Tilskudd, priser og stipender

Tilskudd, priser og stipender

Her finner du informasjon om tilskudd, priser og stipender. Vi har forskjellige støtteordninger innen kultur og idrett, i  tillegg til at vi deler ut  både stipender og priser innenfor feltet.

SIST OPPDATERT: 20.09. 2023 - 11:33
[easy-social-share]

Et godt kulturtilbud lager vi sammen!

Kultur- og idrettslivet favner vidt – og all aktivitet og engasjement er viktig for både enkeltpersoner og samfunnet. Røros kommune har både stipend- og støtteordninger som skal bidra til et bredt og godt kulturtilbud. Større arrangement, tilbud for barn og ungdom og et inkluderende kulturliv er noen av de områdene vi prioriterer.

Tilskudd

Røros kommune har disse tilskuddsordningene innen kultur- og idrettsfeltet:

  • Arrangementsstøtte (støtte til større arrangement)
  • Tilskudd til fritidskulturlivet
  • Ung kultur
  • Prosjektstøtte
  • Tilskudd til idrettsformål

Du finner informasjon om de forskjellige støtteordningene og hvordan du kan søke her:

Tilskudd til kultur og idrett

Kulturpris og frivilligpris

Røros kommune har to priser som deles ut innenfor kulturfeltet:

Bergstadstipendet

Røros kommune deler hvert år ut Bergstadstipendet. Stipendet deles ut på grunnlag av søknad. Mer informasjon om Bergstadstipendet finner du her:

Bergstadstipendet

Tilskudd til komiteer og korps

Tilskudd til komiteene for 17. mai i Bergstaden, Glåmos og Brekken fordeles etter vedtak i Kommunestyret 15.12.22 på følgende måte:

  • Bergstaden: 30 000 kroner
  • Brekken: 3 000 kroner
  • Glåmos: 3 000 kroner
Illustrasjonsfoto for Kultur, idrett og fritid

Informasjon

Søknader om tilskudd sendes digitalt.
NB! Gjelder ikke Ung kultur.

Nominasjoner til priser og søknad om tilskudd til Ung kultur sendes til:

postmottak@roros.kommune.no

Eller per post:

Røros Kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Har du spørsmål om tilskuddsordningene eller prisene? Ta kontakt med kulturkontoret. Se mer her: kulturkontoret

X