Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er et kommunalt tilbud for veiledning og oppfølging til å endre levevaner. Tilbudet er av typen lavterskel, noe som betyr at man kan ta kontakt på egenhånd uten henvisning fra lege, samt at kostnaden er symbolsk.

SIST OPPDATERT: 20.01. 2023 - 09:09
[easy-social-share]

Frisklivssentralen Røros

Frisklivssentralen i Røros Kommune  er et kommunalt tilbud for veiledning og oppfølging til å endre levevaner. Hovedfokus er innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen skal i tillegg ha kjennskap til, stimulere og legge til rett for ulike tilbud for fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Frisklivstilbudet har til hensikt å fremme helse og forebygge sykdom. Tilbudet er derfor spesielt rettet mot personer som har økt risiko for sykdom eller har en diagnose hvor fysisk aktivitet, endret kosthold og røykeslutt har en forebyggende effekt. Oppfølging ved frisklivssentralen skal være et tilbud for dem som ikke får til å benytte andre eksisterende tilbud.  Frisklivstilbudet har også til hensikt å redusere sosiale ulikheter i helse.

Frisklivsresept

En frisklivsresept består av en individuell helsesamtale i starten for å kartlegge den enkeltes behov og ønsker for å komme i gang med endringsprosessen. I fellesskap utarbeides mål og plan for din livsstilsendring. Deltakere med frisklivsresept får tilbud om en 12 ukers periode med aktivitet i ulike treningsgrupper. I tillegg vil vi bidra med individuell oppfølging etter behov. Ved avsluttet periode gjennomføres en ny helsesamtale.

Noe av målet med helsesamtalen er å bygge opp din mestringsfølelse, kapasitet og funksjon, slik at du fungerer bedre i hverdagen. Motivasjon og hjelp til å finne aktiviteter som du selv kan gjøre og som passer deg, bidrar vi også med.

En frisklivsresept kan forskrives av fastlegen, NAV og øvrig helsepersonell. I tillegg er det mulig å henvise seg selv.

Varighet og pris

En frisklivsresept koster 350 kr og varer i 12 uker. Kun frisklivssamtale uten deltagelse i gruppe koster 100 kr.

Timeplan

Er du med på Frisklivsresept har du tilbud om gruppetrening 2 ganger pr uke.

Tirsdag kl 8.30-9.30: Trening i salen på Øverhagaen 7. Individuell oppvarming på mølle og sykkel. Deretter sirkeltrening med ulike styrkeøvelser i salen.

Fredag kl 13-14: Trening i salen på Øverhagaen 7. Fokuset her er utholdenhetstrening. Dette er opprinnelig ei økt med uteaktivitet, men vi kjører inne ut Mars grunnet vær og føreforhold.

Kurs

Ryggskole
Har du slitt med ryggplager over tid og føler du trenger hjelp til å komme videre, kan dette være aktuelt for deg. Kurset vil gå over 6 uker, og det blir en blanding av trening og teori/undervisning om ryggen og dens funksjon.
Kostnaden for deltakelse vil være et obligatorisk beløp på 600kr for undervisningene. Dette dekkes ikke av frikort. Det vil også være en obligatorisk oppstartsundersøkelse på 185kr, samt egenandel 102kr per treningsøkt man møter opp på. Oppstartsundersøkelse og treningstakster dekkes av frikort.

Artroseskole
Artroseskole er et kurs- og oppfølgingstilbud for personer med kne- og/eller hofteartrose, eller for personer som har en degenerativ menisk. Deltakelse innebærer innledende undersøkelse og kartlegging hos fysioterapeut, pasientundervisning, og 6 ukers treningsprogram, med trening 2 ganger i uka, veiledet av fysioterapeut.
Kostnaden for deltakelse vil være et obligatorisk beløp på 600kr for undervisningene. Det vil også være en obligatorisk oppstartsundersøkelse på 185kr, samt egenandel 102kr per treningsøkt man møter opp på. Oppstartsundersøkelse og treningstakster dekkes av frikort.

Illustrasjonsfoto for Helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen Røros
Øverhagaen 7
7374 Røros
Tlf: 98 90 66 93
E-post: julie.zulow@roros.kommune.no

X