Fakturainformasjon for leverandører

Fakturainformasjon for leverandører

På denne siden finner du fakturainformasjon for leverandører av varer og tjenester til Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 30.06. 2021 - 13:45

Fakturainformasjon for leverandører

Røros kommune har organisasjonsnummer 939 898 743.

Fra 1. juli 2012 skal alle som sender faktura til offentlige virksomheter gjøre dette elektronisk, ref; “Det gode innkjøp“. Røros kommune er registrert i ELMA som mottager av elektronisk faktura.

Alle leverandører som har jevnlig fakturering av Røros kommune skal levere disse som e-faktura fra 01.01.2017.

Øvrige fakturakrav

Kommunen har netto forfallstid 30 dager.
På fakturaen må tydelig framgå bestillers navn og etat.

Papirfakturaer og fakturaer per e-post

I en overgangsperiode er det mulig for små leverandører av enkeltstående fakturaer å sende oss papirfakturaer (for skanning) og PDF-fakturaer pr e-post.

Papirfakturaer sendes til vår fakturaadresse:

Røros kommune
Fakturamottak
Postboks 8998
7439 Trondheim

Merk at adressene kun er for faktura og kredittnota.

PDF-fakturaer sendes til vår elektroniske fakturaadresse:

invoice.8998@kollektor.no

NB: Vennligst legg merke til endret e-post adresse for PDF fakturaer.

Luftfoto av Røros sentrum og fjellene i bakgrunnen

Kontaktinformasjon

Røros kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros
Tlf: 72 41 19 00

Eventuelle spørsmål kan rettes til: regnskap@holtalen.kommune.no

X