Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen er et frivillig tilsyn- og aktivitetstilbud for barna i 1. til 4. trinn. SFO skal legge til rette for lek, omsorg, allsidige aktiviteter og sosial læring med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser.

SIST OPPDATERT: 30.08. 2021 - 14:16

Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før og etter skoletid, kan du melde det på SFO som er skolens fritidsordning. På SFO får barnet en trygg oppholdsplass med omsorgsfulle voksne rundt seg. Her kan barnet leke både ute og inne, og delta i kultur- og fritidsaktiviteter tilpasset sitt behov.

SFO er et frivillig tilbud til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn. SFO ved grunnskoler med barnetrinn drives i samsvar med Opplæringsloven § 13-7.

Betalingssatser fra 01.01.2021

100% plass kr 2.887,00
60% plass kr 2.075,00
40% plass kr 1.440,00

Kostpenger
100% plass kr 225,00
60% plass kr 135,00
40% plass kr 90,00

Det gis 12,5 % søskenmoderasjon.
Juli måned er betalingsfri.

Kjøp av enkeltdag
For et barn kr 250,00.
For søskenpar kr 469,00
(inkl. 12,5% søskenmoderasjon)

Åpningstider

Mandag–fredag, kl.06.45- 16.30

 

På skolens fridager er det åpent etter påmelding.

SFO holder helt stengt de to siste ukene i juli og første uke i august.

Åpningstider Glåmos SFO :
Mandag – fredag 07.00-15.30

Vedtekter
Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Kontaktinformasjon

SFO Røros skole
Tlf: 72 40 93 27
Tlf. 1. trinn: 464 90 173
Tlf. 2. – 4. trinn:  454 67 874

Leder
Anne-Britt Aasberg
Tlf: 913 89 050
E-post: anne.britt.aasberg@roros.kommune.no

Adresse
Sundveien 7
7374 Røros

SFO Brekken Oppvekst- og lokalsenter
Tlf: 477 56 159
E-post: brekkenskole@roros.kommune.no
Borgosveien 2
7370 Brekkebygd

SFO Glåmos oppvekstsenter
Leder
Aashild Sandvik
Tlf: Glåmos oppvekstsenter  724 1 9 8 29/ 477 97 571
E-post: aashild.sandvik@roros.kommune.no

Adresse
Glåmosveien 25
7372 Glåmos

X