papir, gjør vi en vurdering for å finne hvilken tjenester som kan være aktuell for deg. Noen ganger tar vi kontakt med deg for å avtale et telefonmøte eller hjemmebesøk for å kartlegge behovet ditt.

  • Alle søknader blir behandlet etter våre retningslinjer for helse- og omsorgstjenester.
  • Når vi har behandlet ferdig søknaden, får du et vedtak fra oss, med hvilken tjeneste du får tilbud om.
  • Vedtaket får du i brev fra oss. Brevet blir sendt digitalt, i Altinn eller Digipost. Hvis du ikke kan lese brevet digital, blir det sendt til deg i posten. Hvis du søkte via HelsaMi, kan du også lese svaret fra oss der.
Klage på et vedtak?

Du som mottar tjenester fra kommunen har rett til å klage på vedtak fra helse- og omsorgstjenesten. Du kan klage på både vedtakets innhold og omfang. En klage må være skriftlig og sendes til forvaltningskontoret i Røros kommune.

Om forvaltningskontoret

Forvaltningskontoret er ditt kontaktpunkt for alle henvendelser til kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi gir deg informasjon og veiledning om tjenestene og hjelper deg med å søke om tjenester.

Forvaltningskontoret er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Vi har ansvaret for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever helhet og sammenheng i tjenestene.

Arne Mortensen med sin nye medisindispenser

Kontakt oss

Telefon: 98 90 03 13
Telefonen er betjent hverdager 9–15

Post- og besøksadresse:
Øverhagaen 7 (hovedinngangen)
7374 Røros

X