Kommunalt næringsfond

Kommunalt næringsfond

Finansiering og tilgang på kapital er en av flere betingelser for å lykkes i næringslivet. Røros kommune jobber for å ha ordninger som kan bidra til å skape ny aktivitet samt ta vare på det etablerte næringslivet.

SIST OPPDATERT: 18.03. 2024 - 08:30
[easy-social-share]

Næringsfondet tar ikke imot nye søknader nå

På grunn av en utfordrende økonomisk situasjon i Røros kommune, tar det kommunale næringsfondet dessverre ikke imot nye søknader nå. Det vil bli gjort en ny vurdering rundt dette den 1.7.2024.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål rundt næringsfondet kan du kontakte næringskoordinatoren i kommunen eller 1.-linjetjenesten for næring hos Rørosregionen Næringshage.

Illustrasjonsfoto for Næring

Kontaktinformasjon

Næringskoordinator Elisabeth Wikan Heidtmann
Tlf: 92 65 79 06
E-post: elisabeth.heidtmann@roros.kommune.no

Røros kommune, servicetorget
Besøksadresse:
Bergmannsgata 23, 1. etg.

Tlf: 72 41 94 00

E-post: postmottak@roros.kommune.no

X