Bergstadstipend

Bergstadstipend

Her finner du informasjon om Bergstadstipendet som Røros kommune hvert år kan dele ut.

SIST OPPDATERT: 18.08. 2017 - 15:32

Bergstadstipend

Stipendet kan søkes av kunstnere, kulturarbeidere eller forskere som gjennom sitt arbeid er knyttet opp til Rørosdistriktet.

Bergstadstipendet delt ut siden 1972

Helt siden 1972 har Røros Kommune delt ut stipend til kulturarbeidere, kunstnere og forskere – som gjennom sitt arbeid, enten prosjektrettet eller kontinuerlig – er knyttet til Rørosdistriktet.

Når er søknadsfrist?

Søknadsfrist for Bergstadstipendet er 1. mai.

Hvor stort er stipendet?

Stipendet består i dag av en gavesjekk på 15 000,-

Jeg vil søke! Hva gjør jeg?

Les statuttene for stipendet – og skriv en søknad! Søknaden sender du til:

Røros Kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros

eller

postmottak@roros.kommune.no

Statutter Bergstadstipendet

Røros kommune kan hvert år dele ut Bergstadstipendet. Stipendets betegnelse er Røros kommunes Bergstadstipend.

  • Stipendet kan søkes av kulturarbeidere, kunstnere eller forskere som gjennom sitt arbeid, kontinuerlig eller prosjektrettet, er knyttet opp til Rørosdistriktet. Søknaden skal inneholde opplysninger om hvilke relasjoner søkeren gjennom sitt arbeide har til Rørosdistriktet.
  • Søknaden må være kommunen i hende senest 1. mai hvert år, og det kunngjøres i lokalpressen og på kommunens hjemmeside.
  • Formannskapet avgjør hvert år på grunnlag av søknadene om stipendet skal utdeles, og eventuelt hvem mottakeren skal være.
  • Den som tildeles Bergstadstipendet skal i forbindelse med utdelingen på Røros eksponere arbeidet som er grunnlaget for tildelingen.
  • Stipendet består av en gavesjekk som for tiden utgjør kr 15 000,-.

Vedtatt i Røros Kommunestyre 24.09.2015

Mottagere av Bergstadstipendet 2012 - 2017

2017 – Musiker & tekstforfatter Vegar Dahl
2016 – Skuespiller Axel Barø Aasen
2015 – Forteller og sanger Kirsti Sæter og Musiker Jo Ryen
2014 – Gullsmed og filigransølvsmed Marte Sandnes Ophus
2013 – Musiker Mads Kuraas
2012 – Musiker Ingrid Graftås

X