Turområder, løyper og buer

Turområder, løyper og buer

Her får du oversikt over våre turområder, løyper og buer i flott og variert natur. Vår region kan presentere det ypperste av kvaliteter som skal til for å kunne utøve friluftsliv som dekker behovene til de aller fleste.

SIST OPPDATERT: 20.01. 2023 - 12:09
[easy-social-share]

Turområder, løyper og buer

Her vil du finne oversikt over noen av våre turområder. I de samme turområdene er det forskjellig grad av tilrettelegging blant annet i form av oppmerkede stier og oppkjørte skiløyper.

I enkelte områder vil man også finne et godt utvalg av buer og hytter som kan benyttes til å overnatte eller raste. Mange av disse buene står åpne og flere får man leid etter avtale og uten de store kostnader. Spesielt Statskog og fjellstyrene gjør hvert år en kjempeinnsats for å opprettholde et stort tilbud av åpne buer av god kvalitet i sine respektive områder.

Om man er ute for jakte, fiske, plukke bær eller sopp, gå fot-/skiturer eller er bare ute og koker seg kaffe på en rasteplass så er alt dette former for friluftsliv.
Å utøve friluftsliv bidrar sterkt som ballast til å mestre de mange utfordringene vi står overfor i en travel og krevende hverdag. På den måten bidrar også naturen til at vi opparbeider bedre fysisk og psykisk helse og dermed økt livsglede i hverdagen.

Verdien av dette kan ikke måles i kroner og øre. Men får vi flest mulig ut av godstolen og ut i naturen for å bedrive en eller annen form for friluftslivsaktiviteter så har dette også en samfunnsøkonomisk verdi, både i form av rekreasjonsverdi og i form av reduserte kostnader til helsetjenester og sykefravær.
Friluftsliv må ikke være fysisk krevende, og man trenger heller ikke dra langt avgårde – friluftsliv i nærmiljøet er like verdifullt som friluftsliv langt inni Femundsmarka – bare man kommer seg ut!

Åpne buer og utleiehytter

De fleste av åpne buer i Røros er det Statskog som eier og drifter, men også fjellstyrene har noen tilbud. I tillegg har de samme noen hytter i området som brukes som utleiehytter.

Utleiehytter Statskog og Røros fjellstyre

Åpne buer og koier hos Statskog

Turplanlegger, turtips og hytter/buer – Ut.no

Bilde som illustrerer kiting på Storwartz gruver

KONTAKTINFORMASJON

Ragnhild Trønnes
Tlf.: 911 98 870
E-post: Ragnhild.Tronnes@os.kommune.no

X