Verdensarven

Verdensarven

Røros bergstad med omliggende kulturlandskap og gruveområder, Femundshytta og Vintertransportruta mellom Røros og Tufsingdalen har verdensarvstatus, mens Circumferensen er buffersone til verdensarven. Røros bergstad og Circumferensen kom på verdensarvlista i 2010.

SIST OPPDATERT: 15.11. 2017 - 00:14

Verdensarven

Det er Bergstaden og sporene etter Røros Kobberverk som definerer verdensarven. Røros bergstad har hatt verdensarvstatus siden 1980. Circumferensen er det gamle privilegieområdet til Røros Kobberverk, og er arealet innenfor en sirkel med radius 45,2 km med sentrum på Storwartz.

Verdensarven og vi

Som innbyggere lever vi både med, i og av verdensarven. Forvaltning og formidling av bergverkshistorien og kulturminnene står sentralt.

Å verne om og kjenne til – forvaltning og formidling

Verdensarvstatusen gir kommunene og innbyggerne ekstra ressurser fra stat og fylke til istandsetting og utvikling av bygninger, anlegg og kulturlandskap.
Samtidig forplikter det oss til å ta vare på preget og autentisiteten i verdensarvområdene.

Å leve av og leve med – næringsutvikling og øvrig samfunnsaktivitet
Huseiere og grunneiere, næringsliv, kommunene og formidlingsinstitusjonene er de viktigste aktørene i samspillet mellom utvikling, bruk og vern.
Mange arbeidsplasser innenfor håndtverk, formidling og forvaltning er direkte knyttet til arbeidet med å ta vare på og formidle verdensarven.

Illustrasjonsfoto for Verdensarven Røros

Kontaktinformasjon

Verdensarvkoordinator
Torfinn Rohde
Tlf: 97713676
E-post:torfinn.rohde@roros.kommune.no

Besøksadresse
Bergmannsgata 23,
7374 Røros

Byantikvar
Magnus Borgos
Tlf: 92426897
E-post: magnus.borgos@roros.kommune.no

Besøksadresse
Bergmannsgata 23,
7374 Røros

X