Søke om dispensasjon

Søke om dispensasjon

Noen byggetiltak og delesaker krever at du får dispensasjon fra bestemmelsene i planene som gjelder for din eiendom.

Her får du svar på hva en dispensasjon er. Når du må søke om dispensasjon, og hvordan du søker.

SIST OPPDATERT: 22.02. 2022 - 11:53

Hva er en dispensasjon?

Det finnes arealplaner for alle eiendommer i kommunen. Det kan være både kommuneplanens areadel og lokale reguleringsplaner. Planene viser hvordan eiendommen din kan brukes og er juridisk bindende.

Hvis du ønsker å bygge, rive, dele eller endre noe slik at det blir i strid med planen(e) må du søke om unntak (dispensasjon) fra reglene.

Planene som gjelder for din eiendom finner du i vår kartløsning. Skriv inn adressen i søkefeltet oppe til venstre i kartet. Du finner kommuneplan med delplaner og reguleringsplan.

Når kan du få dispensasjon?

Alle arealplaner har vært gjennom en omfattende politisk prosess, hvor naboer, interesseorganisasjoner og andre har hatt mulighet til å påvirke.

En plan skal være forutsigbar slik at alle vet hva som gjelder for sitt område. Derfor skal kommunen kun unntaksvis gi dispensasjon.

En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir deg tillatelse til å fravike planen i det konkrete tilfellet søknaden din gjelder.

Du kan få en dispensasjon dersom:

  • formålet med bestemmelsen du søker dispensasjon fra ikke blir vesentlig tilsidesatt
  • fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene ved en samlet vurdering

Begge disse vilkårene må være oppfylt for at kommunen kan vurdere å gi dispensasjon.

Slik søker du om dispensasjon

  • I søknaden må du fortelle hva du søker dispensasjon fra, og begrunne søknaden din. Vi anbefaler at du skriver noe om hvorfor du mener at søknaden oppfyller vilkårene for å gi dispensasjon.
  • Du må også varsle naboer og gjenboere før du sender dispensasjonssøknaden til kommunen.
  • I mange tilfeller vil det være nødvendig med situasjonskart og tegninger av tiltaket for å kunne ta stilling til dispensasjonssøknaden.

Les mer i dispensasjonsveilederen (Statsforvalteren i Trøndelag)

Last ned søknadsskjema

Hva må jeg betale for å søke om dispensasjon?

Du må betale for å få søknaden om dispensasjon behandlet hos kommunen. Prisen avhenger av om saken må sendes ut på høring.

Når vi har behandlet søknaden din, sender vi en faktura basert på de gebyrene som gjelder for det året søknaden er levert komplett.

Mer om priser for behandling av dispensasjon- og byggesøknad

X