Tilskudd, priser og stipender

Tilskudd, priser og stipender

Her finner du informasjon om tilskudd, priser og stipender. Vi har  mange ulike støtteordninger for aktører innen kultur og idrett, i  tillegg til at vi deler ut  både stipender og priser innenfor feltet.

SIST OPPDATERT: 11.09. 2020 - 17:22

Tilskudd, priser og stipend

Røros kommune har mange ulike støtteordninger for aktører innen kultur og idrett. I tillegg deler kommunen ut både stipender og priser til grupper eller enkeltpersoner som gjør en ekstra innsats eller utmerker seg innenfor feltet.

Våre satsningsområder

Kultur- og idrettslivet favner vidt – og all aktivitet og engasjement er viktig for både enkeltpersoner og kollektivet. Røros kommune har ulike retningslinjer for våre stipend- og støtteordninger. Større arrangement, aktivitet/tilbud av, for og med barn og ungdom samt inkluderingstiltak er noen av våre prioriterte områder.

Tilskudd

Røros kommune har disse tilskuddsordningene innen kultur- og idrettsfeltet:

  • Arrangementsstøtte
  • Tilskudd til fritidskulturlivet
  • Ung kultur
  • Prosjektstøtte
  • Tilskudd til idrettsformål

Se tilskudd kultur- og idrettsformål for detaljert informasjon om de ulike ordningene.

Priser

Røros kommune har to priser som deles ut innenfor kulturfeltet:

Stipend

Røros kommune kan hvert år dele ut Bergstadstipend. Stipendet deles ut på grunnlag av søknad.

Tilskudd til komiteer og korps

Tilskudd til komiteene for 17. mai i Bergstaden, Glåmos og Brekken fordeles automatisk på grunnlag av antall elever i grunnskolen inneværende år.

Tilskudd til spilling 17. mai tildeles korpsene etter bestemte satser. Faktura sendes Røros Kommune etter 17. mai.

Fakturaadresse:
Røros Kommune
Fakturamottak
Postboks 8998
7439 Trondheim

Mrk: Virksomhet for kultur og fritid

Illustrasjonsfoto for Kultur, idrett og fritid

Søknader, nominasjoner og rapporter sendes:

Røros Kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros

eller på e-post til:
postmottak@roros.kommune.no

Spørsmål ang. ordningene rettes til kulturkontoret

X