Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen er et frivillig tilsyn og aktivitetstilbud for barna på trinn 1 – 4. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Dette følger av opplæringsloven § 13-7. Rammeplan for SFO kom høsten 2021 og presiserer og utdyper verdigrunnlaget for SFO.

SIST OPPDATERT: 05.06. 2023 - 13:48
[easy-social-share]

Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før og etter skoletid, kan du melde det på SFO som er skolens fritidsordning. På SFO får barnet en trygg oppholdsplass med omsorgsfulle voksne rundt seg. Her kan barnet leke både ute og inne, og delta i kultur- og fritidsaktiviteter tilpasset sitt behov.

SFO er et frivillig tilbud til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn. SFO ved grunnskoler med barnetrinn drives i samsvar med Opplæringsloven § 13-7, og rammeplan for SFO.

 • Fra 01.08.2023 gjelder nye bestemmelser for SFO for elever på 1.-2. trinn. Det gis tilbud om 12 timer gratis SFO pr. uke fordelt på 5 dager. Det betales for kost.
  Timene legges ulikt på kommunens 3 barneskoler på grunn av ulik organisering av skoledagene.
  Røros:                  Fra skoleslutt til kl. 15:40
  Glåmos:               Fra skoleslutt til kl. 15:45
  Brekken:             Fra skoleslutt til kl. 16:20
 • 12 timer gratis SFO gir rett til 2 hele dager SFO pr. uke i skoleferiene. Ved ytterligere behov i skoleferier, kan det kjøpes enkeltdager. Det gis ikke mulighet til å søke 100 % plass for sommerferien.
 • Ved behov for SFO utover de 12 fastlagte gratis-timene, kan det søkes om 100 % plass. Da kan man også benytte SFO fult ut i skolens ferier.
 • For elever ved 3.-4. trinn , videreføres ordningen med 40, 60 og 100 % plass (2, 3 eller 5 dager pr. uke.)

SØKNAD OM SFO-PLASS LEGGES INN I  VISMA FLYT SKOLE.

Betalingssatser

Her finner du oversikt over gebyrene.

Betalingssatser fra 01.08.2023:
For elever på 1.- 2. trinn :

 • 100 % plass kr 1.346,00

For elever på 3. – 4. trinn :

 • 100% plass kr 2.982.,00
 • 60% plass kr 2.143,00
 • 40% plass kr 1.487,00

Kostpenger kommer i tillegg til alle som benytter SFO:

5 dager pr. uke kr 235,00
3 dager pr uke kr 141,00
2 dager pr uke kr 94,00

Det gis 13% søskenmoderasjon.

Familier med lav inntekt kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjøres i Visma Flyt Skole.

Juli måned er betalingsfri.

Kjøp av enkeltdag
For et barn kr 260,00.
For søskenpar kr 486,00 inkl. søskenmoderasjon.

Gebyr på kr 300,00 kreves om barnet blir hentet etter 16:30 eller etter makstid for 12 timer gratis SFO, Jfr. Vedtekter for SFO.

Åpningstider

Røros SFO:       Mandag – fredag kl. 06.45 – 16.30

Glåmos SFO :   Mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30

Brekken SFO : Mandag – fredag kl. 07.00 – 16.30

På skolens fridager er det åpent etter påmelding.

SFO holder helt stengt de to siste ukene i juli og første uke i august.

Vedtekter
Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Kontaktinformasjon

SFO Røros skole
Tlf: 72 40 93 27
Tlf. 1. trinn: 464 90 173
Tlf. 2. – 4. trinn:  454 67 874

Leder
Anne-Britt Aasberg
Tlf: 913 89 050
E-post: anne.britt.aasberg@roros.kommune.no

Adresse
Sundveien 7
7374 Røros

SFO Brekken Oppvekst- og lokalsenter
Tlf: 477 56 159
E-post: brekkenskole@roros.kommune.no
Borgosveien 2
7370 Brekkebygd

SFO Glåmos oppvekstsenter
Leder
Aashild Sandvik
Tlf: Glåmos oppvekstsenter  724 1 9 8 29/ 477 97 571
E-post: aashild.sandvik@roros.kommune.no

Adresse
Glåmosveien 25
7372 Glåmos

X