Råd og veiledning – næring

Råd og veiledning – næring

Røros kommune jobber for at næringslivet skal ha best mulig forutsetninger for å lykkes. Her finner du informasjon om gründer og næringsbistand.

SIST OPPDATERT: 25.11. 2022 - 13:41
[easy-social-share]

1.-linjetjenesten for næring i Røros

Som allerede etablert næringsdrivende eller som nyetablerer i Røros finner du alltid en åpen hos kommunens 1.-linjetjeneste for næring – uansett hvilket tema du har behov for å diskutere. Rørosregionen Næringshage har ansvaret for 1.-linjetjenesten på vegne av Røros kommune.

Hvordan tar du kontakt?

Dersom du ønsker å benytte deg av denne tjenesten, tar du først kontakt med næringskoordinatoren i Røros kommune. Kontaktinformasjonen finner du på denne siden. Næringskoordinatoren sender deg videre til riktig person hos næringshagen.

Hvor mye koster tjenesten?

De første 4 timene med rådgivning betales av Røros kommune og er gratis for deg som næringsdrivende eller nyetablerer. Dersom du ønsker bistand fra næringshagen ut over dette, må du inngå en egen avtale med Rørosregionen Næringshage og betale for dette selv.

Næringsfaglig vurdering for dagpenger under etablering

Skal du søke om dagpenger under etablering hos NAV? 1.-linjetjenesten hjelper deg med den næringsfaglige vurderingen som du skal legge ved søknaden. Ta først kontakt med næringskoordinatoren i kommunen.

Her finner du mer informasjon om 1.-linjetjenesten for næring

Illustrasjonsfoto for Næring

Kontaktinformasjon

Næringskoordinator i Røros kommune
Elisabeth Wikan Heidtmann
E-post: elisabeth.heidtmann@roros.kommune.no
Tel: 92657906

Røros kommune, servicetorget
E-post: postmottak@roros.kommune.no
Tel: 72 41 94 00

X