Bergstadstipend

Bergstadstipend

Her finner du informasjon om Bergstadstipendet som Røros kommune hvert år kan dele ut.

SIST OPPDATERT: 25.03. 2024 - 11:54
[easy-social-share]

Bergstadstipend

Helt siden 1972 har Røros Kommune delt ut Bergstadstipendet.

Stipendet kan søkes av kunstnere, kulturarbeidere eller forskere som gjennom sitt arbeid er knyttet opp til Rørosdistriktet.

Når er søknadsfrist?

Søknadsfrist for Bergstadstipendet er 1. mai.

Hvor stort er stipendet?

Stipendet består i dag av en gavesjekk på 25 000,-

Jeg vil søke! Hva gjør jeg?

Les vedtektene for stipendet – og skriv en søknad! Søknaden sender du til:

Røros Kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros

eller

postmottak@roros.kommune.no

Vedtekter Bergstadstipendet

Røros kommune kan hvert år dele ut Bergstadstipendet. Stipendets betegnelse er Røros kommunes Bergstadstipend.

  • Stipendet kan søkes av kulturarbeidere, kunstnere eller forskere som gjennom sitt arbeid, kontinuerlig eller prosjektrettet, er knyttet opp til Rørosdistriktet. Søknaden skal inneholde opplysninger om hvilke relasjoner søkeren gjennom sitt arbeide har til Rørosdistriktet.
  • Søknaden må være kommunen i hende senest 1. mai hvert år, og det kunngjøres i lokalpressen og på kommunens hjemmeside.
  • Formannskapet avgjør hvert år på grunnlag av søknadene om stipendet skal utdeles, og eventuelt hvem mottakeren skal være.
  • Den som tildeles Bergstadstipendet skal i forbindelse med utdelingen på Røros eksponere arbeidet som er grunnlaget for tildelingen.
  • Stipendet består av en gavesjekk som for tiden utgjør kr 25 000,-.

Revidert i Røros Kommunestyre 15.12.2022

Mottagere av Bergstadstipendet

1972 – Maler Roar M. Bye
1973 – Musiker Sven Nyhus
1974 – Musiker Rolf Nyhus
1975 – * Ikke utdelt
1976 – Mosaikker Harriet Backer Ziolko
1977 – Grafiker Solfrid Aksnes
1978 – Maler Harald Risberg
1979 – * Ikke utdelt
1980 – * Ikke utdelt
1981 – Keramiker Tor-Geir Leander Henriken
1982 – Forsker og bergingeniør Haavard Gjestland
1983 – Maler Lorents Aage Nagelhus
1984 – Kunsthåndverker/sølvsmed Trude Ingreråk Randen
1985 – Tekstilkunstner/grafiker/maler Astrid Wallster Holdbakk
1986 – Maler Jan Erik Wilgohs
1987 – Sanger/organist Ingrid Nyhus
1988 – * Ikke utdelt
1989 – Bibliografi-forfatter Hans Svenne
1990 – Konsernsjef Håg A/S Torgeir Mjør Grimsrud
1991 – Musiker Tor Espen Aspaas
1992 – * Ikke utdelt
1993 – * Ikke utdelt
1994 – * Ikke utdelt
1995 – Fotokunstner Gunnar Røsand
1996 – Arnold Langøien
1997 – Fotograf Arne A. Tønset
1998 – Fotograf Ingrid Eide
1999 – Eva Ødegård og Unni Ryen
2000 – Fiolinist Henry Hicks
2001 – Glasskunstner Hans Jørgen Skansbo
2002 – * Ikke utdelt
2003- * Ikke utdelt
2004- Fotograf Stein Werner Eriksen
2005- Smed Jo Bjørner Haugom
2006- Folkemusikkprosjekt v/Olav Luksengård Mjelva og Jon Ole Morken
2007- Figurteaterinstruktør Mette Laine Rasmussen
2008 – Musiker Siri Snortheim
2009 – Musiker Vegard Kjøsnes
2010 – Sølvsmed Eva Line Nilsen
2011 – Ordbokforfattere Kari Indseth og Ingeborg Donali
2012 – Musiker Ingrid Graftås
2013 – Musiker Mads Kuraas
2014 – Gullsmed og filigransølvsmed Marte Sandnes Ophus
2015 – Sanger og forteller Kirsti Sæter og musiker Jo Ryen
2016 – Skuespiller Axel Barø Aasen
2017 – Musiker og tekstforfatter Vegar Dahl
2018 – Kunstmaler Eli Wintervold
2019 –  Kunsthåndverker Laila Mari Brandsfjell
2020 – Illustratør og kunstner Oline Bergebakken Sundt
2021 – Kunstmaler Christer Tamnes Tronsmed
2022 – Keramiker Sissel Wathne
2023 – Forfatter Ragnar Kokkvoll

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning
X