Opplæring og integrering

Opplæring og integrering

Her finner du informasjon om opplæring og integrering i kommunen. Røros Voksenopplæringssenter tilbyr blant annet opplæring for voksne med særskilte behov og norsk for fremmedspråklige.

SIST OPPDATERT: 27.10. 2022 - 13:14
[easy-social-share]

Opplæring og integrering

Røros Voksenopplæringssenter tilbyr opplæring for voksne som har rettigheter til dette. Dette inkluderer norsk for fremmedspråklige med rett til opplæring og spesial-pedagogisk tilbud etter søknad.

Røros Voksenopplæringssenter

Voksenopplæringa i Røros er organisert gjennom et kommunalt voksenopplæringssenter. Det gir opplæring til voksne med særskilte behov utfra søknad om ressurser. Dette inkluderer både voksne utviklingshemmede og mennesker med afasi, etter slag eller ulykke, med behov for ny tale- og skriveopplæring.

Integrering

Voksenopplæringssenteret gir også opplæring i norsk med samfunnsfag for fremmedspråklige, både bosatte flyktninger/introduksjonsdeltakere, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere.

Den kommunale flyktningtjenesten er organisert under voksenopplæringssenteret og holder til i samme lokaler, som vi leier på Røros videregående skole.

Avdeling for spesialpedagogikk

Mennesker med særskilte behov kan få tildelt ressurser for spesialpedagogisk opplæring etter søknad. Ta kontakt om dette er ønskelig.

Afasi

Dersom du lider av afasi etter for eksempel slag eller trafikkulykke, kan vi være behjelpelig med nødvendig opplæring.

Norsk for fremmedspråklige

Undervisning i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere

1. Røros voksenopplæring tilbyr 600 timer undervisning i norsk og samfunnskunnskap. Tilbudet gjelder for bosatte flyktninger og folk som har fått familiegjenforening med nordiske statsborgere. Tilbudet kan utvides utover 600 timer.
Arbeidsinnvandrere kan etter avtale og betaling, benytte seg av tilbudet.

2. Røros voksenopplæring tilbyr også grunnskoleopplæring til flyktninger som en kvalifisering til videregående skole.

3. Hvert semester gis det mulighet for privatister og innvandrere til å avlegge norskprøve A1-A2-B1-B2 og «Statsborgerskapsprøven». Påmelding skjer via Kompetanse Norge (tidligere VOX) sin nettportal.

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten er ansvarlig for bosetting av flyktninger og bistand i forbindelse med hjem og fritid.

Kontaktinformasjon

Vi leier lokaler hos Røros videregående skole.

Røros Voksenopplæringssenter
Sundveien 12
7374 Røros

Avdelingsleder, voksenopplæring
Toril Aastad Tronshart
Tlf: 932 83 219
E-post: toril.tronshart@roros.kommune.no

Flyktningetjenesten
Jo Inge Indset
Beate Ramlo
Lena Skogås

Spes.ped teamet
Bård Langen
Gudlaug Blæsterdalen
Eva Line Nilsen

Norskopplæring

Olav Harald Kne
Carl Georg Konow
Aleksandra Puac
Egil Arne Nordås
Leila Sundt

X