Arbeid, aktivitet og familie

Arbeid, aktivitet og familie

Gode arbeidsmuligheter, sysselsetting og et aktivt familieliv i trygge rammer er sentrale byggesteiner i samfunnet. Her finner du informasjon om en rekke kommunale tjenester innen disse områdene.

SIST OPPDATERT: 04.06. 2019 - 10:01

Arbeid, aktivitet og familie

Her i kommunen vår har vi inspirerende nærmiljø og inkluderende lokalsamfunn. Som innbygger i Røros kommune har du tilgang til et mangfoldig tjenestetilbud som skal legge til rett for:

  • Trygge oppvekstsvilkår
  • Gode arbeidsmuligheter
  • Attraktive bomiljø
  • Trivsel og tilhørighet

Ledige stillinger

Ledige stillinger finner du på Arbeidsplassen.no

Illustrasjonsfoto for Arbeid, aktivitet og familie
X