Skal du bygge?

Skal du bygge?

Her finner du alt om byggesaker. Hvordan du søker om å bygge, endre, eller rive. Hvordan du søker om å dele fra eiendom. Du får også svar på hva du kan gjøre uten å søke, og andre vanlige spørsmål om bygge- og delesaker.

SIST OPPDATERT: 19.03. 2024 - 12:59
[easy-social-share]

Bygge, endre eller rive?

Når du skal bygge, endre eller rive et bygg, er hovedregelen at du må få tillatelse fra kommunen først. Det gjelder også hvis du skal endre terrenget på eiendommen din.

Noen mindre byggetiltak kan du søke om selv. Større byggeprosjekter krever at du må bruke fagpersoner, ansvarlig søker, i hele søke- og byggeprosessen. Enkelte små tiltak kan du bygge uten å søke.

Dele eiendom?

Hvis du skal dele eiendommen din i to eller flere deler må du først søke kommunen om tillatelse.

Skal du justere grensen på eiendommen din? Da bør du først ta kontakt med oppmåling, som kan si om det er søknadspliktig eller ikke.

Slik søker du om fradeling

Koble til vann og avløp

Skal du bygge ny bolig, hytte eller næringsbygg, må du sørge for at den blir koblet infrastruktur som; vann, avløp og vei. Når du sender byggesøknaden må du legge med dokumentasjon på dette.

Hvis eiendommen mangler infrastruktur, eller den ikke er i tråd med bestemmelsene i planen, kan kommunen stille krav om at du etablerer eller utbedrer dette.

Mer om tilkobling til offentlig vann og avløp

Søke om utslippstillatelse

Trenger du å legge inn vann i et nytt eller eksisterende bygg, men ikke kan koble det til offentlig avløpsnett? Da må søke om egen utslippstillatelse for avløpsvannet.

Har du spørsmål om dette, kan du ta kontakt med oss.

Forklaring:

 • Innlagt vann er vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg inn i bygningen gjennom ledning.
 • Avløpsvann er avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvann).
Ligger eiendommen i vernesonen?

I Røros kommune ligger mange eiendommer innenfor vernesonen. For disse eiendommene gjelder spesielle regler som du må ta hensyn til når du skal bygge. Disse reglene finner du i reguleringsplanen.

Du kan ta kontakt med byantikvaren i Røros for å finne ut om det du ønsker å bygge er i tråd med bestemmelsene for vernesonen.

Du finner også nyttig informasjon i vår brosjyre til huseiere innenfor vernesona.

Når må du søke om dispensasjon?

Hvis det du ønsker å gjøre ikke er i tråd med plan- og bygningsloven, eller lokale planer og bestemmelser for din eiendom, må du søke om dispensasjon. Både byggetiltak og delesaker kan krever at du får dispensasjon.

Søknaden om dispensasjon sender du inn sammen med byggesøknaden din. Du må også varsle naboer og gjenboere om at du har søkt om dispensasjon.

Se når og hvordan du søker om dispensasjon

Når må du sende nabovarsel?

Du må sende et nabovarsel slik at naboer og gjenboere får se hva du planlegger å gjøre.

Nabovarsel må du sende når du:

 • bygger, endrer eller river et bygg, og dette er søknadspliktig
 • endrer terrenget på din eiendom
 • dele av en eiendom
 • har søkt om dispensasjon fra planer og bestemmelser

Naboliste kan du få fra servicetorget.

I denne veilederen får du svar på hvordan du sender nabovarsel: Orientere naboene og nabovarsel

Hvordan sikre deg seriøse håndverkere?

Det skal være enkelt for deg å velge seriøse håndverkere når du skal bygge eller pusser opp. I veilederen tettpå:Røros får du praktiske råd til hva som er viktig når du skal finne håndverkere.

Hva er en ansvarlig søker?

Når du skal bygge noe som krever at du bruker en fagperson som er ansvarlig for bygget og de tekniske løsningene, så har de også ansvar for å sende inn søknaden for deg. De har da rollen som ansvarlig søker.

Les mer om når du må bruke fagpersoner for å bygge og søke

Skilt og reklame

I Røros kommune gjelder egen vedtekt for skilting, reklameinnretninger og lignende.

I antikvarisk og kulturhistorisk område må du ha samtykke fra kommunen før du kan sette opp skilt, reklameinnretninger og lignende. Et samtykke gjelder “inntil videre” eller for et begrenset tidsrom.

I reguleringsplanen ser du om området ligger i antikvarisk og kulturhistorisk område.

Overordna bestemmelser:

 • Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge, og skal harmonere med bygningen og miljøet rundt.
 • Det skal ikke være mer enn to skilt for hver virksomhet.
 • Skilt og reklameinnretninger skal begrenses mest mulig, og plasseres og utformes slik at det ikke har en negativ uheldig virkning for fasaden og for gatebildet.
 • Reklame på fredede bygninger er ikke tillat.
Illustrasjonsfot Bygge og bo

Trenger du hjelp?

Før du går i gang med byggeprosjektet ditt kan det være lurt å ta kontakt med oss. For noen tiltak er det nødvendig med en forhåndskonferanse tidlig i planleggingsfasen.

Vi tilbyr privatpersoner et gratis veiledningsmøte på 15 minutter om generelle byggesaksspørsmål. Vi kan også svare på spørsmål som du har inne til behandling. Du kan bestille møte via servicetorget.

På møtet kan vi gi veiledning i hvor man finner informasjon om:

 • Regelverket
 • Kart
 • Planer
 • Søknadsskjema
 • Søknadsplikt

Vi vurderer ikke konkrete byggesaker eller konkrete løsninger, og veiledningen er begrenset til den informasjonen du finner på våre nettsider.

Vi kan ikke hjelpe med:

 • Vurdere om byggetiltaket kan godkjennes
 • Fylle ut søknadsskjemaer eller kontrollere søknaden din
 • Vurdere om dokumentasjonen er god nok for å få behandlet saken
 • Vurdere en sak som er til behandling
 • Spørsmål knyttet til kommunale bygg, avkjørsel/vei eller vann- og avløp
 • Byggeplaner eller ulovligheter på andres eiendom
 • Privatrettslige spørsmål

Du kan bestille situasjonskart, kopi av tidligere tillatelser og liste over naboer og gjenboere fra servicetorget. Vi anbefaler alltid å lese på kommunens nettsider før du kontakter oss.

Om forhåndskonferanse

Dersom du ønsker en mer detaljert avklaring av planer og bestemmelser for din eiendom og/eller rammene for videre saksbehandling, kan du bestille en forhåndskonferanse.

En forhåndskonferanse er et møte mellom byggesaksbehandler og deg som skal bygge (tiltakshaver og/eller ansvarlig søker). Hensikten er å avklare rammer og forutsetninger for tiltaket, og bør holdes før du sender byggesøknaden. På møtet legger du fram byggeplanene, og byggesaksbehandler orienterer om kommunale planer, bestemmelser og krav som er relevant for tiltaket. Du må på forhånd gi kommunen de opplysningene som er nødvendig for at vi skal kunne forberede forhåndskonferansen best mulig. Dette betyr at du må sende over kart som viser tiltaket, tegninger av tiltaket, skriftlig beskrivelse av det du ønsker å gjøre og spørsmålene du har.

Forhåndskonferanse kan brukes i forbindelse med byggesaker og delesaker, uavhengig av størrelse og vanskelighetsgrad. De kan også brukes i byggesaker som ikke er søknadspliktige.

For tiltak som krever ansvarlig foretak bør både du og firmaet du har engasjert delta på møtet.

 

Mer om hva en forhåndskonferanse er, og når du må ha det

Hva kan du ikke få svar på i forhåndskonferansen?
Vi kan ikke gå gjennom søknaden din for å bekrefte at den er komplett, eller gi svar på om søknaden blir godkjent. Dette vurderer vi når vi har fått søknaden din til behandling.

Pris
Forhåndskonferanser er en gebyrbelagt tjeneste. Se priser for byggesak

Bestill forhåndskonferanse:
Fyll ut og send oss bestillingsskjema for forhåndskonferanse.

Er du usikker på om du trenger en forhåndskonferanse? Da kan du spørre oss.

Kontakt oss på:

Telefon: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no
Postadresse: Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros
Besøksadresse: Servicetorget i Bergmannsgata 23 Se åpningstider

Sommerstengt

Byggesakskontoret har sommerstengt i uke 29,30 og 31

X