Opplæring og integrering

Opplæring og integrering

Her finner du informasjon om opplæring og integrering i kommunen. Røros Voksenopplæringssenter tilbyr blant annet opplæring for voksne med særskilte behov og norsk for fremmedspråklige.

SIST OPPDATERT: 03.09. 2023 - 22:26
[easy-social-share]

Opplæring og integrering

Røros Voksenopplæringssenter

Voksenopplæring i Røros er organisert gjennom et kommunalt voksenopplæringssenter

Røros Voksenopplæringssenter tilbyr opplæring for voksne som har rettigheter til dette gitt i Opplæringsloven eller Integreringsloven.

Det er tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige, grunnskoleopplæring og spesial-pedagogiske opplæringstilbud etter søknad. Dette inkluderer både voksne utviklingshemmede og mennesker med afasi, etter slag eller ulykke, med behov for ny tale- og skriveopplæring.

 

Flyktningetjeneste

Røros Kommune bosetter flyktninger etter avtale med IMDi. Flyktningetjenesten har ansvar for mottak og bosetting av flyktninger.

Tjenesten gir praktisk bistand og veiledning til alle grupper innvandrerer i Røros kommune, både flyktninger og andre innvandrere som har fått innvilget oppholdstillatelse av Utlendingdsdirektoratet (UDI).

Den kommunale flyktningtjenesten er organisert under voksenopplæringssenteret og holder til i samme lokaler, som vi leier ved Røros videregående skole.

 

Integrering

Voksenopplæringssenteret og flyktningetjenesten samarbeider om innhold og gjennomføring av introduksjonsprogrammet for de flyktningene som deltar i dette. Målet med integreringsprogrammet er å kvalifisere flyktningene til arbeid og gjennom dette muligheten for inntekt og et selvstendig liv.

Avdeling for spesialpedagogikk

Mennesker med særskilte behov kan få tildelt ressurser for spesialpedagogisk opplæring etter søknad. Ta kontakt om dette er ønskelig.

AFASI

Dersom du lider av afasi etter for eksempel slag eller trafikkulykke, kan vi være behjelpelig med nødvendig opplæring.

Norsk for fremmedspråklige

Undervisning i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere

1. Røros voksenopplæring tilbyr undervisning i norsk og samfunnskunnskap. Tilbudet gjelder for bosatte flyktninger og folk som har fått familiegjenforening med nordiske statsborgere.
Arbeidsinnvandrere kan etter avtale og betaling, benytte seg av tilbudet.

Omfang og mål for opplæringen fastsettes etter individuell vurdering og er avhengig av grunnlaget for oppholdstillatelsen og tidligere gjennomført skolegang.

2. Røros voksenopplæring tilbyr også grunnskoleopplæring til flyktninger som en kvalifisering til videregående skole.

3. Hvert semester gis det mulighet for privatister og innvandrere til å avlegge norskprøve A1-A2-B1-B2 og «Statsborgerskapsprøven». Påmelding skjer via Kompetanse Norge (tidligere VOX) sin nettportal.

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten er ansvarlig for bosetting av flyktninger og bistand i forbindelse med hjem og fritid.

Flyktningetjenesten og voksenopplæringssenteret samarbeider om karriereveiledning og gjennomføring av introduksjonsprogrammet for  innvandrere som har rettigheter til dette.

Kontaktinformasjon

Vi leier lokaler hos Røros videregående skole.

Røros Voksenopplæringssenter
Sundveien 12
7374 Røros

Virksomhetsleder
Toril Aastad Tronshart
Tlf: 932 83 219
E-post: toril.tronshart@roros.kommune.no

Flyktningetjenesten
Jo Inge Indset
Beate Ramlo
Lena Skogås

Spes.ped teamet
Pål Storø
Gudlaug Blæsterdalen
Eva Line Nilsen

Norskopplæring

Olav Harald Kne
Carl Georg Konow
Lisbet Høsøien Granrud
Egil Arne Nordås
Leila Sundt

X