Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel

Her finner du informasjon om kommuneplanens arealdel. Arealdelen viser hvor i kommunen utbyging kan skje og hvilke arealer som skal brukes til hva.

SIST OPPDATERT: 17.01. 2023 - 07:49
[easy-social-share]

Kommuneplanens arealdel

Arealdelen skal være med å sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning av areal-, natur- og kulturmiljøressursene i kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Arealdelen skal vise hvor i kommunen utbygging kan skje og hvilke arealer som skal brukes til landbruk, natur eller friluftsliv.

Kommuneplanens arealdel 2019–2029

Gjeldende arealdel ble vedtatt 27.05.2021 og består av arealkart, bestemmelser, rammer og retningslinjer for bruken av planen. I tillegg er det utarbeidet områdebeskrivelser.

Plandokumenter

Planregister og plankart

Alle arealplaner i Røros kommune er digitalisert og tilgjengelige på nett. For eldre planer finnes i flere tilfeller kun planomriss i kartløsningen og skannet plankart- og evt bestemmelsesdokument. Informasjon om alle planforslag skal finnes i planregisteret.

Planregister er betegnelsen som brukes i plan- og bygningsloven (PBL) om lovbestemt og åpen informasjon om kommunens arealplaner. Alle vedtatte og gjeldende arealplaner (reguleringsplaner og kommuneplan) finnes i planregisteret. For planforslag finnes planomrisset. Informasjonen består hovedsakelig av plankart, planbestemmelser og utvalgt informasjon fra saksbehandlingen og kan nås gjennom kommunenskarttjeneste.

Slik bruker du kartløsningen
Zoom og forflytning i kartet gjøres ved å benytte knapper i nedre høyre hjørne av skjermen eller ved hjelp av venstre museknapp og hjulet på musa.
Søk gjøres i felles søkefelt. Her kan det søkes på eiendom, adresse, stedsnavn eller navn for eksempel på skole. Eiendom angis med gårdsnr/bruksnr, adresse angis med veinavn.
Slå av og på karttemaer gjøres i feltet med kommunevåpenet. Om man for eksempel ønsker å se karttema innen reguleringsplaner hakes det av for dette. Noen karttema kommer ikke til syne i kartet før du har zoomet deg inn til en viss målestokk.
Informasjon om eiendom fås ved å klikke i eiendommen og velge «mer info». Det kommer da opp en liste over informasjon knyttet til eiendommen, herunder arealplaner.

En mer omfattende brukerveiledning finnes under «Hjelp» i øvre venstre hjørne.

Her finner du kartløsningen

Her finner du planregisteret

Mer om stedsutvikling og arealplanlegging

Vil du lese mer om hvordan vi jobber med stedsutvikling, og hva vi jobber med nå? Har du ønsker og innspill til stedsutvikling i Røros kommune? Besøk vår side for å lese mer og gi dine innspill:

Stedsutvikling og arealplanlegging

Illustrasjonsfoto Politikk

Kontakt oss

Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23

7374 Røros

Tlf: 72 41 94 00

E-post: postmottak@roros.kommune.no

X