Om kommunen

Om kommunen

På disse sidene finner du informasjon om kommunen Røros. Vi er et verdensarvsted, en turistdestinasjon og et velfungerende lokalsamfunn.

SIST OPPDATERT: 02.02. 2024 - 14:16
[easy-social-share]

Velkommen til Rossen tjïelte / Røros kommune

Vaerien vuelie / Pulsen i fjellet er vår visjon.

Historie

Bergverksdrifta på Rørosvidda som startet med Røros Kobberverk i 1644, skapte rikdom for eierne og staten, et levebrød for arbeiderne og et verdenskulturminne for etterslekten. Bergstaden Røros er et levende kulturminne og en moderne småby.

Geografi

Røros kommune er 1956,3 km² stor. Kommunen er i areal den nest største i Sør-Trøndelag. Røros kommune består av tettstedet Røros, Brekken og Glåmos. Kommunen grenser til Os kommune i sør og Holtålen kommune i nord.

Bjørk og furu er de eneste skogdannende treslag i Røros. Skoggrensa kryper oppover, og store områder som tidligere var eng og beitemark gror igjen. Furuskogen i Femundsmarka og Flensmarka vil over tid forandres fra kulturskog til naturskog og i et hundreårsperspektiv bli til urskog. Verneområder er Femundsmarka nasjonalpark, Sakrisodden, Molinga, Finnfloen, Sølendet og Lille Korsjølia naturreservater.

 

Samisk

Røros kommune er landets største sørsamiske kommune. Reindriften er en sentral samisk næring og samisk kulturbærer. Rørosmuseet har egen sørsamisk avdeling. På denne nettutstillingen har museet laget en presentasjon av sørsamisk kultur og historie.

Aajege er et samisk språk og kompetansesenter etablert i tilknytning til Røros videregående skole. Sentret ble etablert 10. oktober 2005, og avløste prosjektet Rørossamisk opplæringsprogram. Sentrale arbeidsoppgaver for sentret er samiskrelaterte opplæringstiltak, samisk språkarbeid, nettverksbygging og informasjon. Målet er å revitalisere, bevare og styrke samisk språk og kultur. Sentret ønsker også å utvikle og styrke opplæringstiltak innen samisk språk, kultur og næring.

 

Vil dere gifte dere på Røros?

Fra 1.1.2018 er det kommunene som har ansvaret for borgerlige vielser. Her finner du mer informasjon om borgelig vielse i Røros kommune.

Personvern

Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges når du bruker våre elektroniske løsninger. Følg lenken for å les om hvordan Røros kommune ivaretar personvernet i forbindelse med innsamling av personopplysninger.

Informasjon om parkering i Røros sentrum

Røros parkering har egen hjemmeside – klikk på denne lenken.

Luftfoto av Røros sentrum og fjellene i bakgrunnen

Kontaktinformasjon

Servicetorget, Røros kommune
Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Postadresse
Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23,
7374 Røros

Besøksadresse
Bergmannsgata 23, 1. etg.

Åpningstider
10:00 – 14:00

X