Kommunalt næringsfond

Kommunalt næringsfond

Finansiering og tilgang på kapital er en av flere betingelser for å lykkes i næringslivet. Røros kommune jobber for å ha ordninger som kan bidra til å skape ny aktivitet samt ta vare på det etablerte næringslivet.

SIST OPPDATERT: 28.11. 2022 - 09:20
[easy-social-share]

Søk om tilskudd fra fondet

Du kan søke om økonomisk støtte fra det kommunale næringsfondet. Fondet skal brukes til næringsformål som bidrar til utvikling i form av økt verdiskaping og etablering av nye arbeidsplasser i Røros.

Kan du søke? Hva kan du søke om tilskudd til?

Næringsfondet er forbeholdt fellestiltak som styrker samhandlingen og som kommer flere bedrifter eller en gruppe bedrifter til gode. Søknader fra sammenslutninger av virksomheter og søknader om tiltak rettet mot et større marked har prioritet. Tilleggsnæringer i primærnæringene er sidestilt med annet næringsliv for muligheten til å oppnå støtte.

Hva kan du ikke søke om tilskudd til?

 • Bedrifts- eller prosjektstøtte til enkeltbedrifter
 • Ordinære investeringer i utstyr og anlegg
 • Sanering av gjeld eller løpende driftskostnader
 • Opprettholdelse av eksisterende tilbud eller virksomheter
 • Lån eller garantier
 • Lovpålagte tiltak og gebyrer
 • Tilskudd til bedrifter i forbindelse med generasjonsskifter
 • Tiltak som må ansees som hobbyvirksomhet
 • Prosjekter eller tiltak som allerede er startet opp eller gjennomført

Hvordan søker du?

 1. Først må du lese vedtektene nøye og vurdere om ditt tiltak er tilskuddsberettiget. Du finner en lenke til vedtektene på denne siden.
 2. Du kan ta kontakt med næringskoordinator for å få hjelp til å vurdere om du bør søke.
 3. Du søker gjennom å sende e-post med vedlegg til postmottak@roros.kommune.no
 4. Informasjon om hva søknaden må inneholde og hvilke vedlegg du må sende med finner du i § 7 i vedtektene: Krav til søknaden.

Søknader som ikke oppfyller kravene som er satt i vedtektene kan ikke behandles.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål rundt næringsfondet kan du kontakte næringskoordinatoren i kommunen eller 1.-linjetjenesten for næring hos Rørosregionen Næringshage.

Illustrasjonsfoto for Næring

Kontaktinformasjon

Næringskoordinator Elisabeth Wikan Heidtmann
Tlf: 92 65 79 06
E-post: elisabeth.heidtmann@roros.kommune.no

Røros kommune, servicetorget
Besøksadresse:
Bergmannsgata 23, 1. etg.

Tlf: 72 41 94 00

E-post: postmottak@roros.kommune.no

X