Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er et kommunalt tilbud for veiledning og oppfølging til å endre levevaner. Tilbudet er av typen lavterskel, noe som betyr at man kan ta kontakt på egenhånd uten henvisning fra lege, samt at kostnaden er symbolsk.

SIST OPPDATERT: 11.09. 2020 - 17:20
[easy-social-share]

Frisklivssentralen Røros

Frisklivssentralen i Røros Kommune  er et kommunalt tilbud for veiledning og oppfølging til å endre levevaner. Hovedfokus er innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen skal i tillegg ha kjennskap til, stimulere og legge til rett for ulike tilbud for fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Frisklivstilbudet har til hensikt å fremme helse og forebygge sykdom. Tilbudet er derfor spesielt rettet mot personer som har økt risiko for sykdom eller har en diagnose hvor fysisk aktivitet, endret kosthold og røykeslutt har en forebyggende effekt. Oppfølging ved frisklivssentralen skal være et tilbud for dem som ikke får til å benytte andre eksisterende tilbud.  Frisklivstilbudet har også til hensikt å redusere sosiale ulikheter i helse.

Frisklivsresept

En frisklivsresept består av en individuell helsesamtale i starten for å kartlegge den enkeltes behov og ønsker for å komme i gang med endringsprosessen. I fellesskap utarbeides mål og plan for din livsstilsendring. Deltakere med frisklivsresept får tilbud om en 12 ukers periode med aktivitet i ulike treningsgrupper. I tillegg vil vi bidra med individuell oppfølging etter behov. Ved avsluttet periode gjennomføres en ny helsesamtale.

Noe av målet med helsesamtalen er å bygge opp din mestringsfølelse, kapasitet og funksjon, slik at du fungerer bedre i hverdagen. Motivasjon og hjelp til å finne aktiviteter som du selv kan gjøre og som passer deg, bidrar vi også med.

En frisklivsresept kan forskrives av fastlegen, NAV og øvrig helsepersonell. I tillegg er det mulig å henvise seg selv.

Varighet og pris

En frisklivsresept koster 300 kr og varer i 12 uker. Kun frisklivssamtale uten deltagelse i gruppe koster 100 kr.

Oppfølging etter deltakelse

For å styrke din mulighet til å opprettholde din nye helseatferd, tilbyr vi oppfølging i inntil ett år etter endt periode. Dette kan være i form av telefonsamtaler, sms, e-post eller personlige frisklivssamtaler.

Timeplan

Er du med på Frisklivsresept har du tilbud om gruppetrening 2 ganger pr uke.

Tirsdag kl 10-11: Trening på Aktivteten i Tollef Bredals vei. Individuell oppvarming på mølle, sykkel eller elipsemaskin. Deretter sirkeltrening med ulike styrkeøvelser i salen.

Torsdag kl 15-16: Trening i den gamle gymsalen i Verket. Fokuset her er utholdenhetstrening. Dette er opprinnelig ei økt med uteaktivitet, men vi kjører inne ut Mars grunnet vær og føreforhold.

Dørstokkmila 18+: Torsdager i tidsrommet 13-14 i den gamle gymsalen i Verket.

Kurs
Snus og røykeslutt

Den nasjonale røyketelefonen ble nedlagt 1.januar 2017, men kvalifisert hjelp finnes likevel gjennom Frisklivssentralen som har godkjent sluttveileder av Helsedirektoratet.
Frisklivssentralen kan tilby både individuell og gruppebasert oppfølging for de som ønsker å slutte med snus eller røyk.

Om du går med tanker om snus eller røykeslutt på egenhånd, anbefales nettportalen Slutta.no og appen Slutta. Her finnes mye nyttig informasjon.

Dørstokkmila 18+

Dørstokkmila 18+ er et  aktivitetstilbud i regi av Frisklivssentralen, Avdeling for psykisk helse- og rustjeneste i Røros Kommune og NAV.

Tilbudet for alle innbyggere i Røros Kommune over 18 år som synes det er tungt å komme i gang med aktivitet på egenhånd, sliter med å finne den rette motivasjonen og som savner en sosial samlingsarena. Tilbudet er gratis og finner sted i den gamle «Gymsalen» i Verket Røros  mellom kl 13 og 14 på torsdager. Her er det bare å møte opp. Ingen påmelding kreves.

Illustrasjonsfoto for Helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen Røros
Øverhagaen 5
7374 Røros
Tlf: 95 83 15 38
E-post: frode.bukkvoll@roros.kommune.no

X